زمان بندی قرارداد مشارکت در ساخت و ریزه‌کاری‌های آن

توجه به مدت و برنامه زمان بندی قرارداد مشارکت در ساخت یکی از مهم ترین ریزه‌کاری‌های این قراردادها است. بی توجهی به این موضوع خسارت های زیادی را به بسیاری از مالکان وارد کرده است. اما چه قدر در مورد نکات حرفه‌ای آن می‌دانید؟! اگر مدت تمام مراحل اجرای کار با جزئیات کامل ذکر نشود مالک نمی‌تواند در صورت خلف وعده هیچ ادعایی داشته باشد. از این رو بهتر است برنامه زمان بندی با کمک یک کارشناس که تجربه ساخت دارد نوشته شود. تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید تا با ریزه‌کاری‌های آن آشنا شوید!

 

آنچه در این مقاله می آموزید:

زمان بندی مشارکت در ساخت

اهمیت برنامه زمان بندی قرارداد مشارکت در ساخت چیست؟

نمونه برنامه زمان بندی قرارداد مشارکت در ساخت

نکات تکمیلی برنامه زمان بندی قرارداد مشارکت در ساخت

گزارش نویسی

مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی

 

زمان بندی مشارکت در ساخت

شرح و مدت هر یک از فعالیت‌های اصلی و فرعی عملیات اجرایی پروژه باید در برنامه زمان بندی قرارداد مشارکت در ساخت با جزئیات مشخص شود. بدیهی است که در حین اجرای کار هر گونه تغییرات احتمالی در وضعیت پیشرفت کار توسط دو طرف مورد توافق قرار گرفته و به روز می‌شود.

در قراردادهای مشارکت در ساخت معمولا زمان انعقاد قرارداد را زمان شروع در نظر می‌گیرند. در این قرارداد‌ها باید تاریخ دریافت جواز، اجرا، تحویل، پایان کار و تحویل سند به طور مشخص بیان شود.

توجه : در برخی از قراردادهای مشارکت در ساخت، ملاک شروع قرارداد را به غلط، زمان تحویل ملک از مالک به سازنده در نظر می گیرند. در این نوع زمان بندی بعضی از مراحل اجرای کار نظیر اعطای وکالت کاری مالک به سازنده و مدت زمان لازم برای دریافت جواز در نظر گرفته نشده است و این موضوع خطای بزرگی است.

زمان‌ بندی مشارکت در ساخت

فرض کنید برای احداث یک ساختمان مدت زمان ۴۸ ماه در نظر گرفته شده باشد.

پس در قرارداد نوشته می‌شود مدت قرارداد ۴۸ ماه است و ملاک شروع محاسبه این ۴۸ ماه از زمان انعقاد قرارداد است. 

این جمله بدین معنی است که قرارداد حاضر مثلا از تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ (هفدهم تیر ماه هزار و سیصد نود و نه) شروع شده و بعد از مدت ۴۸ ماه در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ (هفدهم تیر ماه هزار و چهارصد و سه) به پایان می‌رسد.

زمانی که مدت قرارداد مشارکت در ساخت را می‌نویسید فرض کنید در حال نوشتن یک برگه از دسته چک خود هستید. مدت قرارداد را به عدد و به حروف بنویسید، درست مانند تاریخی که در چک می‌نویسید.

برای مطالعه بیشتر در مورد قرارداد مشارکت در ساخت و بندهای مهم آن به مقاله صفر تا صد مراحل و بندهای مهم مشارکت در ساخت حتما سر بزنید.

 

اهمیت برنامه زمان بندی قرارداد مشارکت در ساخت چیست؟

اگر سازنده در هریک از مراحل اجرای کار به تعهدات خود عمل نکرد مالک چگونه می‌تواند اقدام قضایی کند؟

فرض کنید در قرارداد ۴۸ ماهه احداث یک ساختمان، ۴۰ ماه از تاریخ عقد قرارداد گذشته و سازنده هیچ کاری انجام نداده است. حتی تخریب ملک قبلی نیز انجام نشده است. اگر در قرارداد، برنامه زمان بندی دیده نشده باشد مالک نمی تواند هیچ گونه اقدام قضایی کند و باید تا پایان ۴۸ ماه صبر کند. 

به همین دلیل وجود برنامه زمان بندی با جزئیات کامل برای هر یک از بخش های اجرای پروژه نیاز است.

 

آموزش‌های اجرایی ساختمان

آموزش‌هایی فراتر از کاربردی

به جمع حرفه‌ای‌ها بپیوندید!

کلیک کنید

مسیر یادگیری مهندسی عمران

یک مسیر رایگان برای حرفه‌ای شدن

حتما تو این مسیر با ما همراه شو!

کلیک کنید

 

با در نظر گرفتن برنامه زمان بندی مناسب، مالک می‌تواند در صورت خلف وعده سازنده، هم وجه التزامی که در قرارداد برای این تاخیر در نظر گرفته شده است را دریافت کند هم خسارت های متحمل شده را از سازنده طلب کند. (دقت کنید، اینکه عدم انجام تعهد توسط یکی از طرفین قرارداد چه نتیجه ای در پی دارد، بستگی به مفاد قرارداد و نوع آن تعهد و ضمانت در نظر گرفته شده برای آن تعهد دارد.)

وجود برنامه زمان بندی در قرارداد مشارکت در ساخت سبب می‌شود تا هر یک از طرفین قرارداد وظایف و جرایم مربوط به عدم انجام تعهدات خود را به خوبی بدانند و به آن عمل کنند.

در برنامه زمان بندی حتما ضمانت اجرایی متناسب با آن تعهد را برای تاخیر در هر یک از مراحل برنامه زمان‌بندی مشخص کنید. این کار سازنده را ملزم به اتمام هر یک از بخش های اجرایی پروژه طبق برنامه زمان بندی می‌کند.

زمان‌ بندی مشارکت در ساخت

نمونه برنامه زمان بندی قرارداد مشارکت در ساخت

در جدول زیر نمونه ای از برنامه زمان بندی قرارداد مشارکت در ساخت را می‌بینید که در آن تاریخ شروع و پایان هر یک از بخش‌های مختلف اجرای پروژه در نظر گرفته شده است.

شرح فعالیت از تاریختا تاریخ
۱- تنظیم وکالت نامه جامع کاری از طرف مالکین به سازنده جهت انجام امور اداری

عقد قرارداد

۲- دریافت جواز و سایر مجوزهای لازم توسط سازنده
۳- تخلیه و تحویل ملک کلنگی توسط مالک به سازنده
۴- تجهیز کارگاه و شروع به کار توسط سازنده
۵- تخریب و عملیات گودبرداری و پایدارسازی گود توسط سازنده
 ۶- عملیات اسکلت توسط سازنده
۷- عملیات سفت کاری توسط سازنده
۸- عملیات نازک کاری و تأسیسات توسط سازنده
۹- اتمام عملیات نما و محوطه سازی توسط سازنده
۱۰- صورتجلسه و تحویل موقت ملک به مالکین توسط سازنده
۱۱- تحویل قطعی، دریافت پایان کار، صورت مجلس تفکیفی و سند تک برگ توسط سازندهپایان عقد قرارداد

برای مشاهده نکات مهم مدت قراردادهای مشارکت در ساخت مقاله اهمیت مدت زمان قرارداد مشارکت در ساخت زیر ذره‌بین را مطالعه کنید!

 

نکات تکمیلی برنامه زمان بندی قرارداد مشارکت در ساخت

در ادامه این مقاله به دیگر موضوعات مهم زمان بندی شامل گزارش نویسی و عمل به مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی اشاره خواهیم کرد.

 

گزارش نویسی

نوشتن گزارش روزانه یکی از دیگر موضاعات زمان بندی مشارکت در ساخت است. گزارش نویسی شرایط جوی و اقلیمی، کمیت و کیفیت نیروی انسانی، ماشین آلات عملیات اجرایی و مصالح وارد شده به کارگاه را در برمی‌گیرد.

یعنی در هر روز وضعیت آب و هوا چگونه بوده؟ چند نفر با چه عناوینی در کارگاه کار می کردند؟ از چه ماشین آلاتی استفاده شده؟ چه مصالحی وارد کارگاه شده است؟

در پایان هر ماه به کمک گزارش های روزانه باید یک گزارش ماهانه شامل عکس از قسمت های مختلف اجرای کار، درصد پیشرفت و مقایسه آن با برنامه زمان‌بندی قرارداد ارائه گردد.

معمولا سازندگان قرارداد های مشارکت در ساخت، زیر بار این مورد نمی‌روند.

 

مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی

سازنده به رعایت قوانین مرتبط با به کار‌گیری اتباع بیگانه متعهد می‌شود و کلیه مسئولیت‌های مربوطه را به عهده می‌گیرد. زمان های تاخیر شده از بابت تعطیلی کارگاه به علت به کار گرفتن اتباع بیگانه، کمبود مصالح، نیروی کار و ماشین آلات، تاخیر پاسخ گویی آزمایشگاه برای تست‌های معمول در پروژه‌ها به عهده سازنده است. از این بابت نمی‌تواند تاخیر رخ داده را موجه جلوه دهد.

سازنده موظف است تمام جزئیات اجرایی، سفت کاری، نازک کاری، نما و تاسیسات را مطابق مشخصات فنی ذکر شده در قرارداد انجام دهد و نمی‌تواند به دلیل تاخیر افتادن در اجرای کار از انجام آن‌ها طبق قرارداد سر باز زند.

 

زمان‌ بندی مشارکت در ساخت

 

امیدواریم در پایان این مقاله به جواب سوال‌های خود در مورد زمان بندی در مشارکت در ساخت رسیده باشید و از اینکه تا پایان مقاله با ما همراه بودید، تشکر می‌کنیم. نظرات خود را در مورد این مقاله با ما به اشتراک بگذارید.

مسیر یادگیری مهندسی عمران

یک مسیر رایگان برای حرفه‌ای شدن

حتما تو این مسیر با ما همراه شو!

کلیک کنید
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *