سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

جزئیات محل وصله ستون فلزی و اتصال ستون به ستون

۱۱ تیر ۱۴۰۰
محل وصله ستون فلزی

در اسکلت فلزی در صورتی که مقطع ستونها در طبقات بالاتر کوچکتر شود یا ارتفاع ستونهای مورد نیاز بیشتر از حداکثر طول ورق یا پروفیل باشد، باید دو ستون به هم اتصال یابند که این امر توسط وصله ستون فلزی انجام می‌گیرد. اما نکات حرفه‌ای آن را می‌دانید؟! در این مقاله تمامی نکات مربوط به اتصال ستون به ستون فلزی و هم‌چنین محل وصله ستون فلزی را زیر برده‌ایم. خواندن این مقاله را از دست ندهید و با دست پر از آکادمی عمران خارج شوید!

اتصال ستون به ستون فلزی

اتصال ستون به ستون یا وصله ستون‌ها تحت چه شرایطی انجام می‌شود؟

 1. زمانی که ارتفاع ستونهای مورد نیاز از طول پروفیل فولادی که معمولا دوازده متر یا طول ورق‌ها برای اجرای باکس‌های فلزی که معمولا 6 متر است، بیشتر باشد.
 2. در یک ساختمان چند طبقه، نیروهای محوری ستونها در طبقات بالا کاهش پیدا می‌کند. به همین دلیل می‌توان ابعاد پروفیل را در طبقات بالاتر کاهش داد که این امر موجب کاهش هزینه‌ها می‌شود. در این جهت ایجاد وصله در محل تغییر ابعاد پروفیل‌های ستونها ضروری است.

چون ایجاد وصله در ستون ها مستلزم صرف هزینه است، توصیه می‌شود تا در ارتفاعی کمتر از طول یک شاخه تیرآهن (12 متر) نسبت به کاهش شماره پروفیل ستونها اقدام نشود.

شکل زیر نمونه‌هایی از وصله ستون‌ها توسط ورق‌های اتصالی در بال و جان ستونها را نشان می‌دهد.

اتصال ستون به ستون فلزی

در شکل زیر اتصال ستون به ستون توسط ورق انتهایی را مشاهده می‌کنید.

اتصال ستون به ستون فلزی

موقعیت وصله ستون ها

به دلیل عدم تسلط برخی مهندسین اجرایی در امور محاسباتی سازه و مباحثی مثل نحوه توزیع تنش‌ها، نمودارهای آزاد نیروی محوری، برشی و خمشی و نظایر آن، معمولا در مواردی مانند جزئیات محل وصله ستون فلزی و تیرها، در صورتی که محل آن‌ها در نقشه های اجرایی مشخص نشده باشد یا به قضاوت مهندسی نیاز داشته باشیم، دچار مشکل می‌شوند.

در بسیاری از موارد، محل وصله ستون فلزی و اجرای آن در تناقض آشکار با آیین‌نامه‌های ساختمانی و بدون هر گونه دید مهندسی انجام گرفته که قطعا در رفتار لرزه‌ای سازه موثر است.

Call To Action 1

۳۰ ساعت آموزش حرفه‌ای دفترفنی و ساختمان سازی

حال سوالی که پیش می‌آید این است که محل وصله ستون فلزی کجاست؟

محل وصله ستون فلزی نباید در تراز طبقه و نواحی بحرانی انجام شود.

در محل وصله ستون فلزی، ورق وصله با جوش نفوذی کامل حداقل به اندازه بعد بزرگ‌تر ستون و با جوش گوشه، حداقل 120 سانتی‌متر بالاتر از تراز روی تیر طبقه به ستون متصل شود.

نحوه اتصال صفحه فلزی به ستون بتنی

در قاب های ساده این ارتفاع تا 1.5 برابر بعد بزرگتر ستونها قابل کاهش است.

به همین دلیل لازم است در زمان تهیه نقشه‌های شاپ حتما به این مسئله توجه شود.

نکاتی که در مورد جزئیات محل وصله ستون فلزی باید بدانیم!

 • در محل وصله ستون با پارت بعدی در مقاطع H شکل، جهت توزیع مناسب نیرو حتما جان و بال‌ها در دو قسمت کاملا بر هم منطبق شوند.

در صورت تغییر مقطع همپوشانی بال‌ها و جان ستونها به کمک ورق‌های پرکننده که طراح محاسبه کرده صورت می‌گیرد.

استفاده از ورق‌های پرکننده صرفا جهت منطبق شدن ستونهای بالایی و پایینی است.

فاصله ستون در اسکلت فلزی
 • ابتدا و انتهای ستونها جهت تماس کامل با بیس پلیت یا پارت بعدی با سنگ‌زنی یا اره کاملا صاف شود. تا دو میلی‌متر نامیزانی قابل قبول است و بیش از آن باید با جوش پر شود.

برای مطالعه بیشتر در مورد اتصال ستونها به فونداسیون به مقاله بیس پلیت حتما سر بزنید.

