بسته بندی ، حمل و نگهداری سیمان چه نکاتی دارد!

با توجه به خصوصیات خاص سیمان، بسته بندی ، حمل و نگهداری آن نکات و شرایط خاصی دارد. در این مقاله مواردی مثل بسته بندی ، حمل ، نگهداری و انبار کردن ، استاندارد های  سیمان و تمام جزئیات مربوط به عمر سیمان را به طور کامل بررسی خواهیم کرد. 

 

آنچه در این مقاله می آموزید:

فیلم نکات حمل سیمان

بسته بندی ، حمل و نگهداری سیمان‌ها

ربسته بندی سیمان‌های کیسه ای ، حمل و نگهداری

شرایط نگهداری سیمان‌ها در مناطق مرطوب

شرایط نگهداری سیمان‌ها در مناطق خشک

نکات تکمیلی حمل و نگهداری سیمان‌ها

بسته بندی سیمان‌های فله ای و حمل و نگهداری

نکات تکمیلی در مورد حمل و نگهداری سیمان‌ها

 

فیلم نکات حمل سیمان

با مشاهده فیلم زیر با نکات حرفه‌ای و کاربردی حمل سیمان آشنا شوید.

بسته بندی ، حمل و نگهداری سیمان

گفتیم سیمان از اجزای اصلی طرح اختلاط بتن محسوب می‌شود.

بسته بندی، حمل و نگهداری سیمان ها به دو صورت انجام می شود:

سیمان های کیسه ای

سیمان های فله ای

 

بسته بندی ، حمل و نگهداری سیمان های کیسه ای

کیسه های سیمان

سیمان پرتلند باید در کیسه های مناسب، مقاوم و قابـل انعطـاف بسـته بنـدی شـود، به گونه ای که رطوبت و مواد خارجی نتوانند به داخل آن نفوذ کنند و کیسه سیمان در هنگام حمـل و نقل پاره نشود. همچنین بر روی کیسه‌های‌سیمان باید نوع سیمان و تاریخ تولید سیمان درج شود و اگر سیمان از نوع یک پرتلند باشد باید میزان مقاومت سیمان نیز قید گردد.

وزن اسمی هر کیسه سیمان پرتلند ۵۰ کیلوگرم می باشد.

به خاطر داشته باشید برای هر محموله وارد شده به کارگاه، مشخصات کارخانه و نوع سیمان و تاریخ تولید باید در برگ تحویل ثبت شده باشد.

بسته بندی ، حمل و نگهداری سیمان

شرایط نگهداری کیسه ها

سیمان‌های کیسه ای باید بر اساس نوع به طور جداگانه در انبار نگهداری شوند، به گونه ای که امکان اشتباه آن ها با هم وجود نداشته باشد.

سیمان‌های کیسه ای باید بر روی کف خشک، که دست کم به انـدازه ۱۰۰ میلیمتر از سطح اطراف خود بالاتر باشد، قرار گیرند.

شرایط انبار و ترتیب قرار دادن کیسه های سیمان در انبار باید به گونه ای باشد که کیسه ها، به ترتیب ورود به انبار مصرف شوند یعنی اول سیمان‌های قدیمی تر مورد استفاده قرار بگیرند بعد سیمان‌های جدید استفاده شوند.

کیسه‌های سیمان، در همه مناطق، باید حـداقل ۳۰۰ میلی متر از دیوارها و ۶۰۰ میلی متر از سقف فاصله داشته باشند.

در مقالات سیمان پرتلند چیست؟ انواع پرتلند و کاربرد آن‌ها و انواع سیمان هیدرولیکی و پرتلند همراه با تمام جزئیات! به طور کامل در مورد انواع آن‌ها و ساختشان صحبت کردیم.

 

آموزش‌های اجرایی ساختمان

آموزش‌های فراتر از کاربردی

به جمع حرفه‌ای‌ها بپیوندید!

کلیک کنید

مسیر یادگیری مهندسی عمران

یک مسیر رایگان برای حرفه‌ای شدن

حتما تو این مسیر با ما همراه شو!

کلیک کنید

 

شرایط نگهداری سیمان در مناطق مرطوب

در مناطق شرجی و با رطوبت نسبی بیش از ۹۰ درصد، تا ۸ پاکت بر روی هم به گونه ای که ارتفاع آن ها از ۱٫۲ متر بیشتر نشود نگهداری می شوند. دقت کنید که کیسه ها باید به یکدیگر چسبانده شود و هیچ فاصله ای نداشه باشند.

در مناطق سردسیر و در فصل هایی که احتمال بارندگی وجود داشته باشد، کیسه‌های‌سیمان باید در انبار های سر پوشیده نگه داری شوند یا اینکه روی آن ها با ورقه های پلاستیکی پوشانده شده و این ورقه ها به نحو کاملاً مطمئنی از اطراف پایدار و محکم شوند.

در ایـن منـاطق و در این فصل ها، درها، پنجره ها و سیستم های تهویه باید بسته نگهداشته شـوند تـا از جریـان  یافتن هـوای مرطوب در انبار جلوگیری شود.

