مدیریت اشتراک ها

می تونی بحث درباره دال مجوف چیست ؟| انواع دال مجوف همراه با فیلم کارگاهی را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!