X

نحوه آرماتوربندی و اجرای راه پله های بتنی را اصولی یاد بگیرید!

از قسمت‌های اصلی اجرای اسکلت‌های بتنی می‌توان به اجرای تیر نیم طبقه، رمپ و پاگرد بتنی راه پله اشاره کرد. اما به عنوان یک مهندس عمران در مورد آن‌ها چه قدر می‌دانید؟! آرماتوربندی تیر نیم طبقه راه پله هم زمان با اجرای آرماتوربندی ستون های دور باکس راه پله انجام می‌شود.اما بتن ریزی آن، هم زمان با بتن ریزی سقف و راه پله است. در این مقاله به ارائه جزئیات آرماتوربندی‌، قالب بندی و بتن ریزی راه پله‌های بتنی می‌پردازیم. تا انتها با ما در آکادمی عمران همراه باشید.

 

آنچه در این مقاله می آموزید:

فیلم آرماتوربندی راه پله در کارگاه

اجرای ریشه پله بتنی در پی

نحوه آرماتوربندی راه پله بتنی

آرماتوربندی تیر نیم طبقه راه پله

آرماتوربندی رمپ و پاگرد پله

محاسبه سرانگشتی میلگرد راه پله

نحوه قالب بندی راه پله بتنی

نحوه بتن ریزی راه پله بتنی 

نقشه اجرایی و دیتیل راه پله بتنی

 

اجرای راه پله بتنی در کارگاه

در فیلم زیر نحوه آرماتوربندی راه پله را برایتان شرح می‌دهیم تا این مقاله را با دید بهتری بخوانید. برای مشاهده بیشتر فیلم‌های کارگاهی حتما به آموزش اجرای ساختمان آکادمی عمران سر بزنید.

البته همانطور که می‌دانید طبق پیوست ششم استاندارد 2800 اجرای دستک یا ستونک، جایگزین اجرای تیر میان طبقه در اجرای راه پله سازه‌های بتنی شده است.
در این مقاله، آرماتوربندی راه پله به شیوه‌ای که در فیلم دیدید را با جزئیات توضیح می‌دهیم اما برای یادگیری روش‌های اجرایی راه پله طبق پیوست ششم استاندارد 2800 به آموزش اجرای راه پله سر بزنید.
در این آموزش، هر دو روش با فیلم‌ها کارگاهی و عملی توضیح داده شده است.

 

مرحله یک: نحوه آرماتوربندی راه پله بتنی

جهت اجرای راه پله بتنی ابتدا باید آرماتوربندی انجام شده و پس از قالب بندی، بتن ریزی انجام شود.

آرماتوربندی راه پله بتنی شامل آرماتوربندی تیر نیم طبقه، رمپ و پاگرد راه‌پله می‌شود که در ادامه به بررسی این موارد و مراحل اجرای راه پله بتنی می‌‌پردازیم.

 

اجرای ریشه پله بتنی در پی

هنگام آرماتوربندی پی در اسکلت های بتنی باید برای راه‌پله هم، مانند ستون‌ها، آرماتورهای انتظار در نظر گرفته شود که به آن ریشه پله بتنی در پی گفته می‌شود.

بار ناشی از رمپ و پاگرد هر کدام از راه‌پله‌های بتنی از طریق تیرها و سقف طبقات به ستون‌ها و از طریق ستون‌ها به پی منتقل می‌شود. اما بار دو رمپ ابتدایی و بخشی از بار اولین پاگرد مستقیماً به پی منتقل می‌شود.

لذا ریشه پله‌ها در پی برای انتقال این بار تعبیه می‌شود. در واقع ریشه پله‌ها مانند یک ستون کوچک عمل کرده که بار رمپ و پاگرد اولین راه‌پله بعد از فونداسیون را به آن منتقل می‌کند.

پله بتنی

پس از اتمام بتن ریزی فونداسیون، ریشه پله‌ها مطابق نقشه‌های اجرایی قالب بندی شده و اولین رمپ اجرا می گردد. ارتفاع ریشه پله‌ها معمولا در حدود 20 تا 30 سانتی متر است.

در تصویر زیر یک نمونه اجرای ریشه پله‌ها نشان داده شده است که ارتفاع آن از ارتفاع معمول بیشتر است.

راه پله بتنی

آرماتوربندی تیر نیم طبقه راه پله

اجرای راه‌پله‌های بتنی با آرماتوربندی تیر نیم طبقه آغاز می شود. آرماتورهای تیر نیم طبقه راه‌پله باید در دو ستون یا دیواربرشی کناری خود گیردار شوند.

پس هنگام آرماتوربندی و قالب بندی ستون‌ها و دیوار برشی دور باکس راه پله نباید آرماتورهای تیر نیم طبقه فراموش شود.

اجرای پله بتنی

برای مهار آرماتورهای تیر نیم طبقه در دو ستون کناری، هنگام قالب بندی ستون ها در یک تراز مشخصی بازشو تعبیه شده تا آرماتورهای تیر نیم طبقه در آرماتورهای اصلی ستون مهار شوند.

پس از مهار آرماتورهای تیر در ستون، بازشو با قالب و یونولیت بسته شده تا هنگام بتن ریزی ستون، بتن از بازشو بیرون نریزد. 

پله بتنی

اگر در زمان اجرای ستون‌های دور باکس راه‌پله، اجرای آرماتورهای تیر نیم طبقه فراموش شود باید بخشی از پوشش ستون یا دیوار برشی برای رسیدن به میلگردهای آن، جهت مهار آرماتورهای تیر نیم طبقه تخریب شود.

اجرای راه پله بتنی

آرماتوربندی راه پله بتنی

آرماتوربندی راه پله بتنی

آرماتوربندی رمپ و پاگرد راه پله مطابق نقشه‌های اجرایی راه‌پله هم زمان با اجرای سقف انجام می شود.

در هر مرحله آرماتوربندی سقف میلگردهای انتظاری برای اتصال به رمپ بعدی راه‌پله در نظر گرفته می‌شود که در تصویر زیر مشاهده می کنید.

پله بتنی

پس از اینکه بتن ریزی سقف و راه‌پله یک طبقه انجام شد نوبت به اجرای قالب بندی و آرماتوربندی سقف و راه‌پله‌های بعدی می‌رسد.

میلگردهای طبقه زیرین به میلگردهای انتظار راه پله وصله شده و در یک طول هم پوشانی مهار می‌شوند.

یکی از موارد مهمی که معمولا رعایت نمی‌شود خم کردن درست آرماتورهای طولی راه‌پله است. آرماتورهای طولی مش فوقانی رمپ باید پیش از محل خم، خم شده و به پایین بروند.

آرماتورهای طولی مش تحتانی رمپ باید بعد از محل خم، خم شده و به بالا بروند. این کار سبب درگیری بهتر آرماتورهای رمپ و پاگرد می‌شود.

راه پله بتنی

در سر دیگر آرماتورهای رمپ نیز، آرماتورهای رمپ پس از خم شدن از پاگرد عبور کرده و به آرماتورهای تیر نیم طبقه متصل و در آن مهار می‌شوند.

اجرای پله بتنی

در تصویر زیر اتصال رمپ بعدی را مشاهده می‌کنید. آرماتورهای رمپ به تیر میان طبقه و تیر طبقه متصل می‌شوند.

اجرای پله بتنی

محاسبه سرانگشتی میلگرد راه پله

جهت اجرای آرماتورهای طولی راه پله در مش تحتانی و فوقانی، آرماتورهایی با قطر 20 میلی‌متر و در فواصل 20 سانتی‌متر لحاظ می‌کنیم.

در صورتی که عرض راه پله را 110 متر در نظر بگیریم، با کسر 10 سانتی‌متر کاور بتن از دو طرف، تعداد آرماتورها برابر می‌شود با:

6 = 1 + (20 ÷ 100)

این تعداد آرماتور طولی برای برای مش تحتانی و فوقانی برابر می‌شود با 12 میلگرد 20.

اگر برای آرماتورهای عرضی نیز همین تعداد را فرض کنیم، مجموعا 24 میلگرد برای یک متر مربع نیاز داریم.

طبق جدول اشتال مقدار G برای میلگرد 20 برابر است با 2.47. پس وزن میلگرد برای یک متر مربع راه پله برابر می‌شود با:

کیلوگرم 59.28 = 2.47 × 24

این محاسبات به صورت سرانگشتی بوده و می‌تواند در پروژه‌های مختلف، متفاوت باشد. 