حمل و نگهداری سیمان

شرایط نگهداری سیمان در مناطق خشک

در مناطق خشک ، حداکثر تعداد کیسه‌های‌سیمان که می توان بر روی هم انبار کرد ۱۲ پاکت است، مشروط بر اینکه ارتفاع کل آنها از ۱٫۸ متر تجاوز نکند.

در مناطق خشک، کیسه های سیمان باید نزدیک به یکدیگر، با فاصله ۵۰ تا ۸۰ میلی متر از یکدیگر قرار داده شوند تا عبور جریان هوا از بین کیسه‌ها موجب خشک‌شدن‌سیمان شود.

بسته بندی ، حمل و نگهداری سیمان

نکات تکمیلی حمل و نگهداری سیمان

سیمان های کیسه ای باید در مناطق با رطوبت نسبی بیش از ۹۰ درصد، تا حداکثر ۴۵ روز پس از تولید، و در سایر مناطق تا حداکثر ۹۰ روز پس از تولید مصرف شوند و اگر بنا به دلایل غیرقابل اجتناب این امر میسر نشد، این سیمان ها باید قبـل از مصـرف مـورد آزمـایش قـرار گیرند.

البته سیمان‌هایی که در انبار قرار دارند بعد از مدتی به صورت کلوخه ای در می آیند. برای اینکه متوجه شویم قابل مصرف هستند یا نه، باید آن ها را بغلتانیم.

اگر بعد از غلتاندن به صورت پودری در بیاید می‌توان از سیمان استفاده کرد اما اگر آن همچنان به صورت کلوخه ای بماند باید آن را مورد آزمایش قرار داد.

انواع سیمان‌های سفید باید در پاکت های به رنگ سفید بسته بندی شوند.

ویژگی‌های کیسه‌های پلی پروپلینی روکش‌دارسیمان در استاندارد ملی ایران شماره ۱۰۷۴۰ ارائه شده است.

 

بسته بندی سیمان های فله ای و حمل و نگهداری

استاندارد های ملی ایران

سیمان‌های فله، باید در سیلوهای استاندارد مطابق استاندارد ملی ایران شماره ۲۷۶۱ نگهداری شوند که طبق این استاندارد کلوخه‌های‌سیمان باید در زیر فشار انگشتان پودر شود و اگر این اتفاق نیوفتد اجازه استفاده از این سیمان‌ها در سازه ها را نداریم و باید از این سیمان‌ها برای مصرف غیر سازه ای استفاده کنیم.

سیمان فله نگه داری شده در سیلو، باید حداکثر ۹۰ روز پس از تولید مصرف شود و اگر بنا به دلایل غیر قابل اجتناب این امر امکان پذیر نشد، باید قبل از مصرف تحت آزمایش های استاندارد سیمان قرار گیرد و نتایج به دست آمده با ویژگی های استاندارد شماره ۳۸۹ ایران مطابقت داشته باشد.

بسته بندی ، حمل و نگهداری سیمان

نگهداری و انتقال

برای هر محموله وارد شده به کارگاه، مشخصات کارخانه و نوع سیمان و تاریخ تولید سیمان باید در برگ تحویل ثبت شده باشد.

از آنجا که انتقال سیمان از مخزن کامیون به داخل سیلو بـه کمـک هـوای فشـرده صورت می گیرد و در نتیجه سیمان به تدریج متورم می شود، نباید بیش از ۸۰ درصد ظرفیت اسمی سیلوها را پر کرد.

سیمان های فله را باید براساس نوع آن ها به طور جداگانه نگهداری کرد، به گونه ای که امکان اشتباه آن ها با هم وجود نداشته باشد. نوع سیمان‌های موجود در هر سیلو باید به نحو مناسبی مشخص شوند.

بسته بندی ، حمل و نگهداری سیمان

نکات تکمیلی در مورد حمل و نگهداری سیمان

سیلوهای‌ سیمانی و شالوده های آن ها باید از دیدگاه سازه ای محاسبه و طراحی شده باشند.

سیلوهای سیمان باید مجهز به ترازنما، برای تعیین موقعیت تراز سـیمان در داخـل سیلو و نیز دریچه ای در پایین برای میل زدن، در صورت طاق زدن سیمان باشند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد انواع وسایل حمل بتن، پیشنهاد می‌کنیم به مقاله هر آنچه که باید از انواع وسایل حمل بتن بدانیم! سر بزنید.

 

امیدواریم در پایان این مقاله به جواب تمام سوال‌های خود در مورد حمل و بسته بندی سیمان رسیده باشید و از اینکه تا پایان مقاله با ما همراه بودید، تشکر می‌کنیم. نظرات و تجربیات خود را در مورد این مقاله با ما به اشتراک بگذارید.

مسیر یادگیری مهندسی عمران

یک مسیر رایگان برای حرفه‌ای شدن

حتما تو این مسیر با ما همراه شو!

کلیک کنید
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *