محتوای دفترفنی

همه چیز در مورد مناقصات

همه چیز در مورد مناقصه و انواع آن همراه با مثال و فیلم رایگان

حتما تا به حال اسم مناقصه یا مزایده به گوشتان خورده است. آیا می‌دانید فرآیند برگزاری مناقصات به چه شکل است؟ با اسناد مناقصه، انواع مناقصه یا پاکات مناقصه مثل پاکت ب آشنایی دارید؟ اعضای کمیسیون مناقصه را چه کسانی ...
ارزیابی کیفی مناقصه گران

ارزیابی کیفی مناقصه گران را همراه با فیلم یاد بگیرید!

حتما تا کنون اسم ارزیابی کیفی مناقصه گران را شنیده‌اید، اما آیا می‌دانید از چه معیارهایی برای ارزیابی کیفی باید استفاده کنیم ؟ در پاکت ب مناقصه چه مواردی ذکر شده؟ فرایند ارزیابی چگونه طی می‌شود؟ با فهرست کوتاه آشنایی ...
ترک تشریفات مناقصه و عدم الزام برگزاری

ترک تشریفات مناقصه را از صفر تا صد و اصولی یاد بگیرید!

همانطور که می‌دانید برای انجام معاملات از دو روش رقابتی (برگزاری مناقصات) و غیر رقابتی استفاده می‌کنیم. اما انواع روش‌های غیر رقابتی و تفاوت‌هایشان را می‌شناسید؟ با دلایل ترک تشریفات مناقصه یا عدم الزام به برگزاری مناقصه آشنایی دارید؟ اعضای ...
لایحه ضرر و زیان ۲

لایحه ضرر و زیان چیست ؟ نحوه محاسبه و تنظیم لایحه ضرر و زیان

آیا تاکنون فکر کرده‌اید که پیمانکاران چگونه در پیمان‌هایی که به آن‌ها تعدیل یا تعدیل ارزی تعلق نمی‌گیرد، ضرر و زیان خود را که ناشی از افزایش قیمت‌ها در طول اجرای پروژه هست، محاسبه می‌کنند؟ آیا می‌دانید لایحه ضرر و ...
شاخص مابه التفاوت قیر

بخشنامه مابه التفاوت قیر و نحوه محاسبه آن در یک مقاله

آیا تا به حال دقت کرده‌اید که در شاخص‌های تعدیل، افزایش نرخ قیر مصرفی در راه سازی مثل آسفالت در نظر گرفته نشده است؟ آیا می‌دانید پیمانکاران حوزه راه سازی چگونه هزینه ناشی از افزایش نرخ قیر در طول پروژه ...
تعدیل قرارداد ارزی ۱۲۳

بخشنامه تعدیل نرخ ارز از صفر تا صد در یک مقاله همراه با مثال

بخشنامه تعدیل نرخ ارز چیست؟ با روش‌های نحوه محاسبه تعدیل نرخ ارز آشنایی دارید؟ آیا می‌دانید اگر طبق بند "هـ" ماده 29 شرایط خصوصی پیمان به قراردادی تعدیل تعلق نگیرد، خسارات ناشی از افزایش نرخ ارز که به پیمانکار وارد ...
تفسیر سرجمع-۲

تفسیر بخشنامه سرجمع جدید از سیر تا پیاز همراه با فیلم

حتما تاکنون اسم بخشنامه سرجمع را شنیده‌اید، اما بخشنامه سرجمع جدید چیست؟ آیا به مفاد ذکر شده در قسمت پیمان اجرای کارهای ساختمانی به روش سرجمع سر زده‌اید؟ با تفسیر بخشنامه سرجمع آشنایی دارید؟ کاربرد هر کدام از ماده‌های این ...
قرارداد سرجمع شاخص-۱

قرارداد سرجمع چیست ؟ تعدیل قراردادهای سرجمع از صفر تا صد

حتما در مورد قرارداد سرجمع و فهرست بهایی شنیده‌اید. اما آیا با مفهوم و کاربرد هر کدام آشنایی دارید؟ می‌‌دانید تفاوت قرارداد سرجمع و فهرست بهایی در چیست یا این که تعدیل قراردادهای سرجمع چگونه محاسبه می‌شوند؟ بخشنامه سرجمع جدید ...
ضریب بالاسری۱-۱

هزینه بالاسری چیست ؟ بررسی ضریب بالاسری کارهای دستمزدی

حتما در مورد ضریب بالاسری شنیده‌اید، اما مفهوم هزینه بالاسری چیست؟ ضریب بالاسری پروژه‌های عمرانی و غیر عمرانی چه تفاوتی باهم دارند؟ این ضریب از کجا آمده و چه آنالیزی پشت آن است؟ آیا در ضریب بالاسری سود پیمانکار دیده ...
صورت وضعیت قطعی ۵

نحوه محاسبه مقدار در آنالیز بها را اصولی یاد بگیرید! + فیلم

حتما در مورد آنالیز بها یا تجزیه بها در مناقصات پیمانکاری شنیده‌اید. با نحوه محاسبه مقدار در آنالیز بها آشنا هستید؟ قیمتی که پیمانکار برای شرکت در مناقصه ارائه می‌دهد باید آنالیز شده و منطقی باشد. هم‌چنین برای محاسبه قیمت ...
1 2 3 4