مدیریت اشتراک ها

می تونی بحث درباره آرماتور ممان منفی تیرچه چیست | تفاوت میلگرد ممان منفی و ادکا را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!