X

تغییر مقادیر پیمان | تفسیر کامل ماده 29 شرایط عمومی پیمان

آنچه در این مقاله می آموزید:

تفسیر ماده 29 شرایط عمومی پیمان در یک فیلم

بخشنامه تغییر مقادیر پیمان یا ماده 29 شرایط عمومی پیمان چیست؟

نحوه محاسبه تغییر مقادیر پیمان چگونه است؟

جدول تغییر مقادیر پیمان

سوالات پرتکرار  و متداول ماده 29 شرایط عمومی پیمان

جمع بندی

بدون شک تا به حال نام تغییر مقادیر پیمان از بخشنامه شرایط عمومی پیمان را شنیده‌اید. شرایط عمومی پیمان 54 ماده دارد که در این مقاله به بررسی و تفسیر ماده 29 شرایط عمومی پیمان به نام تغییر مقادیر پیمان می‌پردازیم. تمرکز این ماده بر اعمال تغییرات بر شرایط تصویب شده منضم به پیمان است.

پس از تعیین پروژه از طرف کارفرما و انجام طراحی‌های اولیه آن، کارفرما یا مشاوری که از سوی کارفرما انتخاب شده است، شروع به برآورد حدودی احجام کار و هزینه اجرای آن می‌کند. با توجه به این که ممکن است این احجام و فعالیت‌ها در هنگام اجرا بسته به شرایط تغییر کنند، ماده 29 شرایط عمومی به بررسی تغییر مقادیر، و افزایش یا کاهش مبلغ پیمان تا سقف 25 درصد مبلغ برآورد اولیه می‌پردازد.

در این مقاله از آکادمی عمران با ما همرا باشید تا به تفسیر ماده 29 پیمان پرداخته و با تمام ریزه کاری‌های این بخش آشنا شوید.

تفسیر ماده 29 شرایط عمومی پیمان در یک فیلم

در فیلم زیر ماده 29 شرایط عمومی پیمان به طور کامل توضیح داده شده است. می‌توانید پیش از خواندن ادامه مقاله، این فیلم را مشاهده کرده و دید بهتری را نسبت به این موضوغ کسب نمایید. این فیلم بخشی از  آموزش دفتر فنی آکادمی عمران است و موارد دیگر به طور کامل‌ در این آموزش بیان شده‌اند.

بخشنامه تغییر مقادیر پیمان یا ماده 29 شرایط عمومی پیمان چیست؟

بخشنامه تغییر مقادیر پیمان همان بخشنامه ابلاغ موافقت نامه، شرایط عمومی، شرایط خصوصی پیمان و مقررات آن‌ها است که در ماده 29 شرایط عمومی این بخشنامه در مورد تغییر مقادیر کار، قیمت‌های جدید و تعدیل نرخ پیمان صحبت شده است.

زمانی که کارفرما تصمیم به اجرای یک پروژه می‌گیرد، تیم فنی کارفرما یا مشاوری که کارفرما برگزیده است شروع به مطالعه و تحقیق در مورد چگونگی انجام کار کرده و راه حل‌های ممکن را برای پیشبرد صحیح پروژه به اقتصادی ترین حالت ممکن را بررسی می‌کنند.

در پروژه‌های راهسازی، با توجه به شرایط مسیر، هزینه انجام آن و نیاز به ساخت تونل و پل در طول راه، مسیر راه را انتخاب کرده و سپس به طراحی مسیر، زیرسازی و روسازی راه، طراحی پل و طراحی تونل پرداخته می‌شود.

در پروژه‌های ساختمان سازی، با توجه به شرایط، سرعت انجام کار، مقاومت در برابر آتش سوزی، هزینه اجرای کار و سهولت انجام آن با توجه به متخصصین موجود تصمیم به ساخت اسکلت فلزی یا بتنی گرفته و نقشه معماری و جزئیات آن ساختمان را تعیین می‌کنند.

پس از تعیین پروژه و انجام طراحی‌های اولیه، نیاز به یک پیمانکار برای اجرای آن است. اگر خود کارفرما توان اجرایی داشته باشد به انجام آن می‌پردازد، درست مانند ساختمان سازهای شخصی که با پول خود شروع به ساختمان سازی می‌کنند.

اما در پروژه‌های بزرگتر که دولت یا سازمان خاصی قصد اجرای یک پروژه را داشته و خود کارفرما توان اجرایی آن را ندارد، باید از یک پیمانکار بخواهد تا پروژه را انجام دهد.

بخشنامه تغییر مقادیر پیمان

برای شروع یک پروژه، در ابتدا مقادیر و هزینه‌های انجام کار را تخمین می‌زنند تا مبلغ هر فعالیت به پیمانکار اعلام شده و تصمیم بگیرد که توان مالی، اجرایی، و ماشین آلات مورد نیاز این پروژه را دارد یا خیر. اگر جواب پیمانکار بله است باید در مناقصه شرکت کند و با ارائه پیشنهاد قیمت خود بگوید که با چه قیمتی این کار را انجام می‌دهد.

با توجه به این که این مقادیر و احجام تخمین زده شده‌ بین کارفرما و پیمانکار وجود دارد، در اجرا احتمال تغییر مقادیر درج شده در فهرست بها منضم به پیمان نیز وجود دارد. ماده 29 شرایط عمومی محدودیت‌هایی را برای تغییر مقادیر پیمان ارائه می‌کند که در ادامه با هم به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

 

نحوه محاسبه تغییر مقادیر پیمان چگونه است؟

طبق ماده 29 شرایط عمومی پیمان، ممکن است مقادیر درج شده در فهرست بها و مقادیر منضم به آن در ضمن اجرای کار تغییر کند. پیمانکار تغییر مقادیر را برای محاسبه و نظارت به مهندس مشاور تحویل داده و پس از تصویب کارفرما، تغییر مقادیر کار به پیمانکار ابلاغ می‌شود.

پس از ابلاغ تغییر مقادیر کار، پیمانکار موظف است تا کار را با نرخ پیمان انجام دهد، مگر آن که مبلغ ناشی از تغییر مقادیر کار، شامل یکی از دو شرایط زیر شود:

 

افزایش مقادیر پیمان بیش از 25 درصد مبلغ پیمان

افزایش مقادیر باید در چارچوب موضوع پیمان به پیمانکار ابلاغ شود. جمع مبلغ مربوط به افزایش مقادیر و مبلغ کارهای با قیمت جدید نباید از 25 درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود. مبلغ یک فعالیت از حاصل ضرب مقدار کار در بهای واحد آن فعالیت بدست می‌آید.

اگر در طی انجام پروژه قیمت‌های جدید داشتید، برای محاسبه افزایش مبلغ به سبب قیمت‌های جدید، ابتدا قیمت‌های جدید به مبنای نرخ پیمان تبدیل می‌شود و سپس ملاک محاسبه قرار می‌گیرد.

می‌توانید با خواندن مقاله تعدیل معکوس نحوه برگرداندان قیمت روز به قیمت زمان عقد قرارداد را یاد بگیرید.

 

کاهش و حذف مقادیر پیمان بیش از 25 درصد مبلغ پیمان

جمع مبلغ مربوط به کاهش مقادیر و حذف آن‌ها نباید از 25 درصد مبلغ اولیه بیشتر شود. اگر مبلغ کاهش داده شده از حد تعیین شده 25 درصد مبلغ اولیه بیشتر شده و پیمانکار با اتمام کار با نرخ پیمان موافق باشد، عملیات موضوع پیمان در چارچوب پیمان انجام می‌شود، اما درصورتی که پیمانکار مایل به اتمام کار نباشد، پیمان طبق ماده 48 شرایط عمومی خاتمه داده می‌شود.

نکات مهم افزایش یا کاهش 25 درصد مبلغ قرارداد

1) اگر طبق ماده 28 شرایط عمومی، کارفرما نتواند بخشی از کارگاه یا زمین انجام پروژه را به پیمانکار تحویل دهد مبلغ اجرای آن بخش از پروژه از مبلغ اولیه پیمان کسر می‌گردد. برای تعیین حد افزایش یا کاهش مقادیر پیمان تا 25 درصد، مبلغ کاهش داده شده به جای مبلغ اولیه به وسیله پیمانکار، ملاک قرار می‌گیرد.

2)  تا 10 درصد افزایش یا کاهش مقادیر کار با دستور مهندس مشاور امکان پذیر است اما اضافه بر آن با تصویب کارفرما قابل اجراست.

3) در صورتی که پس از تکمیل کار و  تصویب صورت وضعیت قطعی، مشخص شود که مقادیر کار بدون آن که از طرف کارفرما کم شده باشد نسبت به مقادیر منضم به پیمان کاهشی بیش از 25 درصد مبلغ اولیه داشته باشد نرخ پیمان ملاک عمل است.

4) جمع بهای قیمت‌های جدید نباید از 10 درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود.

5) تغییر مقدار یک ردیف هیچ سقفی نداشته و می‌تواند تا جایی که قرارداد به سقف 25 درصد مازاد خود برسد افزایش پیدا کند.

6) تغییر مبلغ یک فصل هیچ سقفی ندارد اما اگر از 25 درصد مبلغ اولیه فصل بیشتر شود، تا 25 درصد مازاد با ضریب جزء فصل و برای مبلغ مازاد بر 25 درصد مبلغ اولیه فصل بین ضریب جزء پیشنهادی فصل و ضریب کل پیشنهادی هر کدام کمتر بود، ملاک قرار می‌گیرد. دستورالعمل نحوه ارائه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران به تفکیک فصل‌های فهرست بها این مورد را بیان کرده است.

7) از فهرست بهای سال 96 به بعد طبق پیوست پنجم، با عنوان کارهای جدید اگر در حین انجام کار با فعالیتی رو به رو شویم که در برآورد مقداری نداشته باشد حتی اگر در فهرست بهای منضم به پیمان باشد، تغییر مقادیر حساب نشده و قیمت جدید است.

تغییر مقادیر پیمان

جدول تغییر مقادیر پیمان

در زیر یک نمونه فرم تغییر مقادیر صورت وضعیت آورده شده است. پیمانکار برای ارائه لایحه تغییر مقادیر باید این فرم تغییر مقادیر صورت وضعیت را پر کرده و به همراه نامه‌ای با موضوع تغییر مقادیر برای بررسی به مهندس مشاور ارسال کند.

 

دانلود نمونه شماره 1 جدول تغییر مقادیر – فایل اکسل

 

در آموزش پیش نیاز دفترفنی که گام اول از آموزش دفتر فنی آکادمی عمران هست، تمام تعاریف و نکات اجرایی موافقت نامه، شرایط عمومی، شرایط خصوصی و نکات مهمی که برای شروع کارکردن و یا رشد کردن در بخش دفتر فنی به آن‌ها نیاز دارید به همراه نمونه‌های کاربردی بررسی شده است.

 

سوالات پرتکرار  و متداول ماده 29 شرایط عمومی پیمان

لیست زیر برخی از سوالات پرتکرار تغییر مقادیر پیمان است که به بررسی هر مورد و پاسخ به آن‌ها می‌پردازیم.

• سوال: در پیمان هایی که هم اکنون شرایط عمومی پیمان قدیم در آن ها نافذ می باشد، آیا پیمانکار محق به عدم انجام کارهای مازاد بر 25 درصد می باشد و یا اینکه صرفا می بایست مطابق جمع جبری افزایش و کاهش عمل نماید؟

پاسخ: مفهوم ماده 29 شرایط عمومی پیمان قدیم، تغییرات مقادیر کار (افزایش یا کاهش) به هر میزان قابل ابلاغ است مشروط بر اینکه در هیچ مقطعی مبلغ پیمان از 25 درصد بیشتر یا کمتر نشود، بعبارت دیگر جمع جبری تغییرات ملاک عمل است.

• سوال: دستورالعمل نحوه محاسبه پر شدن حجم ریالی قرارداد با توجه به 25 درصد اضافه آن چگونه می‌باشد؟

پاسخ: در خصوص دستورالعمل نحوه محاسبه پر شدن حجم ریالی قرارداد با توجه به بند “الف” ماده 29 شرایط عمومی پیمان جدید (اگر ضمیمه قرارداد باشد) مراتب بدین شرح است: در ضمن اجرای کار، ممکن است مقادیر درج شده در فهرست بها و مقادیر منضم به پیمان تغییر کند. تغییر مقادیر به وسیله مهندس مشاور محاسبه می‌شود و پس از تصویب کارفرما به پیمانکار ابلاغ می‌گردد. پیمانکار با دریافت ابلاغ تغییر مقادیر کار، موظف به انجام کار با نرخ پیمان است به شرط آنکه جمع مبلغ مربوط به افزایش مقادیر و مبلغ کارهای با قیمت جدید از 25 درصد مبلغ اولیه پیمان تجاوز ننماید.

• سوال: در صورتیکه مبلغ یک قرارداد بعلاوه 25 درصد آن به اتمام رسیده ولی عملیات در دست اجرا تکمیل و قابل بهره برداری نشود ادامه کار به چه صورت خواهد بود؟

پاسخ: در صورتی که مبلغ قراردادی به علاوه 25 درصد آن به اتمام رسیده اما به عللی عملیات در دست اجرا، تکمیل و قابل بهره برداری نشود، باقیمانده کار معامله جدید تلقی شده و با انتخاب پیمانکار طبق ضوابط از طریق مناقصه و یا ترک مناقصه می‌توان نسبت به عقد قرارداد و ارجاع کار به پیمانکار اقدام نمود. بنابراین تمام کارهایی که تا سقف مبلغ قرارداد اولیه به علاوه 25 درصد آن انجام می‌شود باید در این قرارداد منظور و باقیمانده عملیات در قرارداد بعدی مطابق ضوابط و مقررات مربوط درج شود.

• سوال: آیا محدودیت های ماده 29 در خصوص سقف قیمت‌های جدید برای اقلام فاکتوری نیز قابل اعمال می باشد؟

پاسخ: اقلام فاکتوری قیمت جدید تلقی و مشمول ماده 29 شرایط عمومی پیمان می گردند و تنها ضریب بالاسری به آن ها تعلق می‌گیرد و محدودیت‌های مندرج در تبصره ذیل بند “ج” ماده 29 باید در مورد آن‌ها رعایت گردد. به عبارت دیگر جمع بهای قیمت های جدید موضوع بند “ج” ماده 29 نباید از ده درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود.

• سوال: در صورت کاهش مبلغ اولیه پیمان در ضمن اجرای کار و موافقت پیمانکار با ادامه کار، ابلاغ کار اضافی در قالب 25 درصد مبلغ قرارداد براساس 25 درصد مبلغ اولیه پیمان می باشد یا براساس 25 درصد باقیمانده مبلغ اولیه پیمان؟

پاسخ: در قراردادهای منعقد شده با شرایط عمومی پیمان جدید سقف 25 درصد افزایش موضوع بند (1 – الف) ماده 29، براساس مبلغ اولیه پیمان (مندرج در ماده 3 موافقتنامه) می باشد و مبلغ اولیه پیمان پس از کاهش به موجب بند (2- الف) ماده 29، نقشی در تعیین سقف مبلغ 25 درصد افزایش بند ( 1- الف) ندارد.

• سوال: آیا با افزایش مبلغ اولیه پیمان، پیش پرداخت پروژه نیز به طور متناسب افزایش می یابد؟

پاسخ: پیش پرداخت در قراردادهای پیمانکاری و نصب بر طبق جزء ( 1) بند “ج” ماده (5 ) مصوبه شماره 42956 /ت 28493 ه مورخ 1382/11/8 و ردیف (3) اصلاحیه تعیین می گردد و مستقل از تغییرات مقادیر کار، موضوع ماده 20071 /ت 30980 ه مورخ 1383/4/21 تعیین می گردد و مستقل از تغییرات مقادیر کار موضوع ماده 29 شرایط عمومی پیمان است.

 

جمع بندی

بخشنامه تغییر مقادیر پیمان یا ماده 29 شرایط عمومی پیمان است که در مورد تغییر مقادیر کار، قیمت‌های جدید و تعدیل نرخ پیمان صحبت شده است. در این مقاله به بررسی تمام جوانب و شرایط این بخشنامه پرداخته و برخی از سوالات پرتکرار در این حوزه را پاسخ دادیم. امیدواریم که این مقاله برای شما مفید واقع شده باشد. در صورت بروز هر سوالی، آن را در بخش کامنت‌ها با ما در میان بگذارید.

 

مسیر یادگیری مهندسی عمران یک مسیر رایگان برای حرفه‌ای شدن

حتما تو این مسیر با ما همراه شو!

بر روی اینجا کلیک کنید

دیدگاه کاربران
 • رسول سعدیان ۲۴ مرداد ۱۳۹۹

  با سلام
  اگر ابلاغ افزایش مقادیر زمانی رخ دهد که تهیه مصالح خام با افزایش قیمت مواجه شده باشد، پیمانکار به استناد کدام بخشنامه یا قانون میتواند از حق خود دفاع کند؟

  • آواتار
   پشتیبانی آکادمی عمران ۲۵ مرداد ۱۳۹۹

   سلام، جبران خسارت های ناشی از افزایش قیمت مصالح برای پیمانکار از طریق تعدیل نرخ پیمان جبران میشه.
   در این زمینه می توانید مطالب مرتبط با تعدیل را در سایت مطالعه کنید. اگر باز سوالی بود بفرمایید.