 

مرحله دو: نحوه قالب بندی راه پله بتنی 

پس از بتن ریزی ستون های اطراف تیر نیم طبقه و گیرش بتن آن ها، قالب‌های ستون باز شده و نوبت به اجرای قالب بندی و آرماتوربندی راه پله و سقف طبقه بعدی می‌رسد.

معمولا برای قالب کف رمپ و پاگرد از تخته های چندلایی روغن کاری شده استفاده می‌شود.

این تخته‌ها بر روی جک های سقفی قرار گرفته و محکم می شوند. قالب بندی کناره راه‌پله‌ها نیز به کمک قالب‌های فلزی انجام می‌شود.

پیش از بتن ریزی باید از محکم بودن قالب‌های رمپ و پاگرد که با سیم نجاری به جک‌های سقفی و چوب چهارتراش بسته شدند اطمینان یافت. چون پایه‌ها باید وزن قالب، بتن تازه و افرادی که روی آن تردد می کنند را تحمل کند.

برای مشاهده آموزش  قالب بندی و تمام نکات آن به مقاله قالب بتن سر بزنید.

اجرای پله بتنی

نحوه قالب بندی پله گرد بتنی

جهت قالب بندی پله گرد بتنی می‌توان از قالب‌های چوبی به دلیل انعطاف و شکل پذیری بالاتر استفاده کرد. اما راهکار دیگر این است که در این قسمت‌ها از ورق فلزی استفاده شود.

برای مطالعه بیشتر در مورد نحوه اجرای پله گرد با نرم افزار طراحی پله stairdesigner از صفر تا صد، به مقاله محاسبه پله گرد “ سر بزنید.

پله بتنی

مرحله سه: نحوه بتن ریزی راه پله بتنی 

پس از اتمام بتن ریزی ستون‌ها و دیوارهای برشی اطراف راه پله، تیر نیم طبقه ، رمپ و پاگرد راه‌پله‌ها هم زمان با سقف، قالب بندی و آرماتوربندی می‌شوند.

پس از اتمام قالب بندی و آرماتوربندی نوبت به بتن ریزی می‌رسد. بتن ریزی راه‌پله‌ها همراه با بتن ریزی تیرها و سقف انجام می‌شود.

بتن ریزی رمپ راه پله باید از پایین رمپ شروع شده و به سمت بالا هدایت شود.

اگر بتن ریزی از بالای رمپ شروع شود بتن به دلیل جاذبه به سمت پایین حرکت کرده و جدایی سنگدانه ها از ملات رخ می‌دهد.

این در حالی است که در بتن ریزی رمپ از پایین به بالا این جداشدگی بتن که کاهش مقاومت آن را به دنبال دارد اتفاق نمی‌افتد.

در مقاله بتن ریزی سطوح شیبدار مانند سقف شیبدار بتنی به طور کامل درباره این موارد صحبت کرده‌ایم. برای مطالعه آن روی لینک آبی کلیک کنید. 

پله بتنی

نقشه اجرایی و دیتیل آرماتوربندی راه پله بتنی

دو نمونه فایل اتوکد از نقشه‌های اجرایی و دیتیل های مربوط به آرماتوربندی راه پله در دو ساختمان مختلف در زیر آمده است.

در هنگام مشاهده این نقشه‌های اجرایی و دیتیل های راه پله‌های بتنی به قطر و طول آرماتورها، طول هم پوشانی ، نحوه خم و اتصال آرماتورها به تیر نیم طبقه و تیر طبقه دقت کنید. 

دانلود نمونه شماره 1 – نقشه اجرایی و دیتیل آرماتوربندی پله بتنی – فایل اتوکد

راه پله بتنی

 

دانلود نمونه شماره 2 – نقشه اجرایی و دیتیل آرماتوربندی پله‌های بتنی – فایل اتوکد

 

راه پله بتنی

 

سوالات متدوال

آرماتوربندی راه پله بتنی شامل چه مواردی می‌شود؟!

آرماتوربندی راه پله بتنی شامل آرماتوربندی تیر نیم طبقه، رمپ و پاگرد می‌شود که در این مقاله به جزئیات اجرایی آن می‌پردازیم.

نحوه خم آرماتور طولی پلکان چگونه است؟

آرماتورهای طولی مش فوقانی پلکان باید پیش از محل خم، خم شده و به پایین بروند. این در صورتی است که آرماتورهای طولی مش تحتانی رمپ باید بعد از محل خم، خم شده و به بالا بروند.

