بارگذاری راه پله های بتنی و فلزی و محاسبات دستی آن

آیا در مورد بارگذاری راه‌ پله‌ و نکات حرفه‌ای آن آشنایی کافی دارید؟! نحوه بارگذاری راه پله یکی از موارد مهم طراحی ساختمان است.

بار زنده راه پله در اسکلت فلزی و بتنی یکسان است اما بار مرده آن‌ها که از وزن اجزا و مصالح مصرفی به دست می‌آید متفاوت است.

در این مقاله محاسبات دستی بارگذاری راه‌پله‌های یک طرفه و چند طرفه را بررسی می‌کنیم. پس تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید تا با دست پر از آکادمی عمران خارج شوید!

 

آنچه در این مقاله می آموزید:

محاسبات دستی بارگذاری راه پله 

بار زنده راه پله

بار مرده راه پله بتنی

بار مرده راه پله فلزی

نحوه بارگذاری راه پله یک طرفه

نحوه بارگذاری راه پله دو طرفه

نحوه بارگذاری راه پله سه و چهار طرفه

 

محاسبات دستی بارگذاری راه پله 

بارگذاری راه پله بتنی شامل دو نوع بار زنده و مرده می‌شود. بار زنده راه‌پله باری غیر دائمی است که در حین استفاده و یا بهره‌برداری از ساختمان به راه‌پله وارد می‌شود.

اما بار مرده راه پله شامل چه مواردی می‌شود؟

بار مرده راه‌پله نیز شامل وزن اجزای دائمی ساختمان نظیر سازه راه‌پله، سفت کاری، نازک کاری، پوشش ها و دیگر بخش‌های سهیم در اجزا سازه ای و معماری آن می‌شود. در ادامه به شرح بار مرده و زنده راه پله می‌پردازیم.

 

بار زنده راه پله

ابتدا به این سوال پاسخ دهیم که بار زنده راه پله چیست؟

مبحث ششم مقررات ملی ساختمان بار زنده راهرو ها و راه‌پله‌ها را ۵ کیلونیوتن برمترمربع در نظرگرفته است.

این بار به نوع سازه ربطی ندارد و برای هر دو نوع اسکلت فلزی و بتنی یکسان است.

چراکه این بار بر اثر عبور افراد و اسباب از راه‌پله ایجاد می شود و به نوع مصالح مصرفی سازه راه‌پله مرتبط نیست. برای دانلود مبحث ششم مقررات ملی ساختمان روی آن کلیک کنید.

بار زنده راه پله

با توجه به اینکه عمده طراحان با واحد کیلوگرم بر مترمربع کار می‌کنند با فرض g=10m/s2 بار زنده راه‌پله‌ها ۵۰۰ کیلوگرم بر مترمربع می‌شود.

                   ۵KN/m2 = ۵۰۰۰ N/m2 = ۵۰۰ Kg/m2 =

اما این عدد در جهت اطمینان نیست و با فرض g=9.81m/s2 بار زنده راه‌پله‌ها در جهت اطمینان ۵۱۰ کیلوگرم بر مترمربع می‌شود.

                   ۵KN/m2 = ۵۰۰۰ N/m2 = ۵۰۹/۶۸ Kg/m2 =

برای اینکه در مورد اجرای راه پله در اسکلت بتنی و فلزی بیشتر بدانید به مقالات صفر تا صد ساخت و اجرا شمشیری پله‌ها در راه‌پله فلزی و نحوه آرماتوربندی و اجرا راه‌پله‌های بتنیمراجعه کنید.

نخبگان اجرای ساختمان

آموزش صفر تا صد تخریب تا نازک‌کاری

نخبگان دفترفنی

آموزش الفبای قراردادها تا پیروزی در مناقصات!

بار مرده راه پله بتنی

بار مرده راه‌پله بتنی از مجموع وزن بتن رمپ، سنگ پیشانی پله، سنگ کف پله، مصالح پرکننده پله، گچ و خاک و رویه انتهایی رمپ تشکیل می‌شود.

وزن مخصوص مصالح در پیوست ۶-۱ مبحث ششم مقررات ملی ساختمان آمده است. در زیر بار مرده یک نمونه راه‌پله بتنی را محاسبه می‌کنیم. 

بار مرده راه پله بتنی

مفروضات :

ضخامت رمپ بتنی = ۱۰ سانتی متر

ضخامت سنگ کف پله = ۳ سانتی متر

ضخامت سنگ پیشانی پله = ۲ سانتی متر

وزن مخصوص سنگ مرمر مطابق پیوست شماره ۶-۱ مبحث ۶ = ۲۷۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب

وزن مخصوص سنگ تراروتن مطابق پیوست شماره ۶-۱ مبحث ۶ = ۲۵۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب

وزن مخصوص بتن خرده مطابق پیوست شماره ۶-۱ مبحث ۶ = ۱۷۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب

وزن مخصوص ملات گچ و خاک مطابق پیوست شماره ۶-۱ مبحث ۶ = ۱۶۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب

وزن مخصوص ملات گچ مطابق پیوست شماره ۶-۱ مبحث ۶ = ۱۳۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب

بار مرده راه‌پله بتنی مورد نظر مطابق محاسبات جدول زیر ۸۷۰ کیلوگرم است.

نام بار ضخامت (متر) وزن مخصوص (کیلوگرم بر مترمکعب) تعداد وزن واحد سطح (کیلوگرم بر مترمربع)
سنگ مرمر کف پله ۰٫۰۳ ۲۷۰۰ ۱ ۸۱
سنگ تراورتن پیشانی پله  ۰٫۰۰۳ ۲۵۰۰ ۱/۰٫۳ ۲۵
بتن با خرده آجر ۰٫۰۲۲۵ ۱۷۰۰ ۱/۰٫۳ ۱۲۷٫۵
بتن رمپ ۰٫۲ ۲۵۰۰ 1/cos31 ۵۸۸٫۳
اندود گچ و خاک ۰٫۰۲ ۱۶۰۰ ۱/cos31 ۳۷٫۳۳
اندود گچ رویه  ۰٫۰۱ ۱۳۰۰ ۱/cos31 ۱۵٫۱۶
بار مرده راه‌پله بتنی ۸۶۹٫۲۹

سنگ پیشانی به صورت قائم اجرا می‌شود اگر بخواهیم ضخامت آن را در نظر بگیریم در واقع باید ارتفاع آن را لحاظ کنیم. این در حالی است که این ارتفاع فقط برای ۲ سانتی متر عرض کف پله است.

یعنی زیر هر ۳۰ سانتی متر عرض کف پله فقط ۲ سانتی متر عرض سنگ پیشانی است. لذا داریم :

۰٫۱۵ x ۰/۰۲ = ۰/۰۰۳

هر ۳۰ سانتی‌متر کف پله یک عدد سنگ پیشانی دارد. پس تعداد سنگ پیشانی به ازای سنگ کف پله ۱ تقسیم بر ۰٫۳ است.

بتن با خرده آجر مشابه محاسبه سنگ پیشانی است. ارتفاع آن از صفر تا ۱۵ سانتی متر تغییر می کند و عرض آن ۳۰ سانتی متر است. پس برای ضخامت آن داریم :

( ۰٫۱۵ x ۰/۳ ) ‍‍‍÷ ۲ = ۰/۰۲۲۵

تعداد بتن با خرده آجر نیز مشابه تعداد سنگ پیشانی برای هر یک سنگ کف پله یک مجموعه بتن با خرده آجر وجود دارد.

برای محاسبه بتن راه‌پله و گچ و خاک با توجه به اینکه بتن رمپ، گچ و خاک و گچ رویه به صورت شیب دار اجرا می‌شوند و محاسبات ما برای حالت افقی است باید به کسینوس زاویه رمپ تقسیم شوند. 

 

بار مرده راه پله فلزی

بار مرده راه‌پله فلزی از مجموع وزن تیرآهن شمشیری، بتن رمپ، سنگ پیشانی پله، سنگ کف پله، مصالح پرکننده پله، گچ و خاک و رویه انتهایی رمپ تشکیل می‌شود.

اجرای گچ و خاک و رویه انتهایی بعد از رابیتس بندی زیر شمشیری‌ها انجام می شود. در زیر بار مرده یک نمونه راه‌پله فلزی را محاسبه می‌کنیم.

در راه‌پله‌های فلزی پس از اجرای شمشیری ها، رمپ بتنی به ضخامت حداقل ۱۰ سانتی متر اجرا شده که سنگ پله‌ها روی آن نصب می شود. این رمپ بتنی در شکل زیر مشهود نیست ولی باید در محاسبات لحاظ شود. 

بار مرده راه پله فلزی

مفروضات :

ضخامت سنگ کف پله = ۴ سانتی متر

ضخامت سنگ پیشانی پله = ۲ سانتی متر

وزن واحد طول تیر آهن شمشیری IPE 140 از جدول اشتال = ۱۲٫۹ کیلوگرم بر متر

وزن مخصوص سنگ تراروتن مطابق پیوست شماره ۶-۱ مبحث ۶ = ۲۵۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب

وزن مخصوص آجرکاری با آجر مجوف و ملات ماسه سیمان مطابق پیوست شماره ۶-۱ مبحث ۶ = ۸۵۰ کیلوگرم بر مترمکعب

وزن مخصوص ملات گچ و خاک مطابق پیوست شماره ۶-۱ مبحث ۶ = ۱۶۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب

وزن مخصوص ملات گچ مطابق پیوست شماره ۶-۱ مبحث ۶ = ۱۳۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب

بار مرده راه پله فلزی مورد نظر مطابق محاسبات جدول زیر ۵۵۹ کیلوگرم است.

نام بار ضخامت (متر) وزن مخصوص (کیلوگرم بر مترمکعب) تعداد وزن واحد سطح (کیلوگرم بر مترمربع)
سنگ تراورتن کف پله ۰٫۰۴ ۲۵۰۰ ۱ ۱۰۰
سنگ تراورتن پیشانی پله  ۰٫۰۰۳ ۲۵۰۰ ۱/۰٫۳ ۲۵
آجرکاری با آجر مجوف و ملات ماسه سیمان ۰٫۰۲۲۵ ۸۵۰ ۱/۰٫۳ ۶۳٫۷۵
بتن رمپ ۰٫۱ ۲۵۰۰ 1/cos31 ۲۹۱٫۶۵
وزن تیرآهن IPE140 ۲۱٫۵ ۱/cos32 ۲۵٫۳۵
اندود گچ و خاک ۰٫۰۲ ۱۶۰۰ ۱/cos32 ۳۷٫۷۳
اندود گچ رویه  ۰٫۰۱ ۱۳۰۰ ۱/cos32 ۱۵٫۳۲
بار مرده راه پله فلزی ۵۵۸٫۸

مشابه محاسبه بار مرده راه‌پله بتنی سنگ پیشانی به صورت عمودی اجرا شده و اگر بخواهیم ضخامت آن را در نظر بگیریم باید ارتفاع آن را لحاظ کنیم. این در حالی است که این ارتفاع فقط برای ۲ سانتی متر عرض کف پله است.

یعنی زیر هر ۳۰ سانتی متر عرض کف پله فقط ۲ سانتی متر عرض سنگ پیشانی است. لذا داریم :

۰٫۱۵ x ۰/۰۲ = ۰/۰۰۳

هر ۳۰ سانتی متر کف پله یک عدد سنگ پیشانی دارد. پس تعداد سنگ پیشانی به ازای سنگ کف پله ۱ تقسیم بر ۰٫۳ است.

آجرکاری با آجر مجوف و ملات ماسه سیمان مشابه محاسبه سنگ پیشانی است.

ارتفاع آن از صفر تا ۱۵ سانتی متر تغییر می کند و عرض آن ۳۰ سانتی متر است. در واقع مساحت آجرکاری شده در گونه پله را محاسبه می‌کنیم. پس برای ضخامت آن داریم:

(۰٫۱۵ x ۰/۳ ) ÷ ۲ = ۰/۰۲۲۵

تعداد آجرکاری با آجر مجوف و ملات ماسه سیمان نیز مشابه تعداد سنگ پیشانی برای هر یک سنگ کف پله یک مجموعه آجرکاری وجود دارد.

برای محاسبه بتن راه‌پله و شمشیری ها با توجه به اینکه شمشیری، بتن رمپ، گچ و خاک و گچ رویه به صورت شیب دار اجرا می‌شوند و محاسبات ما برای حالت افقی است باید به کسینوس زاویه رمپ تقسیم شوند.

برای محاسبه شیب راه‌پله مقالهنحوه محاسبه شیب ، تعداد پله‌ها و ابعاد استاندارد آنرا مطالعه کنید.

در اجرای راه پله فلزی حداقل ۲ تیرآهن شمشیری استفاده می شود.

وزن این تیرآهن برای واحد طول برابر ۱۲٫۹ کیلوگرم بر متر است. پس وزن دو تیرآهن شمشیری ۲۵٫۸ کیلوگرم بر متر می‌شود. درحالی که بار مرده را به صورت کیلوگرم بر مترمربع محاسبه می‌کنیم.

برای تبدیل این واحدها، وزن شمشیری ها را بر عرض راه‌پله که حداقل ۱٫۲ متر است تقسیم می‌کنیم.

۲۵٫۸ / ۱٫۲ = ۲۱٫۵ kg/m2

در  فیلم زیر بخشی از محاسبات دستی مربوط به اسکلت سازه را مشاهده می‌کنید. 

