مدیریت اشتراک ها

می تونی بحث درباره مقدار بتن مصرفی در هر متر مربع سقف تیرچه بلوک و ضخامت آن را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!