 • امیر ۷ شهریور ۱۳۹۹

  سلام سپاس از اطلاعات مفیدتون
  یه سوال داشتم اگه یکی از مفاد شرایط ماده ۲۹ رعایت نشده باشه مثلا بجای ۱۰ درصد قیمت جدید ۲۰ درصد تا پایان قرداد باشه یا اینکه کار خارج از موضوع قراردا انجام شده باشه بازم بخشنامه افزایش و کاهش باید رعایت بشه ؟

  • آواتار
   پشتیبانی آکادمی عمران ۷ شهریور ۱۳۹۹

   سلام
   اگر شرایط عمومی پیمان جز اسناد و مدارک پیمان باشد باید ماده ۲۹ رعایت بشه. دو موردی که گفتید قابل رعایت هستند مگر اینکه در هنگام عقد قرارداد این مشکل ها باشند که باید برآورد اصلاح گردد و مجدد به پیمانکار ابلاغ شود.
   مثلا گاهی کارفرما و مشاور به دلیل محدودیت سقف ده درصدی قیمت جدید هزینه معادل آن را از آیتم های فهرست بها پرداخت می کند تا این مشکل بر طرف شود. اگر کاری خارج از موضوع پیمان انجام شده هزینه انجام آن به مبلغ کل اضافه شده و آن هزینه نیز مشمول افزایش یا کاهش ۲۵ درصدی می شود. اگر مجموع هزینه ها نیز از ۱۲۵ درصد مبلغ برآورد بیشتر شد پیمانکار می تواند در خواست خاتمه پیمان دهد یا به کار خود ادامه دهد.
   در مجموع مهم این است که هزینه ای که پیمانکار پرداخت کرده به او پرداخت بشه. دقت کنید این پرداخت باید در فصل مربوطه انجام بشه تا هنگام محاسبه تعدیل مشکلی پیش نیاد. مثلا اگر سقف ۱۰ درصدی قیمت های جدید پرشده و مجدد در فصل بتن ریزی قیمت جدید داشته باشیم مشاور می تواند از آیتم های پایه مشابه در فصل بتن ریزی به پیمانکار پرداخت کند. حتی اگر از ۲۵ درصد افزایش هم بیشتر شد پیمانکار می تواند تصمیم بگیرد کار را ادامه دهد.
   موفق باشید

 • کریمی ۲۶ فروردین ۱۴۰۰

  با سلام
  منظور از فهرست منضم به پیمان چیست؟آیا کارفرما با درج عنوان و سال فهرست در متن قرارداد می‌تواند پیمانکار را به استفاده از آیتم هایی کند که مقدار برایشان در قرارداد دیده نشده است؟آیا این آیتمها عنوان آیتم جدید را دارا می باشند؟

  • علی چمن لاله ۲۶ فروردین ۱۴۰۰

   فهرست بهای منضم به پیمان همان فهرست بهایی است که در ماده ۲ موافقتنامه یعنی اسناد و مدارک پیمان ذکر شده است.
   اگر در میانه‌ی پروژه با یک فعالیت اجرایی پیش‌بینی نشده مواجه شویم، که مقدارش در برآورد اولیه صفر بوده، اینکه تغییر مقادیر است یا قیمت جدید، بستگی به فهرست بهای شما دارد.

   تا قبل از انتشار فهرست بهای سال ۹۶ ⁣⁣، اگر در فهرست بها یا برآورد منضم به پیمان، برای کار جدید ابلاغ شده، شرح ردیف یا قیمت واحد ذکر نشده بود، به بند ج از ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان رجوع می‌شود، یعنی قیمت جدید.⁣⁣ پس اگر مقدار صفر بوده باشد تغییر مقادیر است.
   ⁣⁣
   بعد از انتشار فهرست بهای سال ۹۶ ⁣، اگر در فهرست بها یا برآورد منضم به پیمان، برای کار جدید ابلاغ شده، بهای واحد یا مقدار برابر با صفر باشد، در حوزه‌ی قیمت جدید قرار می گیرد. ⁣⁣

   موفق باشید.

 • نجاری ۲۰ خرداد ۱۴۰۰

  واقعا بین دوستان خیلی مسلط وبا طمأنینه و آرامش وبا انتقال عادی شرح داده شدهودمت گرم مهندس جان.مث همیشه عالی.فقط آکادمی و مهندس چمن لالش

  • مریم حسنی پشتیبانی آکادمی عمران ۲۲ خرداد ۱۴۰۰

   سلام
   ممنون از لطف شما
   موفق باشید.

 • ص.جعفری ۱۸ تیر ۱۴۰۰

  سلام به دوستان…
  در کارهای راهسازی تغییر مقادیر بصورت آیتمی بررسی می‌شود یا بصورت فصلی…؟

  • علی چمن لاله ۱۹ تیر ۱۴۰۰

   سلام، وقت بخیر
   تغییر مقادیر در پیمان‌های راهسازی که عمدتا فهرست بهای پایه یا فهرست بهای تجمیع شده است به صورت ردیفی بررسی می گردد.
   اما برای تغییر مقدار یک ردیف سقفی نداریم.
   برای تغییر مقدار یک فصل نسبت به براورد اولیه اگر سقف ۲۵ درصد را رد کرد به جای ضریب پیشنهادی جزء فصل مینیمم ضریب پیشننهادی جزء فصل و ضریب پیشنهادی کل اعمال می‌شود. ولی به طور کلی فصل هم سقفی ندارد.
   سقف تغییر مقادیر برای کل پیمان هم ۲۵ درصد نسبت به مبلغ اولیه پیمان است.
   موفق باشید.

   • محمود ۶ شهریور ۱۴۰۲

    در بند (۲-۹) دستورالعمل نحوه ارایه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران به تفکیک فصل­های فهرست­بها پیوست بخشنامه شماره ۱۰۰/۷۶۵۷۴ مورخ ۱۳۸۷/۸/۱۹ با عنوان ” ضریب پیشنهادی جزء” قید گردیده: ضریب پیشنهادی جزء ضریبی است که از تقسیم مبلغ پیشنهادی پیمانکار برای هر فصل (با توجه به تمامی شرایط) به مبلغ برآورد شده توسط دستگاه اجرایی برای همان فصل حاصل می­شود. بنابراین ملاک تعیین ضریب پیشنهادی جزء، جمع مبلغ مربوط به هر فصل می­باشد که به همین ترتیب در محاسبات مربوط به افزایش و کاهش مقادیر کار (موضوع بند ۵-۲ دستورالعمل مذکور) وارد می­شود، مشروط بر آن که ضوابط مندرج در تبصره ذیل ماده (۵) دستورالعمل یادشده به شرح زیر رعایت گردد: ” سقف مبلغ ناشی از افزایش و یا کاهش مقادیر ردیف­هایی که ضریب پیشنهادی جزء فصل مربوط بیشتر از ضریب پیشنهادی کل باشد (با رعایت محدودیت­های مندرج در ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان)، حداکثر تا ۲۵ درصد مبلغ فصل مذکور مجاز است. برای افزایش مقادیر این ردیف­ها، بیش از سقف یاد شده ضریب پیشنهادی کل ملاک است. مفاد تبصره فوق در مورد قیمت­های جدید موضوع بند (۵-۳) دستورالعمل مذکور نیز حاکم و رعایت آن الزامی است.”

    • ملیکا سلیمانی پشتیبان آکادمی عمران ۸ شهریور ۱۴۰۲

     سلام وقت بخیر
     بله دقیقا همین مورد رو گفتیم

 • سلیمان ۳۰ تیر ۱۴۰۰

  سلام مهندس . وقت بخیر.
  در پروژه ای در روز تحویل کارگاه ، صورت وضعیتی تهیه شده و با عنوان مصالح پای کار پرداخت شده است. آیا در محاسبه تاخیرات این صورت وضعیت باید لحاظ گردد ؟

  • علی چمن لاله ۳۱ تیر ۱۴۰۰

   سلام
   تاخیر در پرداخت هر نوع کارکردی از جانب کارفرما باید در محاسبه تاخیرات بیاید.
   موفق باشید.

 • وحید ۸ شهریور ۱۴۰۰

  با سلام.
  منظور از جمع تغییر مقادیر ،جمع جبری است یا افزایشی؟ بطور مثال در یک قرارداد ۱۰۰ میلیون تومانی کارفرما می تواند از یک ردیف ۲۵ میلیون کسر کند (کاهش مقدار عملیات نسبت به پیمان) و به ردیف دیگر ۵۰ میلیون اضافه کند؟ یا یک ردیف که در پیمان وجود دارد را مقدارش صفر و به یک ردیف دیگر موجود در پیمان اضاف نماید؟

  • علی چمن لاله ۸ شهریور ۱۴۰۰

   سلام، وقت بخیر
   اولا سقف ۲۵ درصدی تغییر مقادیر برای کل مبلغ پیمان است نه یک ردیف یا یک فصل
   برای یک ردیف سقفی وجود ندارد، برای یک فصل نیز سقفی ندارد تنها اگر مبلغ فصل نسبت به براورد اولیه تغییری بیش از ۲۵ درصد کند به جای ضریب جزء فصل مینیمم ضریب جزء فصل و ضریب پیشنهادی کل به فصل اعمال می‌شود.
   دوما محاسبه افزایش یا کاهش تغییر مقادیر جداگانه حساب شده و باهم جمع جبری نمی‌شود. حداکثر ۲۵ درصد افزایش یا ۲۵ درصد کاهش میلغ اولیه پیمان
   موفق باشید

   • رضا ۱۲ دی ۱۴۰۰

    با توجه به اینکه اگر در یک قرارداد جمع کاهش ریالی مقادیر آیتمها از ۲۵ درصد بیشتر باشه پیمانکار میتونه درخواست خاتمه پیمان بکنه، در چه مواردی میتونه ادعای خسارت بکنه و کارفرما چگونه باید با ادعاهای پیمانکار برخورد کنه؟

    • علی چمن لاله ۱۳ دی ۱۴۰۰

     در شرایط عمومی پیمان هیچ خسارتی در این شرایط برای پیمانکار در نظر گرفته نشده است. مگر اینکه در شرایط خصوصی پیمان موردی ذکر شده باشد.
     اگرچه لایحه ضرر و زیان قابل ارائه است ولی مرسوم نیست. چون اثبات ضرر و زیان پیمانکار در این شرایط و توجیهش به شدت سخت است.
     موفق باشید

     • رضا ۱۴ دی ۱۴۰۰

      در قراردادی با قیمت های مقطوع (دستمزدی) بین کارفرما و پیمانکار، کارفرما تصمیم به کاهش شدید آیتم آهنکشی و اضافه کردن و پر کردن ریالی قرارداد با آیتمهای کانال کشی و لوله کشی داره. آیا پیمانکار امکان اعتراض و طرح ادعای عدم کاهش بیش از سقف ۲۵ درصد آیتمهای آهنکشی و عدم اجرای بیش از ۲۵ درصد آیتم های کانال کشی و لوله کشی را داره؟ البته منظور از ۲۵ درصد ۲۵ درصد ریالی مبلغ اولیه قرارداده. میتونه ادعای خسارتی را مطرح کنه یا باید در صورت عدم تمایل به اجرای کار با شرایط جدید تقاضای خاتمه پیمان بکنه؟ از نظر پیمانکار سود آیتمهای آهنکشی بالا و آیتمهای کانال کشی و لوله کشی سود بسیار اندکی داره یا حتی همراه با ضرره.