 

امیدواریم در پایان این مقاله به جواب تمام سوال‌های خود در مورد آرماتوربندی راه پله بتنی رسیده باشید و از اینکه تا پایان مقاله با ما همراه بودید، تشکر می‌کنیم. نظرات و تجربیات خود را در مورد این مقاله با ما به اشتراک بگذارید.

مسیر یادگیری مهندسی عمران یک مسیر رایگان برای حرفه‌ای شدن

حتما تو این مسیر با ما همراه شو!

بر روی اینجا کلیک کنید

دیدگاه کاربران
 • حسین ۱۹ دی ۱۴۰۰

  سلام
  برای راه پله میشود از میلگرد ۱۴ یا ترکیبی ۱۶ و ۱۴ استفاده کرد؟

  • علی چمن لاله ۱۹ دی ۱۴۰۰

   سلام، وقت بخیر
   امکان پذیر است منتها فاصله مش‌ها باید کمتر شود. در این مورد با محاسب خود مشورت کنید.
   موفق باشید

   • حسین ۱۹ دی ۱۴۰۰

    کامل ۱۴ میشه؟فاصله مش باید کمتر بشه درسته؟

 • ایمان ۲۳ دی ۱۴۰۰

  سلام.ممنون از سایت مفیدتون

  • علی چمن لاله ۲۵ دی ۱۴۰۰

   ممنون از محبتتون
   موفق باشید

 • وحید ۱۶ بهمن ۱۴۰۰

  دوست عزیز اول اینکه پله شما مطابق نقشه نیست در ثانی انتهای میلگرد باید حتما خم نود درجه داشته باشه و از همه ی اینا مهم تر تراز بودن پله که به نظر میاد تراز اجرا نشده و اصلا بتن ویبره نخورده

  • علی چمن لاله ۱۶ بهمن ۱۴۰۰

   سلام، وقت بخیر
   کجا رو می فرمایید؟ مواردی که گفتید در مقاله ما نیست. مواردی که گفتید همه ذکر شده و رعایت شده است.
   موفق باشید

 • پدرام رادگودرزی ۷ فروردین ۱۴۰۱

  امتداد مش پایین پله به سمت بالا و امتداد مش بالای پله به سمت پایین در تقاطع شمشیری باعث ایجاد گره مبشه و در زمان زلزله باعث تخریب میشه. در واقع پله خودش خودش رو تخریب میکنه. ولی اون ویدیوی شما که گذاشتید و میگید غلطه درست اجرا شده و این اجرا باعث میشه پله تخریب نشه. بیشتر مطالعه کنید چون دارید ویدیوی اموزش میزارید.

  • علی چمن لاله ۹ فروردین ۱۴۰۱

   سلام، وقت بخیر
   دیتیل اجرایی گفته شده کاملا صحیح است. گره ای که می فرمایید را مفصل می گویند. جایی که لنگر را منتقل نمی کند و امکان دوران دارد. اگر اینکار رو نکنید گیردار بوده و لنگر را جذب کرده بدون دوران، سبب تخریب محل اتصال رمپ به پاگرد می شود. البته دلایل دیگری هم دارد که اینجا جای توضیح نیست. لطفا در این مورد بیشتر آموزش ببینید. گاهی سال ها چیزی رو غلط اجرا می کنیم و خودمان فکر می کنیم درست است. موفق باشید

 • mehran ۳۱ فروردین ۱۴۰۱

  باعرض سلام و وقت بخیر
  در ابتدا تشکر میکنم از مقاله بسیار مفید سایت خوبتون
  فقط یک سوال داشتم .آیا میلگرد طولی رمپ بعد از گذر کامل از پاگرد آیا توسط تیر میان طبقه مهار میشود؟ واینکه میلگرد انتظار رمپ لزوما فقط در دیوار برشی تعبیه میشود؟
  با تشکر مجدد

  • علی چمن لاله ۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

   سلام، وقت بخیر
   ممنون از محبتتون
   بله میلگرد طولی رمپ در تیر میان طبقه و طبقه مهار می‌شود.
   میلگرد انتظار رمپ راه‌پله هم در جایی که راه پله در مجاورت دیوار برشی است و هم در بقیه موارد تعبیه می‌شود.

 • حسین ۲۱ تیر ۱۴۰۱

  سلام
  وقتتون بخیر
  میگلرد ظفر بناب برای ساخت خانه خوب هست؟
  من یه سری خریدم .میخواستم بدونم کیفیت خوبی دارد؟

  • مریم حسنی پشتیبان ۲۱ تیر ۱۴۰۱

   باسلام و وقت بخیر
   تجربه استفاده این برند رو نداریم که در مورد کیفیتش چیزی بگیم.
   موفق باشید.

 • حسین ۲۱ تیر ۱۴۰۱

  سلام
  میگلرد ظفر بناب خوبه برای ساخت؟کیفیت خوبی داره؟
  راستش یه سری خریدم برای ساخت خانه الان میخواستم سوال کنم ازتون در مورد کیفیتش

  • مریم حسنی پشتیبان ۲۱ تیر ۱۴۰۱

   باسلام و وقت بخیر
   متاسفانه تجربه استفاده این برند رو نداریم.
   موفق باشید.

 • کیانوش ۲۴ مرداد ۱۴۰۱

  سلام، آیا تیر میان طبقه حتما باید میلگرهای اصلیش خم بخورن در داخل ستون ؟
  اینکه میگید مهار شوند به صورت گیردار آیا نباید مفصلی اجرا بشه؟

  • زهرا دهقان پشتیبان آکادمی عمران ۲۵ مرداد ۱۴۰۱

   سلام وقت بخیر
   در اسکلت بتنی چیزی به اسم مفصل نداریم و همه اتصالات گیردار یا نیمه گیردار هستند. با توجه به نقشه ای که طراح داده می تونید دیتیل ارماتور تیر میان طبقه رو بررسی بفرمایید. معمولا خم نیاز داره تا ارماتورهای طولی تیر در بتن مهار شوند.

 • محمد بختیاری ۱۸ بهمن ۱۴۰۱

  سلام. وقت بخیر
  اگر امکانش هست نحوه اجرای رمپ قوسی رو با قالب فلز توضیح بدین ممنون از توضیحات کار امدتون

  • ملیکا سلیمانی پشتیبان آکادمی عمران ۱۸ بهمن ۱۴۰۱

   سلام، وقت بخیر
   برای کف می توان از تخته چندلایی و برای کناره ها از ورق هایی مشابه ورق کانال کولر استفاده کرد.

 • سعید ۱۷ اسفند ۱۴۰۱

  با سلام و احترام.
  مطابق آیین نامه جدید تیر نیم طبقه باعث بوجود اومدن ستون کوتاه میشه و این نوع اجرای پله در قسمت نیم طبقه نباید اجرا بشه.بجای تیر نیم طبقه دو تا دستک ۵۰ در ۵۰ در ۲۰ در دو طرف انجام میشه و پاگرد روی اون بوسیله دو تا بالشتک فلزی متصل میشه.

  • ملیکا سلیمانی پشتیبان آکادمی عمران ۲۱ اسفند ۱۴۰۱

   سلام وقت بخیر
   بله کاملا درسته. مواردی که میفرمایید در آموزش نخبگان اجرای ساختمان در کارگاه عملی توضیح داده شده. این مقاله برای قبل از انتشار پیوست ششم استاندارد ۲۸۰۰ است.

 • reza ۱۵ فروردین ۱۴۰۲

  سلام
  دیتل اجرایی راه پله سه طرفه در ستون به چه شلکی هستش ؟
  ۱. در هر ستون باید دونوع کنسول اجرا بشه با خم میلگرد هر کنسول /هر کدوم به تنهایی خم داشته باشه
  یا۲. یک میلگرد به صورت Lشکل برای هر دو کنسول به صورت ادامه دار در داخل ستون ؟

  • ملیکا سلیمانی پشتیبان آکادمی عمران ۱۶ فروردین ۱۴۰۲

   سلام، وقت بخیر
   بدیهی است بستگی به نظر طراح و دیتیل اجرایی محاسبه شده دارد. پیوست ششم استاندارد ۲۸۰۰ هم در این مورد مشخصا چیزی نگفته. اگر به روش قدیمی کار کنید تیر میان طبقه میخواد و دال راه پله و پاگرد رو اون سواره. اگر به سیستم جدید باشه هم همین طور با یکسری تفاوت.

 • سروین علی نژاد ۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

  میتونید در مورد دیوار بتنی که به جای تیر میان طبقه برای مهار پاگرد پله اجرا میکنند توضیح بدین

  • ملیکا سلیمانی پشتیبان آکادمی عمران ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲

   سلام، وقت بخیر
   دیوار بتنی به جای تیر پاگرد اجرا نمیشه، پاگرد به صورت طره از دیوار انجام می شود که در روش های جدید پیوست ششم استاندارد ۲۸۰۰ توصیه نمیشه.

 • همدانی ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲

  عرض پله در آپارتمانی ۱۱۰ سانتی متر است. این آپارتمان چهار طبقه میباشد و ساکنین آن کمتر از ۳۰ نفر هستند. این آپارتمان آسانسور ندارد و میخواهند آسانسور هیدرولیکی در آن نصب کنند. آسانسور در چشم را پله یا همان فاصله دو بازو که ۳۰ سانتی متر است نصب میشود. برای این کار میخواهند از دو بازوی پله ۳۰ سانتی متر از عرض پله کم کنند. سوالم این جاست که با کم کردن عرض پله مشکلی استقامت پله به وجود نمیاید؟در آینده که میخواهند اساس کشی کنند این راه پله تحمل وزن یخچال و گاز را دارد از نظر استقامت؟

  • ملیکا سلیمانی پشتیبان آکادمی عمران ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲

   سلام، وقت بخیر
   از نظر قوانین و ایین نامه ها این کار مجاز نیست. اما از نظر فنی اگر تیر شمشیری نداشته باشد و اسکلت بتنی باشد، رمپ دال بتنی باشد، دال بتنی هم با فرز بریده شود که آسیبی به بتن نزند، چون دال یک طرفه است مشکلی ندارد. اما باز می گوییم این کار تخلف است و توصیه نمی شود.

 • همدانی ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲

  ممنون از شما

 • ساسان ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

  سلام و وقت بخیر
  تو ساختمان بنایی اگه پله بخواد بصورت پیش آمدگی اجرا بشه مجاز هست از نظر آیین نامه؟یا میشه برای اینکار چون آیین نامه مبحث هشتم میگه نباید دیوار رو پیش آمدگی باشه دو تا شناژ جلویی راه پله رو بصورت تیر و ستون کار کرد که بار بیفته رو اون تیر ستون ها؟

 • حسین ترابی ۲۵ خرداد ۱۴۰۲

  درود بر شما مهندس عزیز. سایت فوق‌العاده خوب و . کاربردی هست. توضیحات بسیار عالی را ارائه کردید. مطالب مفید و ارزنده ای را توضیح دادید و از اینکه دانش خود را در این زمینه با دیگران به اشتراک گذاشتید نشان از شخصیت بالا و به منصه ظهور گذاشتن انسانیت شماست. امیدوارم موفق و مؤید باشید و همیشه سلامت و تندرست باشید

  • ملیکا سلیمانی پشتیبان آکادمی عمران ۲۸ خرداد ۱۴۰۲

   ممنون از حسن نظر و لطف شما

 • اعظم ۲ مهر ۱۴۰۲

  با سلام و تشکر از زحماتتون
  در ساختمانهایی که دیدم پله طبقه پایین با سقف طبقه بالا آرماتوربندی و بتن ریزی میشه.آیا این شیوه درسته؟

  • ملیکا سلیمانی پشتیبان آکادمی عمران ۳ مهر ۱۴۰۲

   سلام وقت بخیر
   بله درسته

 • علی ۲۵ مهر ۱۴۰۲

  با سلام آیا میشه ریشه راه پله در سقف پاگرد را در یک شبکه یک خطی اجرا کرد مثلا ۱۰ عدد میلگرد و در زمان اجرای راه پله ۵ میلگرد را به شبکه بالای شمشیری و ۵ میلگرد را به شبکه پایین شمشیری متصل کرد؟؟؟ یا فقط اجرا در دو شبکه روی هم صحیح ؟ با تشکر

  • ملیکا سلیمانی پشتیبان آکادمی عمران ۲۵ مهر ۱۴۰۲

   سلام. معمولا متعارف نیست. این میلگردها نقش سازه ای دارند و کمتر کردن یک ردیف منوط به تایید طراح است.

 • علی ۱ آبان ۱۴۰۲

  سلام و وقت بخیر
  آیا میلگردهای عرضی شمشیری راه پله(کمرکش) با به صورت دوسر خم اجرا بشه یا میلگرد ساده هم میشه استفاده کزد؟ آیین نامه دو سر خم بودن را الزامی کرده؟

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *