هر آنچه که برای موفقیت در حوزه دفترفنی و امور پیمان نیاز داری رو آماده کردیم. برای مشاهده حتما اینجا رو کلیک کن!
0
02144158821

دفتر فنی عمران و شرح تمام وظایف دفاتر مهندسی | پیمانکار | کارفرما | مشاور

شرح وظایف دفتر فنی عمران

یکی از کارها و شغل هایی که در هر پروژه به آن نیاز داریم، کارشناس و سرپرست دفتر فنی است. خیلی از مهندسان به خوبی شرح وظایف دفتر فنی عمران را نمی دانند و این باعث می شود یا در این حوزه کار نکنند یا با شناخت کافی وارد این حوزه نشوند. این مسئله باعث شد که در این مقاله به صورت کامل شرح وظایف دفاتر مهندسی و تخصص هایی که یک مهندس عمران در این حوزه نیاز دارد را توضیح دهیم. با ما همراه باشید.

 

وظایف دفتر فنی عمران

در هر پروژه و در تمامی مراحل، از مرحله بستن قرارداد تا تحویل پروژه، مهندس دفترفنی وظایف خاص و مهمی را در پروژه بر عهده دارد. تقسیم بندی وظایف دفترفنی عمران در این مقاله بر اساس زمان پروژه انجام شده است و مشخص می کند دفترفنی در هر بخش از کار یعنی شروع کار، در حین اجرا و تحویل کار، از طرف هر کدام از عوامل پیمانکار ، مشاور و کارفرما چه وظایفی برعهده دارد.

کارفرما عملیات اجرایی پروژه را تعیین می کند و هزینه اجرای پروژه را به پیمانکاری که برای اجرای پروژه انتخاب شده است پرداخت می کند. مشاور از طرف کارفرما انتخاب می شود و نظارت بر نحوه اجرا پروژه توسط پیمانکار را به عهده دارد. 

با مشاهده فیلم زیر از جایگاه دفترفنی در مهندسی عمران آگاه شوید سپس تا انتها مقاله با ما همراه باشید تا مهارت های مورد نیاز یک مهندس دفترفنی موفق را بدانید.

 

شروع کار دفتر فنی در پروژه

کار دفتر فنی در بخش کارفرما، مشاور و پیمانکار از همان اول کار آغاز می شود. دفتر فنی بخش کارفرما ابتدا باید برآوردی از هزینه انجام کار، مقدار هر فعالیت در کار و مدت اجرای کار ارائه دهد. کارفرما می تواند بخشی از این وظایف یا کل آن را به یک مشاور بسپارد.

اکثر پروژه های در حال اجرا سه عاملی (کارفرما ، مشاور ، پیمانکار) می باشند. پروژه های کوچکتر و کم اهمیت تر دو عاملی (کارفرما و پیمانکار) و پروژه های بزرگتر و با اهمیت تر چهار عاملی (کارفرما ، مدیر طرح ، مشاور ، پیمانکار) هستند. 

 

معمولا این مرحله بعد از اینکه کلیات اجرای عملیات مشخص شد و طراحی های اولیه انجام شد آغاز می شود. برآوردهای ریالی بر اساس طراحی های انجام شده، مراحل کار، حجم کار و مدت اجرا انجام می شود.

بعد از اینکه کارفرما یا مشاور برآورد را انجام داد از پیمانکاران برای حضور در مناقصه دعوت می کند. دفتر فنی پیمانکار باید برآوردی که دفتر فنی مشاور یا کارفرما انجام داده را بررسی کند.

این مرحله یکی از مهمترین مراحل برای شرکت های پیمانکاری است زیرا اشتباهات کوچک در این مرحله می تواند خسارت های جبران ناپذیری را به شرکت وارد کند. دفتر فنی پیمانکار با توجه به آنالیز اطلاعات مناقصه از جمله قیمت، زمان و حجم کار و با تکیه بر توان اجرایی، مالی و ماشین آلاتی که در اختیار دارد نظر خود را برای شرکت در این مناقصه اعلام می کند و قیمت پیشنهادی خود را ارائه می دهد.

برای آشنایی بیشتر بافرایند مناقصات حتما ” آموزش حرفه‌ای صفر تا صد پیروزی در مناقصات” را ببینید.

 

مهارت های مورد نیاز یک مهندس دفترفنی در مرحله شروع کار پروژه

در این مرحله مهم ترین مهارت هایی که باید یک دفترفنی داشته باشد، توانایی نقشه خوانی، آنالیز قیمت، تسلط کامل روی فهارس بها، آشنایی با طریقه شرکت در مناقصات، متره و برآورد، آشنایی کامل با موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان می باشد.

البته قطعا داشتن تجربه اجرایی برای اینکه متوجه شوید نقشه ها یا زمان بندی های اجرایی واقعا عملی هست یا نه، بسیار با اهمیت است. با داشتن این مهارت ها و البته تجربه کسب کردن در این کار، یک مهندس دفتر فنی می تواند به یک فرد مهم در شرکت تبدیل شود.

 

دفترفنی در حین اجرای کار

بعد از اینکه پیمانکار توانست مناقصه را برنده شود دفترفنی پیمانکار وارد مرحله عملی انجام پروژه می شود. دفتر فنی پیمانکار در این بخش کارهای متعددی را انجام می دهد. یکی از مهمترین کارها در این مرحله، مستندسازی پروژه و تهیه ی گزارش ها در بخش پیمانکار و بررسی آن ها در بخش مشاور و کارفرما است. این مرحله نیاز به دقت و نظم بالایی دارد.

 

در شرح وظایف سرپرست و کارشناس دفتر فنی عمران در بخش مستندسازی پروژه می شود به:

مستندسازی صورت جلسات کارهای انجام شده

صورت جلسه کردن کارکردها

مستندسازی تاخیرهای به وجود آمده و دلیل آن

مستند کردن کارهای انجام شده روزانه

صورت جلسه کردن تعارضات به وجود آمده 

مستندسازی نقشه های ازبیلت یا همان نقشه های چون ساخت

مدارک آزمایش های انجام شده و کیفیت های تایید شده فعالیت های انجام شده

و غیره اشاره کرد.

شرح وظایف دفتر فنی عمران

 

در بخش تهیه ی گزارشات:

گزارش هایی مربوط به پیشرفت پروژه و زمان بندی آن

گزارش کارهای روزانه، هفتگی و ماهانه

گزارش تعارضات به وجود آمده

گزارش تاخیرات به وجود آمده

گزارش مصالح استفاده شده و مورد نیاز

گزارش عملکرد پیمانکارات جزء

و غیره باید تهیه، تنظیم و بایگانی شود.

کار اصلی دفترفنی کارفرما و مشاور پروژه در حین اجرای کار بررسی این موارد است. مشاور باید نحوه اجرای صحیح کار، مدت اجرای کار، هزینه هایی که پیمانکار در قالب صورت وضعیت ها ادعا می کند انجام داده را بررسی و برای تایید نهایی به کارفرما ارسال کند.

مهارت های مورد نیاز یک مهندس دفترفنی در حین اجرای کار

در این مرحله توانایی های بالایی نیاز هست. توانایی هایی از جمله گزارش نویسی، تسلط به بحث تعارضات و دعاوی، آشنایی کامل با موافقتنامه، شرایط عمومی و خصوصی پیمان، متره و برآورد، نقشه خوانی و حتی نقشه کشی شما را به یک دفتر فنی خوب تبدیل می کند. قطعا تجربه در این کار به شما کمک زیادی می کند ولی مهارت های بالا لازمه ی حضور در این بخش از پروژه ها می باشد.

 

مراحل تحویل پروژه

در این مرحله هم، دفتر فنی عمران شرح وظایف خاصی دارد و باید کارهای مهمی را انجام دهد. در این مرحله دفتر فنی پیمانکار باید صورت وضعیت های قطعی را تهیه و تنظیم کند و تحویل مشاور یا کارفرما دهد.

در زمان تحویل باید مدارک تحویل موقت و قطعی را تهیه و تنظیم کند و در اختیار مشاور و کارفرما قرار دهد. در بخش مشاور و کارفرما هم بررسی این موارد کار اصلی دفتر فنی است و باید با دقت تمام این اطلاعات را بررسی کنند تا کارفرما بدون نقص پروژه انجام شده را تحویل بگیرد.

شرح وظایف دفتر فنی عمران

 

در این مرحله هم مانند مراحل قبلی مهارت هایی از جمله گزارش نویسی، تسلط به موافقتنامه، شرایط عمومی و خصوصی، تسلط به بحث تعارضات و دعاوی، متره و برآورد می تواند به شما کمک شایانی کند.

 

بنر دفتر فنی

 

 

دفتر فنی در چارت کارگاه (نمودار سازمانی)

افراد شاغل در بخش دفتر فنی در دو بخش دفتر فنی مرکزی یا دفتر فنی پروژه کار می کنند. در بخش دفتر فنی مرکزی شما با تمام پروژه ها سر و کار دارید و باید تمام کارهای دفتر فنی های پروژه ها را بررسی کنید، در مناقصه ها شرکت کنید و پیشنهاد قیمت بدهید.

در دفتر فنی پروژه شما فقط کارهای دفتر فنی آن پروژه را انجام می دهید. کارهایی از جمله صورت وضعیت نویسی، صورت جلسه کردن کارکردها، مستندسازی ازبیلت ها با دفتر فنی پروژه هست.