 • محل تغییر مقطع ستونها با شیب حداقل 1 به 6 انجام شده و از تغییر مقطع ناگهانی اجتناب شود.
اتصال ستون به ستون فلزی

طبق مبحث دهم مقررات ملی ساختمان، موقعیت وصله ستون ها به شرح زیر است:

به غیر از سه مورد ذکر شده در زیر، در تمامی ستونهای باربر و غیرباربر جانبی لرزه‌ای محل درز وصله در بالا و پایین وصله نباید از 120 سانتی‌متر (یک متر و بیست سانتی‌متر) به بال متصل به ستونهای فلزی نزدیکتر باشد.

 • زمانی که ارتفاع ستونی از 2.4 متر کمتر است، محل وصله ستون فلزی باید در وسط ارتفاع آزاد آن لحاظ شود.
 • زمانی که درز لب به لب ورق‌های بال یا جان ستونها در کارخانه و به صورت نفوذی کامل انجام می‌شود، محل درز وصله می‌تواند از 120 سانتی‌متر به بال متصل به ستون تیر نزدیکتر باشد. ولی در هر حال این فاصله نباید از بعد بزرگتر ستون با مقطع کوچکتر، کمتر در نظر گرفته شود.
 • زمانی که تمام اتصال‌های تیر به ستونها از نوع مفصلی و ستونها در دهانه‌های مهاربندی شده قرار نگرفته باشند، محل درز وصله می‌تواند از 120 سانتی‌متر به بال تیر نزدیکتر باشد. ولی در هر صورت این فاصله نباید از 1.5 برابر بعد بزرگتر ستون با مقطع کوچکتر، کمتر لحاظ شود.

برای مطالعه بیشتر در مورد جزئیات انواع اتصال تیر به ستونها مانند اتصال مفصلی روی لینک آبی کلیک کنید.

محل وصله ستون فلزی

اتصال دو قطعه ستونی که می‌خواهند به یکدیگر متصل شوند، باید از یک نوع (جوش یا پیچ پرمقاومت) باشد و مقطع متقارن باشد.

اتصال وصله به یکی از قطعات ستونها تماما جوشی و به دیگری تماما پیچی نیز مجاز است. در مورد تمام انواع اتصالات فولادی در مقاله آن صحبت کردیم. برای مطالعه این مقاله روی لینک آبی رنگ کلیک کنید.

همانطور که گفتیم در وصله لب به لب بین ورق‌های با ضخامت متفاوت در بال یا جان ستونها، باید با شیب ماکزیمم 1 به 6 از ورق ضخیم‌تر به ورق باریک‌تر، تغییر تدریجی داشته باشد.

شیب 1 به 6

در وصله ستون‌هایی که مقطع متفاوت دارند، بهتر است ابتدا مقطع بزرگ‌تر به مقطع کوچک‌تر با شیب ماکزیمم یک به شش تبدیل شده و سپس اتصال وصله انجام شود. این امر می‌تواند به جای استفاده از ورق‌های پرکننده با ضخامت زیاد، استفاده شود.

در محل وصله ستون‌هایی که از چند پروفیل تشکیل شده است، باید هر یک از ستونها در ارتفاعی حداقل به اندازه بعد بزرگتر مقطع ستون به صورت یکپارچه شوند و سپس وصله گردند.

شیب 1 به 6

در وصله پروفیل‌های حجیم و سنگین و پروفیل‌های مرکبی که از ورق‌های ضخیم‌تر از 40 میلی‌متر (4 سانتی‌متر) ساخته می‌شوند، باید موارد زیر لحاظ شود:

 • اگر از جوش نفوذی لب به لب برای وصله این اعضا استفاده شود، باید برای پیشگیری از انقباض ناشی از سردشدن و شکست ناشی از تردی در جوش و مصالح مجاور آن، احتیاط‌های لازم به عمل آید.

استفاده از پیش‌گرمایش و پس‌گرمایش یا استفاده از الکترودهای کم هیدروژن در این زمینه الزامی است.

محل وصله ستون فلزی ، اتصال ستون به ستون فلزی
 • در صورتی که جوش وصله این اعضا وظیفه انتقال تنش‌های کششی یا لنگر خمشی را داشته باشند، باید الزامات مربوط به طاقت مصالح روی نمونه زخم‌دار با انجام آزمایش شارپی بررسی شود.
 • در اتصالات کششی مقاطع  سنگین باید بعد از جوشکاری، تسمه پشت‌بند جوش (اگر وجود دارد) از جای خود برداشته شده و جوش‌ها با سنگ‌زدن صاف و یکدست شوند و در صورت نیاز از جوش پشت استفاده گردد.
جوش ستون
 • برای وصله مقاطع سنگین بهتر است از جزئیاتی استفاده شود که انقباض جوش در آن بزرگ نباشد.

در انتها توصیه می‌کنیم اگر می‌خواهید به تمام نکات اجرای ساختمان مسلط شوید حتما به آموزش اجرای ساختمان سر بزنید.

Call To Action 2

مسیر پیشنهادی مطالعه مقالات آکادمی عمران

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش های مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 • Profile Image
  محمد الیاسی
  ۱۴۰۱/۰۸/۱۵
  0

  سلام
  تو یه ساختمون‌ دو طبقه میتونه همه‌ ستون ها تو یک ارتفاع مثلا ۶متر وصله بخوره؟؟
  ینی میتونه‌نقطه برش همه ستون ها یکی باشه؟

  پاسخ
  • Profile Image
   ملیکا سلیمانی پشتیبان آکادمی عمران
   ۱۴۰۱/۰۸/۱۵
   0

   سلام، وقت بخیر
   بدیهی است که جهت اطمینان همه وصله ها بهتره در یک تراز ارتفاعی نباشند اما اگر محدودیت ۱.۲ فاصله از سقف و کف رعایت بشه مشکلی نداره و معمولا اینچنین اجرا می کنند

   پاسخ
 • Profile Image
  مهدی
  ۱۴۰۱/۱۰/۲۴
  0

  با سلام و تشکر از مطلب خوبتون.
  آیا در استاندارد های بین المللی مثل aws راجب وصله زنی صحبتی شده؟

  پاسخ
  • Profile Image
   ملیکا سلیمانی پشتیبان آکادمی عمران
   ۱۴۰۱/۱۰/۲۴
   0

   سلام، وقت بخیر
   بله بدیهی است نمی توان یک ستون ۵۰ متری رو بدون وصله اجرا کرد. در مورد تفاوت با مبحث دهم باید گفت چندان اختلافی ندارند اما می تونید این استاندارد رو بررسی بفرمایید.

   پاسخ
 • Profile Image
  Amin
  ۱۴۰۱/۱۲/۰۸
  0

  سلام دوستان جهت اجرای وصله ستون‌های ساخته شده از تیر ورق اگر جوش وصله با جوش باکس ستون همپوشانی یا خیلی نزدیک هم بیفتند از لحاظ بازرسی جوش صحیح ؟؟

  پاسخ
 • Profile Image
  Amin
  ۱۴۰۱/۱۲/۰۸
  0

  ممنون میشم اگر راهنمایی بفرمایید از سوالی که در پیام قبل ارسال کردم تصویر و عکس هم تهیه کردم اگر به درک مشکل و راهنمایی بهتر کمک می‌کنه ارسال کنم .
  وضمنا با تشکر و سپاس بسیار در صورتی که به ایمیل بنده راهنمایی و راهکار را ارسال بفرمایید خیلی خیلی ممنونم

  پاسخ
  • Profile Image
   ملیکا سلیمانی پشتیبان آکادمی عمران
   ۱۴۰۱/۱۲/۰۹
   0

   سلام، وقت بخیر
   مبحث دهم مقررات ملی ساختمان محدودیتی برای این مورد ذکر نکرده اما حتما با طراح خود مشورت کنید.

   پاسخ
 • Profile Image
  مهدی
  ۱۴۰۲/۰۳/۰۲
  0

  سلام
  در زمان نصب ستون به بیس پلیت متوجه کوتاه بودن ستون شده ایم…میزانش هم ۱۲سانتی متر ..چه پیشنهادی دارین ممنونم

  پاسخ
  • Profile Image
   ملیکا سلیمانی پشتیبان آکادمی عمران
   ۱۴۰۲/۰۳/۰۲
   0

   سلام، وقت بخیر
   با طراحتون مشورت کنید در محل وصله ستون به ستون بعدی یا محل اتصال ستون به بیس پلیت المانی تعبیه و طراحی کنند.

   پاسخ
 • Profile Image
  علیرضا کردستانی
  ۱۴۰۲/۱۱/۲۸
  0

  ممنون خیلی خوب بود.

  پاسخ
  • Profile Image
   کتایون قهاری
   ۱۴۰۲/۱۱/۲۸
   0

   سلام وقت بخیر
   ممنون از حسن نظر شما

   پاسخ
 • Profile Image
  رضا دانش آزاد
  ۱۴۰۳/۰۱/۱۳
  0

  سلام ممنون از مطلب خوبتون، در یک اسکلت فلزی دو طبقه ارتفاع ستونهای طبقه دوم ۳۰ سانت کمه (ارتفاع سقف کم میشه). به لحاظ فنی (نه مقرراتی) آیا میشه به کله ستونها ۳۰ سانت وصله و اضافه کرد؟ ممنونم

  پاسخ
  • Profile Image
   ملیکا سلیمانی
   ۱۴۰۳/۰۱/۱۴
   0

   سلام
   با نظر طراح بله ولی ضوابط خیلی سخت گیرانه ای داره چون در ناحیه بحرانی و مفصل پلاستیک قرار دارد.

   پاسخ