مدیریت اشتراک ها

می تونی بحث درباره مزایا و معایب سقف تیرچه بلوک یا تیرچه یونولیت چیست ؟ را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!