هر آنچه که برای موفقیت در حوزه دفترفنی و امور پیمان نیاز داری رو آماده کردیم. برای مشاهده حتما اینجا رو کلیک کن!
0
02144158821

صفر تا صد تاخیرات مجاز و غیر مجاز پیمانکار + بخشنامه ۵۰۹۰

تاخیرات مجاز و غیر مجاز پیمانکار

مقاله صفر تا صد لایحه تاخیرات مجاز و غیر مجاز پیمانکار در مورد لایحه تاخیرات و هر آنچه که برای مجاز کردن تاخیرات رخ داده در پروژه خود نیاز دارید می باشد. پس تا انتهای مقاله با ما همراه باشید.

آنچه که در این مقاله می آموزید :

لایحه تاخیرات چیست؟

مستندات مربوط به هریک از عوامل تاثیر گذار در تاخیر پروژه

تبعات تاخیر غیر مجاز برای پیمانکار

موارد قابل قبول در تاخیر اجرای پروژه

نکاتی در خصوص جلسه بررسی تاخیرات مجاز و غیر مجاز پیمانکار

بخشنامه ۵۰۹۰ چیست + دانلود فایل PDF

لایحه تاخیرات چیست؟

وقتی یک پیمانکار پروژه ای را آغاز می کند، مدت اتمام آن طبق موافقت نامه مشخص است. مثلا در پیمان قید می شود مدت پروژه ۲۵ ماه خواهد بود. اما در پایان پروژه پیمانکار متوجه این می شود که نمی تواند در زمان مشخص شده پروژه را تحویل کارفرما دهد.

بر این اساس لایحه تاخیراتی ارائه می دهد، که در آن علل تاخیر پروژه توضیح داده شده است. پیمانکار با ارائه مدارک مورد نیاز تلاش بر این دارد که تاخیرات رخ داده، مجاز شناخته شود.

بخشنامه تاخیرات مجاز و غیر مجاز پیمانکار

 

مستندات مربوط به هریک از عوامل تاثیر گذار در تاخیر پروژه مانند:

 نامه دستور توقف کار، تعلیق و تعطیلی کارگاه توسط کارفرما یا مشاور

 گزارشات روزانه (شرایط نامساعد جوی) – گزارش سازمان هواشناسی

 نامه درخواست ابلاغ نقشه یا دستور کار توسط پیمانکار به مشاور

 نامه ابلاغ نقشه ها یا دستور کارها توسط مشاور

 نامه درخواست تأیید ابلاغ قیمت جدید

 نامه تأیید قیمت جدید

 نامه درخواست رفع مشکل نقشه

 نامه اصلاح و رفع مشکل نقشه ها

بخشنامه تاخیرات مجاز و غیر مجاز پیمانکار

 

تبعات تاخیرات غیر مجاز برای پیمانکار

 فسخ پیمان طبق ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان و تبعات آن طبق ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان

 اعمال جریمه تاخیرات طبق ماده ۵۰ شرایط عمومی پیمان

 پرداخت هزینه های بیمه در مدت غیرمجاز طبق ماده ۲۱ شرایط عمومی پیمان

 تغییرات در شاخص دوره انجام کار و ضریب تعدیل صورت وضعیت های تعدیل پیمانکار

 از دست رفتن اعتماد کارفرما برای بستن قراردادهای ترک تشریفات و مناقصه محدود

 از دست رفتن اعتبار پیمانکار در بین کارفرماها برای کارهای مشابه

 

تبعات تاخیر غیر مجاز برای پیمانکار شامل ۶ مورد بالا می باشد که در مقاله “هرآنچه که باید درباره محاسبه جریمه تاخیرات پیمانکار بدانیم”  توضیحات کامل مواد و موارد آن آمده است که می توانید آن را مطالعه کنید.

بخشنامه تاخیرات مجاز و غیر مجاز پیمانکار

 

موارد قابل قبول در تاخیر اجرای پروژه

۱) در صورتی که طبق بندهای الف و ج ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان، مبلغ پیمان تغییر کند.

ماده ۲۹، تغییر مقادیر کار، قیمت های جدید ، تعدیل نرخ پیمان

بند الف) در ضمن اجرای کار، ممکن است مقادیر درج شده در فهرست بها و مقادیر منضم به پیمان تغییر کند. تغیر مقادیر به وسیله مهندس مشاور محاسبه می شود و پس از تصویب کارفرما به پیمانکار ابلاغ می شود.

پیمانکار با دریافت ابلاغ تغییر مقادیر کار، موظف به انجام با نرخ پیمان است، به شرط آنکه مبلغ ناشی از تغییر مقادیر کار، از حدود تعیین شده در زیر بیشتر نشود.

