محتوای مشارکت در ساخت
خسارت در قرارداد مشارکت در ساخت (۳)

خسارت در قرارداد مشارکت در ساخت و نکات فراتر از کاربردی

تصور کنید قرارداد‌ مشارکت در ساختی بسته‌اید، اجرای پروژه به تعویق افتاده و قیمت مصالح مورد نیاز پروژه افزایش یافته است. در این شرایط چه باید کرد؟ خسارات وارده با کدام طرف قرارداد است؟ آیا به‌ خاطر این موضوع باید ...
زمان‌ بندی مشارکت در ساخت (۶)

زمان بندی قرارداد مشارکت در ساخت و ریزه‌کاری‌های آن

توجه به مدت و برنامه زمان بندی قرارداد مشارکت در ساخت یکی از مهم ترین ریزه‌کاری‌های این قراردادها است. بی توجهی به این موضوع خسارت های زیادی را به بسیاری از مالکان وارد کرده است. اما چه قدر در مورد ...
مدت قرارداد مشارکت در ساخت (۶)

مدت زمان قرارداد مشارکت در ساخت زیر ذره‌بین + نمونه

آیا می‌دانید اگر در قراردادهای مشارکت، مدت زمان آن مورد توجه قرار نگیرد، چه مشکلاتی به وجود می‌آید؟! یکی از با اهمیت ترین مسائل قرارداد‌های مشارکت در ساخت، توجه به مدت زمان قرارداد مشارکت در ساخت و برنامه زمان بندی ...
1 2