هر آنچه که برای موفقیت در حوزه دفترفنی و امور پیمان نیاز داری رو آماده کردیم. برای مشاهده حتما اینجا رو کلیک کن!
0
02144158821

چگونگی تهیه و تنظیم لایحه تاخیرات حرفه ای

لایحه تاخیرات

یکی از مهم ترین مهارت های مورد نیاز مهندسین دفتر فنی، تهیه و تنظیم لایحه تاخیرات حرفه ای می باشد تا به کمک آن از تاخیرات رخ داده در اجرای پروژه دفاع کرده و درگیر تبعات سنگین تاخیرات غیر مجاز نشوند. در این مقاله تهیه و تنظیم لایحه تاخیرات، مدت پیمان و موارد مربوط به تاخیر پروژه را به طور کلی و با جزئیات مورد بررسی قرار می دهیم.

 

آنچه که در این مقاله می آموزید :

مدت پیمان در لایحه تاخیرات 

مدت پیمان مجاز و غیر مجاز چیست؟

تغییر مدت پیمان، بر اساس ماده ۳۰، در چه صورتی امکان پذیر می باشد؟

۱۰ مورد از موارد قابل قبول در تاخیر اجرای پروژه

۷ مورد غیر قابل قبول در تاخیر اجرای پروژه

تبعات و جریمه تاخیر غیر مجاز

دانلود نمونه فایل های لایحه تاخیرات پروژه

 

لایحه تاخیرات چیست ؟

لایحه تاخیرات پرونده ای است که شامل علل کلیه تاخیرات رخ داده در طول پروژه می باشد که در آن پیمانکار ادعا می کند دیرکرد رخ داده خارج از تقصیر او بوده است.

عواملی که باعث تاخیر در اجرا پروژه می شوند، شامل تاخیر در ابلاغ نقشه ها، تاخیر در تحویل بدون معارض زمین، مشکلات اجرایی غیر قابل پیش بینی و… می باشند. 

در حین اجرای یک پروژه، دلایل زیادی وجود دارد که آن پروژه در مدت قید شده، اجرا و تحویل داده نشود.

در این شرایط پیمانکار موظف است با ارائه لایحه تاخیرات، دلایل دیر کرد پروژه را با اسناد قابل قبول به کارفرما ارائه دهد.

در صورتی که دلایل پیمانکار توسط کارفرما مورد قبول واقع شود، مدت زمان پروژه تمدید و تاخیر آن مجاز شناخته می شود و پیمانکار به ادامه پروژه می پردازد و یا اگر کار تمام شده باشد کار را با تاخیر مجاز تحویل کارفرما می دهد.

در غیر این صورت مدت تمدید غیر مجاز شده و پیمانکار مشمول جریمه می شود.

حتی شرایطی وجود دارد که ممکن است مدتی از تاخیر پیش آمده مجاز و مدتی غیر مجاز شود.

امروزه بسیاری از پیمانکاران به دنبال نرم افزار هایی، برای ایجاد لایحه تاخیرات می باشند.

در صورتی که اگر یک پیمانکار ترفند های تهیه و تنظیم یک لایحه تاخیرات خوب را بداند، می تواند در زمان بسیار کمی یک گزارش کامل ارائه دهد.

 

تهیه و تنظیم لایحه تاخیرات

 

دلایل اهمیت لایحه تاخیرات برای مهندسین

دلیل اصلی اهمیت لایحه تاخیرات برای مهندسین، مجاز یا غیر مجاز شدن تاخیرات در ارائه پروژه توسط پیمانکار و تبعاتی که به دنبال دارد می باشد.

اگر پیمانکار بتواند ثابت کند که در تاخیر پیش آمده در تحویل پروژه نقشی ندارد، تاخیرات مجاز و اگر نتواند توجیه کند، همه مدت تاخیر شده یا بخشی از آن غیرمجاز می شود. 

اگر پیمانکار نتواند تاخیرات پیش آمده را به صورت منطقی توجیه کند، جریمه های سنگین ناشی از غیر مجاز شدن تاخیرات پروژه از سوی کارفرما شامل پیمانکار می شود.

در ادامه ۶ مورد از مهم ترین تبعات غیر مجاز شدن تاخیرات را ذکر کرده و در “آموزش حرفه ای تهیه و تنظیم لایحه تاخیرات” هریک را به طور کامل توضیح می دهیم.

۱- فسخ پیمان طبق ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان و تبعات آن طبق ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان

۲- اعمال جریمه تاخیرات طبق ماده ۵۰ شرایط عمومی پیمان

۳- پرداخت هزینه های بیمه در مدت غیرمجاز طبق ماده ۲۱ شرایط عمومی پیمان

۴- تغییرات در شاخص دوره انجام کار و ضریب تعدیل صورت وضعیت های تعدیل پیمانکار

۵- از دست رفتن اعتماد کارفرما برای بستن قراردادهای ترک تشریفات و مناقصه محدود

۶- از دست رفتن اعتبار پیمانکار در بین کارفرماها برای کارهای مشابه

 

مدت پیمان در لایحه تاخیرات

مدت لازم برای تکمیل فعالیت‌های پروژه شامل مدت اولیه پیمان و دو بخش تمدید مجاز و همینطور تمدید غیر مجاز می باشد.

در بند ز ماده ۱۴ شرایط عمومی پیمان آمده است: مدت پیمان یا مدت اجرای کار، مدت درج شده در بند ب ماده  ۴ موافقتنامه و تغییرات احتمالی است که بر اساس ماده ۳۰ در آن ایجاد می شود.

مدت پیمان هنگام مبادله پیمان، همان مدت درج شده در ماده ۴ موافقتنامه است که مدت اولیه پیمان نامیده می شود.

اما تمدید مدت مجاز و مدت غیر مجاز چیست؟

 

تهیه و تنظیم لایحه تاخیرات

مدت مجاز و مدت غیر مجاز چیست؟

مدت مجاز یعنی مدت تاخیری که مدارک و اسناد ارائه شده توسط پیمانکار برای تاخیر، از نظر کارفرما مورد قبول باشد.

تهیه و تنظیم لایحه تاخیرات، جهت توجیه تاخیر رخ داده در حین اجرای کار و مجاز کردن مدت تاخیر شده می باشد. 

مدت غیرمجاز هم به معنای مدت تاخیری می باشد که از نظر کارفرما رد شده و مورد قبول نمی باشد.

پروژه در ۴ حالت ممکن است به اتمام برسد:

طبق مدت درج شده در قرار داد

طبق مدت درج شده در قرار داد + مدت اضافه شده بابت تاخیرات مجاز

طبق مدت درج شده در قرار داد + مدت اضافه شده بابت تاخیرات غیر مجاز

طبق مدت درج شده در قرار داد + مدت اضافه شده بابت تاخیرات مجاز و غیر مجاز

در سه حالت آخر نیاز به تمدید مدت پیمان نسبت به مدت اولیه آن داریم.

مدت مجاز تمدید با ارائه مدارک و دلایل قانع کننده به کارفرما معین می گردد و اگر این دلایل، از نظر کارفرما مورد قبول واقع نشود، مدت تمدید غیر مجاز می باشد.

 

مدت پیمان

 

تغییر مدت پیمان، بر اساس ماده ۳۰، در چه صورتی امکان پذیر می باشد؟

ماده ۳۰ بند الف) در صورت رخ دادن هر یک از مواردی که باعث افزایش مدت اجرای کار شود، پیمانکار می تواند درخواست تمدید مدت پیمان را بنماید، به عبارتی مدت پیمان را تغییر دهد.

پیمانکار برای تمدید مدت پیمان، در ابتدا با ارائه محاسبات و دلایل توجیهی، درخواستی را ارائه می دهد.

مهندس مشاور نیز پس از بررسی و تایید، مدارک و دلایل توجیهی را برای تصمیم گیری نهایی به کارفرما گزارش می دهد.

پس از تصمیم گیری کارفرما، نتیجه به پیمانکار ابلاغ می گردد.

این مدارک و دلایل توجیهی در قالب لایحه تاخیرات به مشاور و کارفرما ارائه می شود.

برای مشاهده چگونگی نگارش حرفه ای لایحه تاخیرات روی تصویر زیر کلیک کنید.

 

 

۱۰ مورد قابل قبول در تاخیر اجرای پروژه که در تهیه و تنظیم لایحه تاخیرات موثر می باشد:

۱) در صورتی که بند های الف و ج ماده ۲۹ مبلغ پیمان تغییر کند.

۲) هرگاه به دستور کارفرما یا مهندس مشاور نقشه های اجرایی یا مشخصات فنی تغییر اساسی کند.

۳) هرگاه کارفرما در تحویل کارگاه، ابلاغ دستور کارها یا نقشه و تحویل مصالحی که تهیه آن ها به عهده او است تاخیر کند.

تاخیر ابلاغ دستور کارها و نقشه ها به شرطی شامل این بند می شود که پیمانکار با توجه به برنامه زمانی تفصیلی، آن ها را از مهندس مشاور درخواست کرده باشد.

۴) اگر در تحویل مصالحی که فروش آن ها لزوماً باید با حواله کارفرما صورت گیرد تاخیر ایجاد شود به شرطی که پیمانکار با توجه به برنامه زمانی تفصیلی برای تهیه آن ها به موقع اقدام کرده باشد.

۵) در موارد حوادث قهری و همچنین در موارد مربوط به کشف اشیای عتیقه و آثار تاریخی که در مواد ۲۶ و ۴۳ پیش بینی شده است.

۶) هرگاه محدودیت برای ورود مصالح و تجهیزات، طبق بند د ماده ۲۰، پیش آید.

۷) در صورتی که طبق ماده ۴۹ به حالت تعلیق درآید.

۸) در صورتی که قوانین و مقررات جدیدی وضع شود که در تغییر مدت اجرای کار موثر باشد.

۹) هرگاه کارفرما نتواند تعهدات مالی خود را در موعد های درج شده در اسناد و مدارک پیمان انجام دهد.

 

جهت محاسبه مدت زمان مربوط به تمدید ناشی از مشکلات اعتباری و تخصیصی از بخش نامه ۵۰۹۰ با عنوان نحوه محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها استفاده می شود. این بخشنامه که به بخشنامه لایحه تاخیرات نیز معروف است یک پیوست نیز دارد که هر دو را جهت دانلود قرار داده شده است.

 

دانلود بخشنامه ۵۰۹۰

 

دانلود پیوست بخشنامه ۵۰۹۰

 

۱۰) موارد دیگری که به تشخیص کارفرما خارج از قصور پیمانکار باشد.

 

در مقاله “صفر تا صد لایحه تاخیرات مجاز و غیر مجاز پیمانکار”  جزئیات بخشنامه لایحه تاخیرات و ماده ۳۰ شرایط عمومی به طور کامل توضیح داده شده است. برای مطالعه روی لینک مقاله کلیک کنید.

 

تغییر مدت پیمان در لایحه تاخیرات

 

۷ مورد غیر قابل قبول در تاخیر اجرای پروژه 

۷ مورد غیر قابل قبول در تاخیر اجرای پروژه به شرح زیر می باشد:

۱) اجرای غلط، تخریب و اجرای مجدد

۲) عدم توانایی در تهیه مصالح و تدارکات لازم

۳) نداشتن برنامه زمان بندی  

۴) پایبند نبودن به برنامه زمان بندی

۵) برآورد اشتباه از تجهیزات و ماشین آلات لازم

۶) برآورد اشتباه از نیروی انسانی لازم

۷) برآورد اشتباه از حجم کار پروژه

 

7 مورد غیر قابل قبول در تاخیر اجرای پروژه 

تبعات و جریمه تاخیر غیر مجاز

اگر به عنوان یک پیمانکار نتوانیم تاخیر رخ داده را برای کارفرما توجیه کنیم، در گیر تبعات سنگینی از جمله موارد زیر می شویم و به همین دلیل توانایی تهیه و تنظیم لایحه تاخیرات قوی یکی از مهارت های کلیدی و مهم هر مهندس دفتر فنی می باشد.

فسخ پیمان طبق ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان و تبعات آن طبق ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان

اعمال جریمه تاخیرات طبق ماده ۵۰ شرایط عمومی پیمان

پرداخت هزینه های بیمه در مدت غیرمجاز طبق ماده ۲۱ شرایط عمومی پیمان

تغییرات در شاخص دوره انجام کار و ضریب تعدیل صورت وضعیت های تعدیل پیمانکار

از دست رفتن اعتماد کارفرما برای بستن قراردادهای ترک تشریفات و مناقصه محدود

از دست رفتن اعتبار پیمانکار در بین کارفرماها برای کارهای مشابه

 

 مقاله “هرآنچه که باید درباره محاسبه جریمه تاخیرات پیمانکار بدانیم” تمام موارد بالا را که به عنوان جریمه های تاخیر غیر مجاز در تمدید مدت پیمان می باشد، مفصل بررسی کرده است. برای کسب اطلاعات بیشتر به این مقاله سر بزنید.

 

دانلود نمونه فایل های لایحه تاخیرات پروژه 

به دلیل این که آموزش های لازم برای تهیه و تنظیم لایحه تاخیرات در دوران دانشگاه وجود نداشته، اکثر مهندسین عمرانی مشغول در حوزه دفتر فنی و امور پیمان به دنبال فایل های نمونه برای تهیه لایحه تاخیراتی قوی و دفاع از تاخیر رخ داده در پروژه خود می باشند.

 

این فرم ها بخشی از مدارک مورد نیاز برای تهیه و تنظیم لایحه تاخیرات است که در مقاله “دانلود نمونه اکسل لایحه تاخیرات پروژه عمرانی + فرم های خام” به صورت نمونه و خام برای دانلود وجود دارند.

مسیر پیشنهادی یادگیری دفترفنی

امور پیمان

دفتر فنی عمران و شرح تمام وظایف دفاتر مهندسی | پیمانکار | کارفرما | مشاور 

تمام نکات شرایط عمومی و خصوصی پیمان | موافقتنامه | نشریه ۴۳۱۱

تمام نکات تضمین انجام تعهدات و حسن انجام کار در قراردادهای پیمانکاری

صفر تا صد استهلاک و نحوه پرداخت پیش پرداخت به پیمانکار در شرایط عمومی پیمان

تغییر مقادیر پیمان در قراردادهای پیمانکاری | تفسیر ماده ۲۹ شرایط عمومی

تحویل موقت و قطعی پروژه همراه با نمونه فرم صورتجلسه تحویل کار

شرح کامل موارد و اقدامات خاتمه پیمان | تفسیر ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان

فسخ پیمان با تمامی جزئیات | تفسیر ماده ۴۶ – ۴۷ شرایط عمومی پیمان

بررسی تغییر مدت پیمان | یک نمونه لایحه تاخیرات | بخشنامه ۵۰۹۰

چگونگی تهیه و تنظیم لایحه تاخیرات حرفه ای   شما الان اینجا هستید!

هرآنچه که باید درباره محاسبه جریمه تاخیرات پیمانکار بدانیم

دانلود نمونه اکسل لایحه تاخیرات پروژه عمرانی + فرم های خام

صفر تا صد تاخیرات مجاز و غیر مجاز پیمانکار + بخشنامه ۵۰۹۰

صفر تا صد ضریب عامل در آنالیز بها یا تجزیه بها

آموزش حرفه‌ای نخبگان دفترفنی

آموزش حرفه‌ای صفرتا صد امور پیمان

آموزش حرفه‌ای پیش نیاز دفترفنی

آموزش حرفه‌ای تهیه و تنظیم لایحه تاخیرات

آموزش حرفه‌ای صفر تا صد پیروزی در مناقصات

مسیر یادگیری مهندسی عمران

برای مشاهده تمامی مسیرهای یادگیری مهندسی عمران به صفحه زیر سر بزنید.

مسیر یادگیری مهندسی عمران

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

12 + شش =