     • علی چمن لاله ۱۵ دی ۱۴۰۰

      سلام، وقت بخیر
      با توجه به اینکه هر کدام از ردیف‌های اجرایی بر اساس بهای واحد قیمت دهی شدند محدودیتی در افزایش یا کاهش ندارند. یعنی اگر یک فعالیت به ازای هر کیلوگرم ۱۰۰ هزار تومان قیمت داده شده، چه یک کیلوگرم چه هزار کیلوگرم. پیمانکار بر اساس بهای واحد قیمت دهی کرده است. برای فصل نیز محدودیت ندارد اما اگر بیشتر از ۲۵ درصد نسبت به مبلغ فصل در براورد شد از ۲۵ درصد مازاد به بالا بین ضریب پیشنهادی جزء و ضریب کل حداقل را در نظر می گیرند. سقف ۲۵ درصدی برای قرارداد است که جمع جبری نمی‌شود. مثلا نمی شود ۴۰ درصد افزایش و ۳۰ درصد کاهش داشت. سقف افزایش وکاهش مجزا ۲۵ درصد است. تا ۲۵ درصد کاهش و افزایش سقف قرارداد هم کارفرما مجاز است و پیمانکار نمی تواند ادعا کند. چون بر اساس بهای واحد قیمت دهی کرده است. باید به گونه ای قیمت می داد که آیتمی ضرر ده نباشد.
      موفق باشید

 • امیر ۱۷ اسفند ۱۴۰۰

  باسلام
  ممنون از اطلاعات مفیدتون
  در رسیدگی به وضعیت قطعی یک پیمان به مشکل خوردم اگه میشه لطفاً راهنمایی کنید
  در مفروضات پیمانی تهیه مقاطع طولی و عرضی و ارتفاعی به عهده پیمانکار بوده و ذکر شده پیمانکار باید در ضریب پیشنهادی خودش هزینه رو ببینه بنا به دلایلی فعالیت مذکور اجرا نشده
  سوال اول اینکه آیا باید هزینه این کار از پیمانکار کسر گردد؟
  سوال دوم اینکه چه مبلغی باید کسر بشه آیا میشه مطابق تعرفه نقشه برداری که مبلغ بالایی هست کسر کرد . یا باید به روش دیگه ای کسر کرد.؟
  ممنون میشم پاسخ بدین

  • علی چمن لاله ۱۸ اسفند ۱۴۰۰

   سلام، وقت بخیر
   محاسبه جهت کسر این هزینه بسیار مشکل است. چون پیمانکار میتواند ادعا کند از ابتدا در ضریب خود برای این کار هزینه ای در نظر نگرفته و ضریب ارائه شده صرفا در نظر گرفتن هزینه ها و سود پیمانکار بوده است. اگر یک ردیف مشخص داشت خب منطقی و معقول بود و پرداخت نمیشد اما جدا کردنش از مبلغ کلی پیشنهادی پیمانکار سخت است.
   از طرفی پیمانکار این کار را که طبق اسناد و مدارک پیمان جزء وظایفش بوده انجام نداده و نباید هزینه ای بابت آن دریافت کند.
   روش محاسبه این هزینه جهت کسر بسته به شرایط خصوصی پیمان، موافقتنامه و دیگر اسناد و مدارک پیمان تفاوت دارد. ولی توصیه می شود کارشناس رسمی دادگستری این هزینه را جهت کسر مشخص کند.
   موفق باشید

 • امیر اسدی ۱۷ اسفند ۱۴۰۰

  باسلام
  ممنون از اطلاعات مفیدتون
  در رسیدگی به وضعیت قطعی یک پیمان به مشکل خوردم اگه میشه لطفاً راهنمایی کنید
  در مفروضات پیمانی تهیه مقاطع طولی و عرضی و ارتفاعی به عهده پیمانکار بوده و ذکر شده پیمانکار باید در ضریب پیشنهادی خودش هزینه رو ببینه بنا به دلایلی فعالیت مذکور اجرا نشده
  سوال اول اینکه آیا باید هزینه این کار از پیمانکار کسر گردد؟
  سوال دوم اینکه چه مبلغی باید کسر بشه آیا میشه مطابق تعرفه نقشه برداری که مبلغ بالایی هست کسر کرد . یا باید به روش دیگه ای کسر کرد.؟
  ممنون میشم پاسخ بدین

  • علی چمن لاله ۱۸ اسفند ۱۴۰۰

   سلام، وقت بخیر
   محاسبه جهت کسر این هزینه بسیار مشکل است. چون پیمانکار میتواند ادعا کند از ابتدا در ضریب خود برای این کار هزینه ای در نظر نگرفته و ضریب ارائه شده صرفا در نظر گرفتن هزینه ها و سود پیمانکار بوده است. اگر یک ردیف مشخص داشت خب منطقی و معقول بود و پرداخت نمیشد اما جدا کردنش از مبلغ کلی پیشنهادی پیمانکار سخت است.
   از طرفی پیمانکار این کار را که طبق اسناد و مدارک پیمان جزء وظایفش بوده انجام نداده و نباید هزینه ای بابت آن دریافت کند.
   روش محاسبه این هزینه جهت کسر بسته به شرایط خصوصی پیمان، موافقتنامه و دیگر اسناد و مدارک پیمان تفاوت دارد. ولی توصیه می شود کارشناس رسمی دادگستری این هزینه را جهت کسر مشخص کند.
   موفق باشید

 • اسد شارفی ۳ اردیبهشت ۱۴۰۱

  سلام
  با توجه به اینکه هر فصلی اگر بیش از ۱.۲۵ باشه پیمانکار ضریب فصل میگیره که کمتر از ضریب پیشنهادی است و طبعا دریافتی کمتری دارد آیا پیمانکار میتواند بیش از ۱.۲۵ هر فصل را کار نکند یا مجبوره هر چقدر کارفرما افزایش مقدار داد باید کار کند ؟

  • علی چمن لاله ۳ اردیبهشت ۱۴۰۱

   سلام، وقت بخیر
   اگر افزایش مقادیر در راستای موضوع پیمان باشد پیمانکار باید انجام دهد.
   به طور مثال برای انجام موضوع پیمانی که بسته شده نیاز به فعالیت هایی هست که در نقشه‌ها و مشخصات فنی هست ولی در برآورده نیامده است. در این صورت چون موافقتنامه بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد و در آن پیمانکار تعهد کرده که موضوع پیمان را انجام دهد باید قبول کند.

 • پیمان اسکندری ۳۰ خرداد ۱۴۰۱

  سلام من یک قرارداد دارم قراردادم ابلاغ شد اگر کارفرما بخواد کار انجام نده تکلیف چیه ممنون میشم راهنمایی کنید

  • مریم حسنی پشتیبان ۳۰ خرداد ۱۴۰۱

   باسلام و وقت بخیر
   طبق ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان خاتمه پیدا می کنه و اگر ضرری از این بابت دیدید طبق یک لایحه ضرر و زیان درخواست بدید.
   موفق باشید.

 • مسلم ۵ تیر ۱۴۰۱

  سلام. ممنون میشم راهنمایی کنید
  فرض در یک قرارداد مبلغ اولیه a ریال باشد و به قرارداد دو الحاقیه ابلاغ شده باشد که مجموع الحاقیه ها و مبلغ اولیه ۳a می باشد. اگر کارکرد نهایی پیمانکار کمتر از ۷۵ درصد ۳a باشد آیا پیمانکار می تواند درخواست خاتمه پیمان کند؟ یا اینکه خاتمه پیمان فقط مربوط به کاهش مقادیر بیشتر از ۲۵ درصدی نسبت به مبلغ اولیه می باشد؟

  • زهرا دهقان پشتیبان آکادمی عمران ۵ تیر ۱۴۰۱

   سلام وقتتون بخیر
   هر قرارداد جداگانه باید بررسی شود. سازمان برنامه و بودجه لغت الحاقی و پیوست و غیره را به رسمیت نشناخته و هرکدام را یک قرارداد جدید می داند که کارفرما در انتخاب پیمانکار مختار است و اگر بخواهد با همان پیمانکار کار کند باید ترک تشریفات تایید شود.

 • مسلم ۵ تیر ۱۴۰۱

  با سلام و خسته نباشد.
  فرض کنید در یک قرارداد مبلغ اولیه قرارداد A ریال باشد و به این قرارداد دو الحاقیه ابلاغ شده باشد که مجموع الحاقیه ها و مبلغ اولیه برایر ۳A بشود. حال کارکرد نهایی پیمانکار از ۷۵ درصد ۳A کمتر است آیا این قرارداد نیاز به خاتمه قرارداد دارد؟ یا اینکه درخواست خاتمه قرارداد فقط برای زمانی است که کارکرد پیمانکار نسبت به ((مبلغ اولیه قرارداد)) بدون احتساب الحاقیه ها بیشتر از ۲۵ درصد کاهش داشته باشد؟؟
  ممنون میشم راهنمایی کنید

  • زهرا دهقان پشتیبان آکادمی عمران ۵ تیر ۱۴۰۱

   سلام وقتتون بخیر
   هر قرارداد جداگانه باید بررسی شود. سازمان برنامه و بودجه لغت الحاقی و پیوست و غیره را به رسمیت نشناخته و هرکدام را یک قرارداد جدید می داند که کارفرما در انتخاب پیمانکار مختار است و اگر بخواهد با همان پیمانکار کار کند باید ترک تشریفات تایید شود.

 • میلاد ۱۳ تیر ۱۴۰۱

  سلام در صورت افزایش یا کاهش ۲۵ در صدی چه زمانی باید اعلام کنیم؟

  • زهرا دهقان پشتیبان آکادمی عمران ۱۳ تیر ۱۴۰۱

   سلام وقتتون بخیر
   تا افزایش تا سقف ده درصد مبلغ اولیه پیمان در اختیارات مشاور است بیشتر از اون توسط کارفرما ابلاغ میشود.

 • امیر ۱۳ تیر ۱۴۰۱

  باسلام مدت متناظر با افزایش و کاهش مبلغ پیمان چگونه محاسبه می شود. با فرض اینکه پیمانی هم کسر کار داشته باشد هم اضافه کار
  با تشکر

  • زهرا دهقان پشتیبان آکادمی عمران ۱۳ تیر ۱۴۰۱

   سلام وقتتون بخیر
   ممکن است سازه بتنی به فلزی تبدیل شود و با اینکه مبلغ پیمان افزایش داشته، مدت کاهش می‌یابد. اما به طور کلی اگر افزایش مبلغ پیمان ناشی از افزایش مقادیر یا قیمت جدید باشد، درصدی که به مبلغ اولیه اضافه شده، به مدت اضافه می شود.

 • omid55 ۱۳ تیر ۱۴۰۱

  با سلام
  در قرارداد با فهرست بهاء پایه ۱۴۰۰ راه و باند، کیلومتر مراکز تهیه مصالح تا محل پروژه در جدول فواصل حمل پیوست موافقتنامه پیمان با مقادیر واقعی درج و ابلاغ گردیده است ، وضعیتهای ارسالی این شرکت برای مشاور به استناد توضیحات بند ۷ دستور العمل کاربرد فهرست بهاء مذکور که قید گردیده است فاصله های ذکر شده در اسناد مناقصه و مندرج در پیمان مبنای پرداخت می باشد تهیه و برای دستگاه نظارت ارسال گردیده است ، در بررسی وضعیت ها ، دستگاه نظارت مقادیر مندرج در جدول فواصل حمل فصل بیست فهرست بهاء ۱۴۰۰را مد نظر قرار داده است که با مقادیر جدول حمل پیوست قرارداد مغایر است (لازم به ذکر است ضریب پیشنهادی فصول با احتساب فواصل حمل مندرج در پیمان که پیوست اسناد مناقصه نیز می باشد داده شده است )
  لذا خواهشمند است در خصوص کیلومتر حملی که میبایست در وضعیتها لحاظ گردد راهنمایی فرمائید.

  • زهرا دهقان پشتیبان آکادمی عمران ۱۴ تیر ۱۴۰۱

   سلام وقتتون بخیر
   بدیهی است که پرداخت به پیمانکار بر اساس فاصله حمل قید شده در قرارداد بوده و اضافه پرداختی و کاهش آن تنها در مواقعی مجاز است که به طور مثال یا معدن معرفی شده در قرارداد به اتمام رسیده یا با نظر مشاور کیفیت لازم را ندارد.

 • پ-ب ۱۴ تیر ۱۴۰۱

  با سلام و عرض خسته نباشید
  در دقیقه ی ۳۶ فیلم (توضیح بند الف ماده ۲۹) میفرمایید فهرستِ بها و مقادیر منضم به پیمان (با یک تاکیدی که این در واقع همان برآورد منضم به پیمان هست و نه فهرست بهای پایه) ولی در دقیقه ی ۵۹ فیلم (توضیح بند ج ماده ۲۹) بر خلاف صحبت قبلی میفرمایید فهرستبها و مقادیر منضم به پیمان. لطفا دقیق تر بفرمایید که بحث قیمت های جدید مربوط به کارهایی میشود که در فهرست بهای پایه منضم به پیمان وجود ندارد یا مربوط میشود به کارهایی که در برآورد اولیه منضم به پیمان موجود نیست؟ (خیلی منطقی به نظر نمی رسد که یک آیتمی عینا در فهرست بهای منضم به پیمان باشد و ما همان آیتم را به علت اینکه در برآورد اولیه نیست آنالیز قیمت کنیم!)

  • مریم حسنی پشتیبان ۱۴ تیر ۱۴۰۱

   سلام و وقت بخیر
   طبق پیوست کارهای جدید فهرست بها از سال ۹۶ به بعد اگر ردیفی در حین اجرا اضافه شود که در فهرست بهای منضم به پیمان نباشد. حتی اگر در فهرست بهای واحد پایه منضم به پیمان باشد قیمت جدید است. این فیلم یک ساعت از یک جلسه دو ساعت و نیمه است. بدیهی است که باید کامل دیده بشه.
   موفق باشید.

 • پ-ب ۱۴ تیر ۱۴۰۱

  با عرض سلام و خسته نباشید
  در دقیقه ی ۳۶ فیلم (توضیح بند الف ماده ۲۹) میفرمایید فهرستِ بها و مقادیر منضم به پیمان (با یک تاکیدی که این در واقع همان برآورد منضم به پیمان هست و نه فهرست بهای پایه) ولی در دقیقه ی ۵۹ فیلم (توضیح بند ج ماده ۲۹) بر خلاف صحبت قبلی میفرمایید فهرستبها و مقادیر منضم به پیمان. لطفا دقیق تر بفرمایید که بحث قیمت های جدید مربوط به کارهایی میشود که در فهرست بهای پایه منضم به پیمان وجود ندارد یا مربوط میشود به کارهایی که در برآورد اولیه منضم به پیمان موجود نیست؟ (خیلی منطقی به نظر نمی رسد که یک آیتمی عینا در فهرست بهای منضم به پیمان باشد و ما همان آیتم را به علت اینکه در برآورد اولیه نیست آنالیز قیمت کنیم!)

  • مریم حسنی پشتیبان ۱۴ تیر ۱۴۰۱

   سلام، وقت بخیر
   طبق پیوست کارهای جدید فهرست بها از سال ۹۶ به بعد اگر ردیفی در حین اجرا اضافه شود که در فهرست بهای منضم به پیمان نباشد. حتی اگر در فهرست بهای واحد پایه منضم به پیمان باشد قیمت جدید است. این فیلم یک ساعت از یک جلسه دو ساعت و نیمه است. بدیهی است که باید کامل دیده بشه. موفق باشید

 • omid55 ۱۵ تیر ۱۴۰۱

  ممنون از شما

  • زهرا دهقان پشتیبان آکادمی عمران ۲۰ تیر ۱۴۰۱

   خواهش میکنم

 • ایوب خراسانی ۲ مرداد ۱۴۰۱

  سلام افزایش ۲۵ درصد به مبلغ کل اضافه میشه یا به مبلغ کل منهای مقادیر کاهش یافته؟

  • مریم حسنی پشتیبان ۲ مرداد ۱۴۰۱

   باسلام
   سقف ۲۵ درصد نسبت به مبلغ اولیه پیمان در ماده ۳ موافقتنامه سنجیده می شود.
   موفق باشید.

 • شريف لطفي ۵ مرداد ۱۴۰۱

  سلام. دو تا سوال دارم: اول) در بند ب ماده ۲۹ ش ع پ در خصوص اینکه اگر مقدار کاهش از ۲۵ درصد بیشتر بشه پیمانکار می تونه تقاضای خاتمه پیمان رو بده مستند داریم . اما اگه افزایش مقادیر بیشتر از ۲۵ درصد بشه چطور . در یکی از پاسخ هاتون فرمودین که پیمانکار می تونه تقاضای ماده ۴۸ و خاتمه پیمان کنه . مستندی در این خصوص داریم که بشه بهش استناد کرد ؟
  و سوال دوم) اگر در پروژه ای سقف افزایش مقادیر بیش از ۲۵ درصد و میزان کاهش مقادیر ۱۰ درصد بشه و نهایتا مبلغ تجمعی صورت وضعیت قطعی به سقف مبلغ اولیه پیمان هم نرسه آیا امکان تقاضای ماده ۴۸ از طرف پیمانکار هست؟
  ممنون بابت راهنمایی تون

  • مریم حسنی پشتیبان ۶ مرداد ۱۴۰۱

   باسلام
   اگر ۱۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان پر شود و پیمانکار یا کارفرما نخواهند قرارداد دیگری ببندند. کار با هر شرایطی باسه تحویل کارفرما میشه.
   افزایش و کاهش جداگانه حساب می شوند و باهم جمع نمی شوند.
   پیشنهاد می کنم تفسیر ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان که نزدیک به سه ساعت هست رو از آموزش پیش نیاز دفترفنی مشاهده بفرمایید.
   موفق باشید.