۱- افزایش مقادیر باید در چارچوب موضوع پیمان به پیمانکار ابلاغ شود. 

تبصره : اگر نرخ پیمان مشمول تعدیل آحاد بها باشد، برای محاسبه افزایش مبلغ پیمان به سبب قیمت های جدید،ابتدا قیمت های جدید به مبنای نرخ پیمان تبدیل می شود و سپس ملاک محاسبه قرار می گیرد.

۲- جمع مبلغ مربوط به کاهش مقادیر و حذف آن ها نباید از ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود. 

۲) هرگاه به دستور کارفرما یا مهندس مشاور نقشه های اجرایی یا مشخصات فنی تغییر اساسی کند.

۳) هرگاه کارفرما در تحویل کارگاه، ابلاغ دستور کارها یا نقشه و تحویل مصالحی که تهیه آن ها به عهده او است تاخیر کند.

تاخیر ابلاغ دستور کارها و نقشه ها به شرطی شامل این بند می شود که پیمانکار با توجه به برنامه زمانی تفصیلی، آن ها را از مهندس مشاور درخواست کرده باشد.

بخشنامه تاخیرات مجاز و غیر مجاز پیمانکار

 

۴) اگر در تحویل مصالحی که فروش آن ها لزوماً باید با حواله کارفرما صورت گیرد تاخیر ایجاد شود به شرطی که پیمان کار با توجه به برنامه زمانی تفصیلی برای تهیه آن ها به موقع اقدام کرده باشد.

۵) در موارد حوادث قهری و همچنین در موارد مربوط به کشف اشیای عتیقه و آثار تاریخی که در مواد ۲۶ و ۴۳ پیشبینی شده است.

ماده ۲۶، آثار تاریخی و اشیای عتیقه: هرگاه در حین اجرای پروژه اشیای عتیقه و یا آثار تاریخی در محل کار پیدا شود، پیمان کار باید سریعا از طریق مهندس مشاور کارفرما را مطلع سازد. کارفرما نیز شرایط نگهداری یا انتقال اشیا را مهیا می سازد.

هر گاه اجرای این ماده باعث توقف پروژه و یا تعطیلی آن شود، طبق ماده ۴۹ رفتار می شود.

ماده ۴۳، بروز حوادث قهری: جنگ، اعم از اعلام شده یا نشده، انقلاب ها و اعتصاب های عمومی، شیوع بیماری های واگیر دار، زلزله، سیل و طغیان های غیر عادی، آتش سوزی های دامنه دار و مهار نشدنی، طوفان و حوادث مشابه خارج از کنترل دو طرف پیمان که در منطقه اجرای کار وقوع یابد و ادامه کار را برای پیمانکار ناممکن سازد جزء حوادث قهری به شمار می آید و در صورت بروز آن ها،به ترتیب زیر عمل می شود.
در بروز حوادث قهری، هیچ یک از دو طرف مسئول خسارت های وارده به طرف دیگر در اثر این حوادث نیست.

۶) هرگاه محدودیت برای ورود مصالح و تجهیزات، طبق بند د ماده ۲۰، پیش آید.

بخشنامه تاخیرات مجاز و غیر مجاز پیمانکار

 

۷) در صورتی که طبق ماده ۴۹ به حالت تعلیق درآید.

ماده ۴۹، تعلیق:

کارفرما می تواند در مدت پیمان، اجرای کار را برای یک بار و حداکثر سه ماه معلق کند، در این صورت باید مراتب رابا تعیین تاریخ شروع تعلیق به پیمانکار اطلاع دهد. در مدت تعلیق، پیمانکار مکلف است که تمام کارهای انجام شده،مصالح و تجهیزات پای کار، تاسیسات و ساختمان های موقت را بر اساس پیمان به طور شایسته، حفاظت و حراست کند.

۸) در صورتی که قوانین و مقررات جدیدی وضع شود که در تغییر مدت اجرای کار موثر باشد.

۹) هرگاه کارفرما نتواند تعهدات مالی خود را در موعد های درج شده در اسناد و مدارک پیمان انجام دهد.

۱۰) موارد دیگری که به تشخیص کارفرما خارج از قصور پیمانکار باشد.

 

 

 

عوامل قابل قبول در تاخیر اجرای پروژه

 

معارضات ملکی

شرایط جوی ویژه

روزها تعطیل

 تعلیق

تامین سوخت

معارضات تاسیساتی

مشکلات اعتباری و تخصیصی

تامین مصالح

حوادث قهری

حوادث پیش بینی نشده

ممانعت سازمان ها

ابلاغ کار جدید

تغییرات در طراحی و احجام کاری

تاخیر در ابلاغ نقشه ها

تامین مصالح

مشکلات اعتباری و تخصیصی

عوامل بالا از موارد قابل قبول در تاخیرات مجاز و غیر مجاز پیمانکار بوده و قابل توجیه است.

موارد غیر قابل قبول در تاخیر اجرای پروژه

 

همینطور از عوامل غیر قابل قبول در تاخیرات مجاز و غیر مجاز پیمانکار، می توان موارد زیر را نام برد:

اجرای غلط، تخریب و اجرای مجدد

عدم توانایی در تهیه مصالح و تدارکات لازم

پایبند نبودن به برنامه زمان بندی

نداشتن برنامه زمان بندی

برآورد اشتباه از تجهیزات و ماشین آلات لازم

برآورد اشتباه از نیروی انسانی لازم

برآورد اشتباه از حجم کار پروژه

 

بخشنامه ۵۰۹۰ چیست + دانلود فایل PDF

سازمان برنامه و بودجه در ۲ آذر سال ۱۳۶۰ بخشنامه ای با عنوان نحوه محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها منتشر کرد. این بخشنامه تمام جزئیات تاخیرات مجاز و غیر مجاز پیمانکار را شرح داده است.

بخشنامه ۵۰۹۰ شامل نحوه محاسبه مدت تمدید ناشی از تاخیر در پرداخت هر یک از صورت وضعیت های موقت بعد از ضرب الاجل تعیین شده و تاخیر در پرداخت پیش پرداخت ها می باشد.

ضرب الاجل تعیین شده برای پرداخت صورت وضعیت های موقت ۱۰ روز به ازای صورت وضعیت کارکرد موقت هر یک ماه است.

فرض کنید مدت کارکرد صورت وضعیت دو ماه می باشد، کارفرما از تاریخ تایید صورت وضعیت توسط مهندس مشاور، ۲۰ روز فرصت دارد تا به صورت وضعیت رسیدگی کند و مبلغ مورد تایید خود را پرداخت کند.

البته برخی ضرب الاجل را ۲۰ روز شامل ۱۰ روز رسیدگی مشاور و ۱۰ روز رسیدگی و پرداخت کارفرما به ازای هر صورت وضعیت ماهانه می دانند که در آموزش حرفه ای تهیه و تنظیم لایحه تاخیرات تفاوت های هریک و صحت دو ادعا بررسی شده است. هنوز سازمان برنامه و بودجه بعد از این همه سال، به طور صریح نظری در این مورد نداده است.

 

فایل pdf بخشنامه ۵۰۹۰:

دانلود نمونه فایل pdf بخشنامه ۵۰۹۰

 

دانلود پیوست بخشنامه ۵۰۹۰

مسیر پیشنهادی یادگیری دفترفنی

امور پیمان

دفتر فنی عمران و شرح تمام وظایف دفاتر مهندسی | پیمانکار | کارفرما | مشاور 

تمام نکات شرایط عمومی و خصوصی پیمان | موافقتنامه | نشریه ۴۳۱۱

تمام نکات تضمین انجام تعهدات و حسن انجام کار در قراردادهای پیمانکاری

صفر تا صد استهلاک و نحوه پرداخت پیش پرداخت به پیمانکار در شرایط عمومی پیمان

تغییر مقادیر پیمان در قراردادهای پیمانکاری | تفسیر ماده ۲۹ شرایط عمومی

تحویل موقت و قطعی پروژه همراه با نمونه فرم صورتجلسه تحویل کار

شرح کامل موارد و اقدامات خاتمه پیمان | تفسیر ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان

فسخ پیمان با تمامی جزئیات | تفسیر ماده ۴۶ – ۴۷ شرایط عمومی پیمان

بررسی تغییر مدت پیمان | یک نمونه لایحه تاخیرات | بخشنامه ۵۰۹۰

چگونگی تهیه و تنظیم لایحه تاخیرات حرفه ای

هرآنچه که باید درباره محاسبه جریمه تاخیرات پیمانکار بدانیم

دانلود نمونه اکسل لایحه تاخیرات پروژه عمرانی + فرم های خام

صفر تا صد تاخیرات مجاز و غیر مجاز پیمانکار + بخشنامه ۵۰۹۰   شما الان اینجا هستید!

صفر تا صد ضریب عامل در آنالیز بها یا تجزیه بها

آموزش حرفه‌ای نخبگان دفترفنی

آموزش حرفه‌ای صفرتا صد امور پیمان

آموزش حرفه‌ای پیش نیاز دفترفنی

آموزش حرفه‌ای تهیه و تنظیم لایحه تاخیرات

آموزش حرفه‌ای صفر تا صد پیروزی در مناقصات

مسیر یادگیری مهندسی عمران

برای مشاهده تمامی مسیرهای یادگیری مهندسی عمران به صفحه زیر سر بزنید.

مسیر یادگیری مهندسی عمران

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 + سه =