مدیریت اشتراک ها

می تونی بحث درباره ابعاد پی به چه عواملی بستگی دارد ؟ نکات زیرپوستی عمق پی را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!