   • شريف لطفي ۸ مرداد ۱۴۰۱

    ببخشید من عرض کردم ۱۲۵ درصد پیمان پر نشده. و سوال اولم هم این بود که برای افزایش مقادیر ۲۵ درصدی پیمانکار به چه مستندی می تونه تقاضای خاتمه کار کنه (توجه بفرمایید که افزایش مقادیر بیش از ۲۵ درصده ولی کل کار به سقف برآورد اولیه نرسیده)

    • زهرا دهقان پشتیبان آکادمی عمران ۸ مرداد ۱۴۰۱

     سلام وقتتون بخیر
     اگر سقف قرارداد یعنی ۱۲۵ درصد پر نشده ولی سقف افزایش مقادیر یعنی ۲۵ درصد پر شده موظف به انجام سایر ردیف‌ها تا سقف قرارداد هستید. اما می‌توانید کارهایی که در بخش افزایش مقادیر هست را انجام ندهید.

 • مسعود ناظمی ۸ مرداد ۱۴۰۱

  با سلام خسته نباشید؛ تبصره بند ۱ الف ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان دقیقا چی میگه؟
  میگه برای حساب کردن ۲۵ درصد اضافه کاری اول قیمت جدیدا رو تعدیل معکوس کن و سپس بیا ۲۵ درصد حساب کن؟
  اگر کامل توصیح بدید ممنون میشم.

  • زهرا دهقان پشتیبان آکادمی عمران ۹ مرداد ۱۴۰۱

   سلام وقتتون بخیر
   کل مطالب مقاله و فیلم یک ساعته داخل آن که تنها یک چهارم موضوع تغییر مقادیر در آموزش پیش نیاز دفترفنی و مدیریت ادعا هست در مورد همین بند است. لطفا مقاله و فیلم را با دقت ملاحظه بفرمایید

 • Saeed ۹ مرداد ۱۴۰۱

  باسلام
  اگر پس از عقد قرارداد پیمانکار متوجه شود که یک سری از کارها در داخل نقشه ها ذکر شده ولی در فهرست مقادیر و قیمت پیشنهادی آیتم کار مربوطه موجود نمی باشد. در این صورت آیا پیمانکار موظف است که کار مربوطه را اجرا کنند یا باید دستور کار جدید از طرف کارفرما صادر گردد؟

  • زهرا دهقان پشتیبان آکادمی عمران ۹ مرداد ۱۴۰۱

   سلام وقتتون بخیر
   با دریافت ابلاغ کار جدید، اگر در حوزه موضوع پیمان بود باید انجام دهد.

 • محمود پودینه ۹ شهریور ۱۴۰۱

  سلام، در پیمانی که بر اساس فهرست بهای تجمیعی راه و باند ۹۸ منعقد گردیده، در برآورد اولیه کلیه ابنیه فنی در دهانه های مختلف بر اساس نشریه ۲۹۲ پیش بینی و آنالیز پیمانکار بر اساس آن انجام شده، در زمان اجرا با توجه به شرایط پروژه مشاور نقشه ابنیه با مشخصات غیر از نشریه ۲۹۲ از لحاظ ابعاد فونداسیون و… ابلاغ نموده است، ما به عنوان پیمانکار خواستار پرداخت از فهرست پایه با اعمال ضریب پیشنهادی کل که از ضریب فصل کمتر میباشد هستیم ولی کارفرما می‌گوید سطح دال پل ضربدر قیمت پیشنهادی در قرارداد برای پل با همان دهانه به اضافه تفاوت بتن و میلگرد از فهرست پایه. البته کارفرما هیچ مرجعی و دستورالعملی برای این حرفش ارائه نمی‌دهد.

  • زهرا دهقان پشتیبان آکادمی عمران ۱۲ شهریور ۱۴۰۱

   سلام، وقت بخیر
   روش دوم از باب اینکه محدودیت سقف افزایش مقادیر ۲۵ را کمتر شامل میشود بهتر است و از باب بازرسی هم کمتر مورد بازخواست است. اما به طور کلی انتخاب روش توافقی است.

 • علی ۱۱ شهریور ۱۴۰۱

  سلام
  لطفا در مورد ریر بفرمایید
  در اموزش گفتید اگر ردیف مقدار صفر باشد قیمت جدید است
  و پرسش و پاسخ ها رو ملاک قرار ندادید در صورتی که مستحضرید طی نامه ریس وقت سازمان برنامه اقای مصطفوی در انتهای سال ۹۶
  دقیقا اعلام کرده حتی اکر مقدار هم نداشته باشد باید براساس ردیف منضم به پیمان ( چه مقدار داشته باشد چه نداشته باشد ) پرداخت شود

  • زهرا دهقان پشتیبان آکادمی عمران ۱۲ شهریور ۱۴۰۱

   سلام وقتتون بخیر
   در آموزش پیش نیاز دفترفنی حدود سه ساعت این موارد شرح داده شده و پرسش و پاسخ ها بررسی شده و هر کدام را توضیح دادیم. متاسفانه بحث طولانی است و در باب این دیدگاه نمیگنجه.

 • حسین ۷ آبان ۱۴۰۱

  سلام
  اگر کارفرما در برآرود اولیه یک ضریب را لحاظ نکرده باشد، آیا امکان دریافت این ضریب بعد از برنده شدن وجود دارد؟

  • زهرا دهقان پشتیبان آکادمی عمران ۸ آبان ۱۴۰۱

   سلام، وقت بخیر
   خیر، چراکه بدون در نظر داشتن آن ضریب آنالیز کرده و قیمت خود را پیشنهاد داده است. پس باید در پیشنهاد خود لحاظ می کرده.

 • حسین ۷ آبان ۱۴۰۱

  سلام
  اگر در یک پروژه خط لوله در وسط کار، به دلیل وجود معارض مسیر پروژه عوض شود، آیا با وجود ردیف های لوله گذاری در فهرست بها منظم به پیمان، ادامه کار قیمت جدید حساب می شود، کارفرما اعلام کرده هزینه لوله گذاری را بر اساس قیمت پیمانکار پرداخت می نماید و هزینه عوارض و موانع جدید( آسفالت، عبور از لوله ها و …) را به صورت جداگانه پرداخت می نماید.

  • زهرا دهقان پشتیبان آکادمی عمران ۸ آبان ۱۴۰۱

   سلام، وقت بخیر
   کاری که کارفرما پیشنهاد داده بهتر است چون به محدودیت سقف قیمت جدید بر نمی خورید. فقط هزینه عوارض و موانع جدید در قالب قیمت جدید پرداخت خواهد شد. مانند اضافه بهایی که به یک آیتم تعلق می گیرد.

 • میلاد ۸ آبان ۱۴۰۱

  سلام، در قراردادهایی که با توجه به آیین نامه معاملات یک شرکت در محدوده کلان قرار گرفته و انعقاد آن ها نیاز به مصوبه هیات مدیره شرکت دارد، آیا افزایش احجام کار تا سقف ۲۵% مبلغ قرارداد باز هم باید در هیات مدیره آن شرکت مصوب شود؟(شرایط عمومی پیمان ضمیمه قرارداد است) آیا در این خصوص بخشنامه ای وجود دارد؟

  • ملیکا سلیمانی پشتیبان آکادمی عمران ۹ آبان ۱۴۰۱

   سلام، وقت بخیر
   از باب فنی وقتی شرایط عمومی پیمان ضمیمه قرارداد است نیازی نیست اما از باب حقوقی باید یک وکیل نظر دهد.

 • امیر ۲۱ آبان ۱۴۰۱

  با سلام
  در یک پیمان که از چند براورد مجزا تشکیل شده و در نهایت جمع میگردد از کدام ضریب پیمان کل باید استفاده کرد؟
  پ.ن: پیمان مذکور از چهار برآورد جهت ۴ ساختمان، کاملا مجزا تشکیل گردیده و هر کدام از برآورد ها علاوه بر ضریب پیشنهادی جز هر فصل، دارای ضریب پیمان کل آن ساختمان نیز می باشد و نیز یک ضریب کل پیمان نیز داریم.(جمعا ۴ براورد و ۵ ضریب کل پیمان)
  در کجا باید از ضریب پیمان کل آن ساختمان و در کجا باید از ضریب پیمان کل تمام ساختمان ها استفاده کرد؟
  پیشاپیش از پاسخگویی شما متشکریم.

  • ملیکا سلیمانی پشتیبان آکادمی عمران ۲۱ آبان ۱۴۰۱

   سلام، وقت بخیر
   بستگی به موضوع پیمان دارد. وقتی چهار تا ساختمان زیر مجموعه یک پیمان است دیگر تعریف ضریب پیمان برای هر ساختمان معنا ندارد و کل هر چهارتا ملاک است.

   اما اگر یک موضوع پیمان کلی شامل چند ساختمان بوده و هر کدام پیشنهاد قیمت جدا داشته و به گونه‌ای یک پیمان تلقی شود، می توان ضریب کل هر ساختمان را لحاظ کرد چون یک پیمان جدا است.

 • محسن ۱۵ دی ۱۴۰۱

  سلام وقت بخیر در قراداد سر جمع که نوشته شده هر گونه نوسانات ارز و تغییر قیت ها بر قیمت منعقد شده تاثیر ندارد سوال اول اینکه با توجه به اینکه قیمت متر مربع زیر بنا مقطوع بوده پیمانکار می‌تواند اگر قیمت یکی از مصالح سقف مثلا یونولیت چند برابر شود تقاضای اضافه پرداختی از این بابت داشته باشد و اینکه تا چه مقدار افزایش قیمت یک ایتم تغیری در پیمان ایجاد نمی‌کند و پیمانکار باید با همون مبلغ اولیه کار را تمام کند

  • ملیکا سلیمانی پشتیبان آکادمی عمران ۱۷ دی ۱۴۰۱

   سلام، وقت بخیر
   معمولا برای جبران افزایش قیمت ها از تعدیل استفاده می شود. ممکن است تعدیل کفاف افزایش قیمت ها را بدهد و ممکن است ندهد. اگر تعدیل نداشتید می توانید تعدیل ارزی و اینکه برای پروژه شما صدق می کند را بررسی کنید. البته برای افزایش قیمت های اخیر هنوز منتشر نشده.

 • محسن ۱۷ دی ۱۴۰۱

  با سلام و خسته نباشید اگر در پیمان سرجمع قیمت متر مربع زبر بنا مقطوع بسته شود و ذکر شود که تغییرات نرخ ارز و تورم تاثیری بر قیمت پیمان ندارد چنانچه یکی از آیتم های سقف مثلا یونولیت بیش از دو برابر گران شود پیمانکار می‌تواند درخواست اضافه پرداختی از این بابت داشته باشد و اینکه تا چه سقفی افزایش قیمت مصالح مجاز است و پیمانکار نمی‌تواند درخواست اضافه پرداختی داشته باشد و باید به همان نرخ پیمان کار را انجام دهد و سوال آخر اینکه چنانچه بخاهیم به جای یونولیت از بلوک استفاده کنیم آیتم سقف قیمت جدید می‌شود یا خیر

  • ملیکا سلیمانی پشتیبان آکادمی عمران ۱۷ دی ۱۴۰۱

   سلام وقت بخیر
   به صورت کلی چون افزایش نرخ مصالح در تعدیل جبران می شود نمی تواند ادعای اضافه پرداختی داشته باشد و سقفی هم براش تعیین نشده. اگر بخواهید به جای یونولیت از بلوک استفاده کنید و قرارداد سرجمع است طبق ماده ۱۳ این بخشنامه پرداختی به شما طبق فهرست بهای منضم خواهد بود. این درحالی است که اگر سرجمع نبود قیمت جدید میشد. البته اگر سرجمع بود و در فهارس منضم نبود قیمت جدید است.

 • میثم ۵ بهمن ۱۴۰۱

  در پیمانی که بصورت فهرست خاص باشد و شرایط عمومی هم ضمیمه آن باشد
  بهای واحد آیتم های قراردادی به نسبت فهرست بها اختلاف فاحش دارند. و احجام کار غیر قابل بررسی می باشند. در کارگاه با پیمانکار و کارفرما توافق شده که صورت وضعیت ابتدا مطابق فهرست بها بررسی شود سپس ضریب معادل سازی به آیتم های قراردادی اعمال شود.
  اگر ضریب رو به بهای واحد آیتم ها بزنیم آیتم ها تبدیل به قیمت جدید میشن؟
  اگر به احجام بزنیم پیمانکار میتونه مدعی بشه که احجام واقعی بیشتره. و ازبیلت هم غیر واقعی میشه
  چه باید کرد؟

  • ملیکا سلیمانی پشتیبان آکادمی عمران ۸ بهمن ۱۴۰۱

   سلام، وقت بخیر
   همان طور که مهندس در واتس اپ بهتون مفصل جواب دادن، احجام را زیاد درج نکنید. دو راه دارید، راه اول تعریف قیمت جدید و اگر سقف آن پر شد ادامه در یک قرارداد دیگر ترک تشریفات، راه دوم نامه به شورای عالی فنی و درخواست افزایش سقف قیمت جدید و تغییر مقادیر

 • ابراهیمی ۱۳ اسفند ۱۴۰۱

  سلام ممنون از آموزش خوبتون. اگر اضافه کارها و قیمت جدیدها فقط تأیید مشاور را داشته باشد و ابلاغ یا تأیید کارفرما را نداشته باشه چقدرش قابل قبول و قابل پرداخت است ؟

  • ملیکا سلیمانی پشتیبان آکادمی عمران ۱۴ اسفند ۱۴۰۱

   سلام، وقت بخیر
   در صورت وضعیت قطعی هیچی، در صورت وضعیت های موقت بسته به نظر کارفرما است. متاسفانه جایی مشخصا ذکر نشده. اما معمولا تا زمانی که کارفرما ابلاغ نکرده جز موضوع پیمان نیست و پرداخت نخواهد شد.

 • نجاتی ۴ خرداد ۱۴۰۲

  با سلام
  مقدار یک ردیف از مبلغ ۲۵% پیمان بیشتر افزایش یافته
  به استناد چه بخشنامه ای میتوان درخواست ۴۸ کرد؟
  ممنون

  • ملیکا سلیمانی پشتیبان آکادمی عمران ۶ خرداد ۱۴۰۲

   سلام، وقت بخیر
   یک ردیف هیچ سقفی ندارد. چون بر اساس بهای تمام شده یک واحد قیمت می دهید. چه یک مترمکعب چه هزار مترمکعب! سقف برای کل مبلغ پیمان هست. اون هم جزء شرایط خاتمه پیمان نیست بیشتر از ۲۵ درصد مازاد قراردادتون کار نمی کنید. بیشترش باید از یک قرارداد دیگه پرداخت بشه. همین.

 • سعید ۹ خرداد ۱۴۰۲

  با سلام و خسته نباشید
  در کارگاهی که سقف اولیه قرار داد پر نشده آیا میشود خارج از سطوحی که در محدوده کارگاه و در قرارداد اولیه بصورت لکه گذاری مشخص شده ، احجام جدید تا سقف ۱.۲۵ کار ابلاغ کرد ؟ ( ابلاغ قرارداد اولیه بر اساس احجام مرتبط با محدوده های مشخص در بخشی از سطح کارگاه صورت رفته و اکنون پیمانکار از شروع کار جدید بدلیل خارج بودن از محدوده قید شده در قرارداد اولیه طفره میرود و انتظار قیمت جدید برای احجام تازه ابلاغ شده دارد . )

  • ملیکا سلیمانی پشتیبان آکادمی عمران ۱۰ خرداد ۱۴۰۲

   سلام، وقت بخیر
   اگر مبلغ فعلی صورت وضعیت از ۱۲۵ درصد مبلغ اولیه، طبق ماده سه موافقتنامه بیشتر می شود می تواند انجام ندهد. چون ذی حسابی کارفرما بهش پرداخت نمی کنه. باید در یک قرارداد جدید به پیمانکار پرداخت شود. لذا اصلا بحث قیمت جدید نیست. بحث سقف قرارداد است.

 • فریدون ۱۹ خرداد ۱۴۰۲

  سلام ‌عرض ادب احترام
  تویه فهرست بها که چندین آیتم کار شده وبه مبلغ سقف قرارداد رسیده و۲۵درصد به کل قرارداد تعلق می‌گیره ‌اگر یک آیتم تنها مثلا پنجره یو پی وی سی به تنهای سقف ۲۵کل پروژه رو پر میکنه از کار فرما می توان آیتم را دریافت کرد یا قرارداد جدید باید عقد شود

  • ملیکا سلیمانی پشتیبان آکادمی عمران ۲۰ خرداد ۱۴۰۲

   سلام، وقت بخیر
   اگر ۱۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان پر شود. ذی حسابی امکان پرداخت نداره و باید در قالب قرارداد جداگانه پرداخت شود.

 • مجمد ۲۲ خرداد ۱۴۰۲

  سلام اگه پیمانکار. بیش ۲۵ درصد پیمان کار انجام داد و بعد متوجه این موضوع شد برای اضافه مقادیر بستن قرارداد جدید قانونی است؟ چون در اصل کار قبلاً انجام شده ولی ما الان داریم میریم مناقصه صوری یا ترک تشریفات

  • ملیکا سلیمانی پشتیبان آکادمی عمران ۲۳ خرداد ۱۴۰۲

   سلام، وقت بخیر
   وظیفه مشاور و کارفرما کنترل این مورد بوده و راهش جز بستن قرار ترک تشریفات جدید، مراجعه به شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه است و افزایش سقف ۲۵ درصد است.

 • ارش ۱۱ تیر ۱۴۰۲

  سلام
  به نظر شما اضافه بها کار است یا نوعی صعوبت؟
  عده ای اعتقاد دارن چون اضافه بها انالیز داره پس نوعی کاره ولی عده ای اعتقاد دارن اضافه بها کار نیست و حتی دستور کار دادن بابت انجام اضافه بهای کاری از اصل اشتباهه
  به صورت مصداقی صحبت میکنم
  در کارهای شبکه جمع آوری فاضلاب پس از لوله گذاری پیمانکاران اقدام به ریختن فوم بتن میکنن.به منظور عدم ورود فوم به منهول،قسمت ورودی منهول با اجر کاری مسدود میشه.در برآورد های منضم به پیمان،اجر کاری از فهرست ابنیه دیده شده لیکن اضافه بها کار کردن در زیر زمین خیر.الان این مساله مورد ادعا و دعوای درون سازمانی زیادی شده.پیمانکاران ادعا میکنن در مرحله مناقصه ما ردیف هایی رو که در اسناد هست می‌بینیم و قیمت میدیم و باید این اضافه بها به ما پرداخت بشه.بنده اعتقاد دارم در کارهای فاضلابی مشخصه اجر مربوط به کجاست و شما طبق شرایط عمومی بایستی از محل بازدید و اضافه بها رو در ضرایب پیشنهادی می‌دیدی.پس فقط اصل ردیف قابل پرداخت است مگر اینکه مشاور با نامه اعلام کنه که در برآورد ردیف اجر مربوط به جای دیگه هست و نه این کار.در واقع قصور خودشو در برآورد اعلام کنه که زیر بار نمیره…به نظر شما اضافه بها کاره یا نوعی صعوبت؟

  • ملیکا سلیمانی پشتیبان آکادمی عمران ۱۲ تیر ۱۴۰۲

   سلام، وقت بخیر
   برخی از اضافه بها کار است برخی صعوبت. مثلا بتن ریزی زیر تراز اب، بتن ریزی در بتن مسلح، بتن ریزی با ضخامت کمتر از ۱۵ سانت و… صعوبت است. اما اضافه بها استفاده از ملات ۱:۵ به جای ملات ۱:۶ یا اضافه بهای استفاده از قوطی به جای پروفیل در ردیف های کارهای فولادی سنگین کار است.

   به طور کلی هر ماهیتی داشته باشند اضافه بها تلقی می شوند. سوالی که میفرمایید به این موضوع ارتباطی ندارد. بحث سر قیمت جدید است. در پاسخ باید بگوییم اگر در نقشه ها، مشخصات فنی خصوصی و… دیتیل اجرایی موردی که فرمودید هست پیمانکار نمی تواند ادعا کند و باید در پیشنهاد قیمت خودش میدید اما اگر نیست و در برآورد هم ذکر نشده می تواند ادعای قیمت جدید کند. البته باز مورد به مورد متفاوت است. موفق باشید

 • ارش ۱۳ تیر ۱۴۰۲

  پیروی سوال قبلی و جوابیه جنابعالی عرض کنم خدمتتون که گیریم در نقشه های فنی منضم به پیمان انجام کاری وجود داشته باشه ولی در اسناد قرارداد ردیف نباشه.مثلا گفته باشیم فلان محل رو با بتن c20 زیرسازی کن ولی ردیف c20 نداشته باشیم.الان نمیتونیم بگیم باید در قیمت هات می‌دیدی.ریختن بتن c20 یه کاره و پیمانکار انجام داده و باید پولشو بگیره و در هر دادگاهی حق با اونه مگر اینگه در اسناد خصوصی گفته شده باشه‌ انجام زیر سازی با پیمانکارخ و پولی بابتش داده نمیشه……بحثم اینه هر چیزی که در نقشه های منضم به پیمان باشه بایستی پیمانکار‌ میدیده؟

  • ملیکا سلیمانی پشتیبان آکادمی عمران ۱۴ تیر ۱۴۰۲

   سلام، وقت بخیر
   چیزی که میفرمایید کار جدید است. اما اگر کاری دیده شده ولی صعوبت یا سایر هزینه های اجرای آن در ردیف دیده نشده را پیمانکار باید در قیمت پیشنهادی خود ببیند. که البته این هم جای کلیم دارد.

 • بیرنگ ۱۶ تیر ۱۴۰۲

  با عرض سلام خسته نباشی
  بنده مناقصه ای شر کت کردم و برنده شدم طبق براورد ی ک اسناد ضمیمه اسناد بود مبلغی حدودا ۸ونیم میلیارد الان ک قرارداد منعقد شده و براورد ی ک خودم انجام دادم احجام مناقصه غیر واقعی. بوده و نهایت ب مبلغ ۵ میلیارد میرسه یعنی یه چیزی حدودا ۴۰ درصد کاهش پیمان
  ایا این قرارذاذ قندنی هست ایا میتونم فسخ کنم و قیمت جدید بدم ایا میتدنم ادامه ندم وکلا فسخ بشه یا اصلاح براورد با قیمت جدید امکان پذیر هست

  • زهرا دهقان پشتیبان آکادمی عمران ۱۷ تیر ۱۴۰۲

   سلام، وقت بخیر
   اگر در حین اجرای کار کاهشی بیش از ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان داشتید می تونید درخواست خاتمه پیمان دهید.

 • امیر ۱ مرداد ۱۴۰۲

  با سلام
  برای بدست اوردن درصد افزایش باید مبلغ افزایش فصل رو بر مبلغ همون فصل تقسیم کرد یا بر مبلغ پیمان؟

  • ملیکا سلیمانی پشتیبان آکادمی عمران ۱ مرداد ۱۴۰۲

   سلام وقت بخیر
   برای مقایسه افزایش فصل، مبلغ فصل رو بر مبلغ فصل در براورد تقسیم کنید.

 • حامد ۲۱ مرداد ۱۴۰۲

  سلام وقت بخیر
  آیا برای ابلاغ ۲۵درصدی که کارفرما صادر کرده ولی ۱۰ درصد از آن انجام شده لازم است که کاهش صادر گردد؟

 • صیاد حیدرزاده ۷ شهریور ۱۴۰۲

  سلام وقت بخیر. قرارداد با فهرست بهای سال ۹۸ تنظیم شده و هنوز هم در حال اجرا هست. یک سری از کارها مثل دیوارچینی در فهرست بها ذکر شده اما در قرارداد نیست و کارفرما اجرای اون رو از پیمانکار خواسته. راهتنمایی می کنید که به چه صورت میشه؟

  • کتایون قهاری پشتیبان آکادمی عمران ۷ شهریور ۱۴۰۲

   سلام و وقت بخیر. اگر در برآورد منظم به پیمان بهای واحد یا مقدار ندارد قیمت جدید است.

 • مهدیس زمانی ۱۵ شهریور ۱۴۰۲

  سلام . وقت بخیر آیا برای افزایش ۲۵ درصد قرارداد بلید ضمانت گرفت ؟

  • ملیکا سلیمانی پشتیبان آکادمی عمران ۱۸ شهریور ۱۴۰۲

   سلام وقت بخیر
   خیر ضمانت انجام تعهدات نسبت به مبلغ اولیه پیمان است

 • محمد ۲۲ شهریور ۱۴۰۲

  سلام
  با تشکر
  بخشنامه تغییر ضریب جزء به کل برای قیمت های جدید هم جاری هست یا خیر؟ چون ما قیمت جدید رو که معکوس می کنیم به ضریب جزء تقسیم می کنیم ولی اگر بخشنامه رو در صورت وضعیت جاری کنیم ضریب کل ملاک خواهد بود.

  • ملیکا سلیمانی پشتیبان آکادمی عمران ۲۷ شهریور ۱۴۰۲

   سلام وقت بخیر
   اگر دستورالعمل ارائه پیشنهاد قیمت به تفکیک فصول منضم به پیمان هست باید صورت وضعیت هم با ضریب جز پرداخت بشه و غیر از این تخلفه

   • محمد ۲۷ شهریور ۱۴۰۲

    سوال بنده رو جواب ندادید. بخشنامه مربوط به تبدیل ضریب جزء به کل( براس کنترل سقف ۲۵ درصد فصل) برای قیمت های جدید که معکوس می‌شوند هم جاری است یا خیر؟

    • ملیکا سلیمانی پشتیبان آکادمی عمران ۲۸ شهریور ۱۴۰۲

     قیمت جدید یک ردیف است اما اگر سبب رد شدن سقف ۱۲۵ درصد فصل بشه بله برای کل فصل اعمال خواهد شد.

 • علی ۲۳ شهریور ۱۴۰۲

  عالی بود خسته نباشید .فقط ادامه ویدیو رو چه جوری میتونیم تهیه کنیم؟ و اینکه چه زمانی باید نامه درخواست ابلاغ افزایش مقادیر رو بزنیم؟ زمانیکه ۱۰ درصد افزایش داشتیم یا از همون اول که وارد افزایش شدیم؟ممنون میشم یه توضیح کامل بدید

  • ملیکا سلیمانی پشتیبان آکادمی عمران ۲۷ شهریور ۱۴۰۲

   سلام وقت بخیر
   توصیه میکنم اموزش نخبگان دفترفنی رو مشاهده کنید. معمولا بعد از ده درصد درخواست ابلاغ میزنند.

 • علی ۲۴ شهریور ۱۴۰۲

  سلام وقت بخیر.ببخشید نامه درخواست ابلاغ افزایش مقادیر چه زمانی باید از طرف پیمانکار صادر شود؟

  • ملیکا سلیمانی پشتیبان آکادمی عمران ۲۷ شهریور ۱۴۰۲

   سلام وقت بخیر
   معمولا بعد از اینکه افزایش مقادیر به ده درصد نزدیک شد. تا قبل از اون با تایید مشاور انجام میشه

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *