مینی دوره اجرای ساختمان و دفترفنی

بخش‌هایی از آموزش نخبگان اجرای ساختمان، نخبگان دفترفنی و ٣ وبینار حرفه‌ای به صورت رایگان و یکجا در اختیارتان قرار می‌گیرد.

مینی دوره اجرای ساختمان و دفترفنی