مدیریت اشتراک ها

می تونی بحث درباره استهلاک و نحوه پرداخت پیش پرداخت به پیمانکار در شرایط عمومی پیمان را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!