نمونه آموزش حرفه‌ای اجرای اسکلت‌های بتنی

آموزش اجرای اسکلت های بتنی در ۶ بخش زیر ارائه شده است:

۱) آرماتوربندی

۲) قالب بندی

۳) اجرای فونداسیون

۴) اجرای اسکلت

۵) بتن ریزی

۶) اجرای دال‌های بتنی

 

در این بخش چند قسمت را به عنوان نمونه مشاهده خواهید کرد تا با سطح فنی و محتوایی آموزش اجرای اسکلت‌ های بتنی کاملا آشنا شوید!

 

 

بازگشت به صفحه آموزش اجرای اسکلت‌های بتنی