چارت های شرکت های مختلف ( نمودار سازمانی هر شرکت) با هم تفاوت هایی دارند و دفتر فنی در چارت کارگاه جایگاه های متفاوتی را می تواند به خودش اختصاص بدهد. می توانید نمونه چارت یک شرکت ساختمانی که در آن جایگاه دفتر فنی مرکزی و دفتر فنی پروژه در کارگاه مشخص شده است را در اینجا ببینید.

نمونه چارت سازمانی شرکت

 

سخن پایانی

همان طور که بررسی کردیم عوامل مهمی هست که می تواند از شما یک دفتر فنی عمران ایده آل بسازد. در شرح وظایف دفتر فنی عمران در تمامی مراحل نکات زیادی هست که باید یاد بگیرید. 

این یادگیری ها فقط و فقط با تلاش مستمر به دست خواهد آمد و خیلی از این آموزش ها باید در تجربه و در عمل به کار بیاید. اما آموزش خوب در حوزه دفترفنی می تواند در وقت و هزینه شما صرفه جویی کند و شما را چندین سال به جلو پرتاب کند.

شما می توانید آموزش های دفترفنی و امور پیمان را با کلیک بر روی تصویر زیر مشاهده کنید. 

مسیر پیشنهادی یادگیری دفترفنی

امور پیمان

دفتر فنی عمران و شرح تمام وظایف دفاتر مهندسی | پیمانکار | کارفرما | مشاور   شما الان اینجا هستید!

تمام نکات شرایط عمومی و خصوصی پیمان | موافقتنامه | نشریه ۴۳۱۱

تمام نکات تضمین انجام تعهدات و حسن انجام کار در قراردادهای پیمانکاری

صفر تا صد استهلاک و نحوه پرداخت پیش پرداخت به پیمانکار در شرایط عمومی پیمان

تغییر مقادیر پیمان در قراردادهای پیمانکاری | تفسیر ماده ۲۹ شرایط عمومی

تحویل موقت و قطعی پروژه همراه با نمونه فرم صورتجلسه تحویل کار

شرح کامل موارد و اقدامات خاتمه پیمان | تفسیر ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان

فسخ پیمان با تمامی جزئیات | تفسیر ماده ۴۶ – ۴۷ شرایط عمومی پیمان

بررسی تغییر مدت پیمان | یک نمونه لایحه تاخیرات | بخشنامه ۵۰۹۰

چگونگی تهیه و تنظیم لایحه تاخیرات حرفه ای

هرآنچه که باید درباره محاسبه جریمه تاخیرات پیمانکار بدانیم

دانلود نمونه اکسل لایحه تاخیرات پروژه عمرانی + فرم های خام

صفر تا صد تاخیرات مجاز و غیر مجاز پیمانکار + بخشنامه ۵۰۹۰

صفر تا صد ضریب عامل در آنالیز بها یا تجزیه بها

آموزش حرفه‌ای نخبگان دفترفنی

آموزش حرفه‌ای صفرتا صد امور پیمان

آموزش حرفه‌ای پیش نیاز دفترفنی

آموزش حرفه‌ای تهیه و تنظیم لایحه تاخیرات

آموزش حرفه‌ای صفر تا صد پیروزی در مناقصات

 

مسیر یادگیری مهندسی عمران

برای مشاهده تمامی مسیرهای یادگیری مهندسی عمران به صفحه زیر سر بزنید.

مسیر یادگیری مهندسی عمران

دیدگاه کاربران
 • داودداودآبادی ۲۹ بهمن ۱۳۹۹

  سلام . ممنون از مقالات مفیدتون . اطلاعات داده شده بسیار گویا و مفید بود فقط ای کاش شرکتها کمی از توقعات بی جای خودشون می‌کاستند . نمونه عرض کنم آگهی میدند سرپرست دفتر فنی دارای اطلاعات لازم جهت اجرا،نقشه‌برداری،مسلط بر msp و نگارش برنامه زمانبندی و … الی آخر . در صورتیکه اجرا ، کنترل پروژه ، نقشه‌برداری و دفتر فنی هر کدام پوزیشنی با آدمهای خاص خودشون هستند . به امید روزی که مهندسین جایگاه خودشون را مجدد بدست بیارند و کاسبان پی کار خودشون باشند.

  • علی چمن لاله ۳۰ بهمن ۱۳۹۹

   سلام، ممنون از محبتتون
   بله حق با شماست، هر کدام از مواردی که ذکر کردید تخصص جداگانه است که ممکنه یک مهندس دفترفنی همه آن ها را نداشته باشد. امیدواریم شرایط روز به روز بهتر شود.
   موفق باشید.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

19 + 14 =