برای اطلاع بیشتر به آموزش ” آموزش فراتر از کاربردی اجرای راه‌پله‌” سر بزنید.

 

در ادامه نحوه بارگذاری راه پله های یک، دو، سه و چهار طرفه را بررسی می کنیم. پس از محاسبه بار مرده و بار زنده هر راه‌پله با توجه به نوع بتنی یا فلزی بودن سازه، بارها ترکیب شده و به تیرهای طرفین راه‌پله توزیع می‌شوند. 

برای مطالعه بیشتر در مورد جزئیات اجرای راه پله به مقاله تمام نکات اجرای راه‌پله‌هاسر بزنید.

 

نحوه بارگذاری راه پله یک طرفه

نحوه بارگذاری راه پله یک طرفه با ابعاد ۴ متر در ۱٫۲ متر به شکل زیر است. اگر راه پله یک طرفه پاگرد وسط هم داشت در محاسبات فرقی نمی‌کرد و مساحت بارگیر از ضرب طول در عرض راه‌پله بدست می‌آید.

نحوه بارگذاری راه پله

(۴ x ۱/۲) x ۵۵۹ = ۲۶۸۳ kg                                                   بار مرده راه‌پله فلزی

(۴ x ۱/۲) x ۸۷۰ = ۴۱۷۶ kg                                                   بار مرده راه‌پله بتنی

(۴ x ۱/۲) x ۵۱۰ = ۲۴۴۸ kg                                                           بار زنده راه‌پله

نحوه بارگذاری راه پله دو طرفه

نحوه بارگذاری راه پله دو طرفه با ابعاد ۴ متر در ۲٫۴ متر شامل پاگرد و رمپ به شکل زیر است. بار مرده پاگردها نسبت به بار مرده رمپ پله‌ها کمتر است. لذا در جهت اطمینان برای بار مرده پاگرد از بار مرده رمپ راه پله استفاده می‌شود.   

نحوه بارگذاری راه پله دو طرفه

(۴ x ۲/۴) x ۵۵۹ = ۵۳۶۶ kg                                                   بار مرده راه‌پله فلزی

(۴ x ۲/۴) x ۸۷۰ = ۸۳۵۲ kg                                                   بار مرده راه‌پله بتنی

(۴ x ۲/۴) x ۵۱۰ = ۴۸۹۶ kg                                                           بار زنده راه‌پله

نحوه بارگذاری راه پله سه و چهار طرفه

نحوه بارگذاری راه‌پله سه و چهار طرفه مشابه است. به طور مثال سطح بارگیر در یک راه‌پله چهارطرفه با ابعاد ۴ متر در ۴ متر به این صورت است که مساحت کل راه‌پله از مساحت چشم پله کسر می‌شود. 

نحوه بارگذاری راه پله چهار طرفه

[(۴ x ۴)-(۱/۸ x ۱/۲)] x ۵۵۹ = ۷۷۳۶ kg                                                   بار مرده راه‌پله فلزی

[(۴ x ۴)-(۱/۸ x ۱/۲)] x ۸۷۰ = ۱۲۰۴۰ kg                                                   بار مرده راه‌پله بتنی

[(۴ x ۴)-(۱/۸ x ۱/۲)] x ۵۱۰ = ۷۰۵۸ kg                                                           بار زنده راه‌پله

 

برای مطالعه بیشتر در مورد طراحی راه پله به مقالات نحوه مدلسازی راه‌پله در نرم افزارهای طراحی مانند ایتبس (etabs) و ” انواع پله گرد همراه با نرم افزار طراحی stairdesigner مراجعه کنید.

 

در آموزش فراتر از کاربردی اجرای راه‌پله‌ها تمام تعاریف و نکات اجرایی همراه با تعداد زیادی فیلم ها و عکس های کارگاهی  آموزش داده شده اند. به صفحه این آموزش سر بزنید و فیلم های نمونه آن را مشاهده کنید.

 

برای اطلاع بیشتر از آموزش فراتر از کاربردی اجرای راه پله روی تصویر زیر کلیک کنید.

آموزش اجرای راه پله

امیدواریم در پایان این مقاله به جواب سوال‌های خود رسیده باشید و از اینکه تا پایان مقاله با ما همراه بودید، تشکر می‌کنیم. نظرات خود را در مورد این مقاله با ما به اشتراک بگذارید.

مسیر یادگیری مهندسی عمران یک مسیر رایگان برای حرفه‌ای شدن

حتما تو این مسیر با ما همراه شو!

بر روی اینجا کلیک کنید

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *