نحوه آرماتوربندی و اجرای راه پله های بتنی را اصولی یاد بگیرید!

از قسمت های اصلی اجرای اسکلت های بتنی می توان به اجرای تیر نیم طبقه ، رمپ و پاگرد بتنی راه پله اشاره کرد. اما به عنوان یک مهندس عمران در مورد آن‌ها چه قدر می‌دانید؟! آرماتوربندی تیر نیم طبقه راه پله هم زمان با اجرای آرماتوربندی ستون های دور باکس راه پله انجام می شود. اما بتن ریزی آن، هم زمان با بتن ریزی سقف و راه پله است. در این مقاله به ارائه جزئیات آرماتوربندی ، قالب بندی و بتن ریزی راه پله های بتنی می پردازیم. تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

 

آنچه در این مقاله می آموزید:

فیلم آرماتوربندی راه پله در کارگاه

اجرای ریشه پله بتنی در پی

نحوه آرماتوربندی راه پله بتنی

آرماتوربندی تیر نیم طبقه راه پله

آرماتوربندی رمپ و پاگرد پله

نحوه قالب بندی راه پله بتنی

نحوه بتن ریزی راه پله بتنی 

نقشه اجرایی و دیتیل راه پله بتنی

 

فیلم آرماتوربندی راه پله در کارگاه

در فیلم زیر نحوه آرماتوربندی راه پله را برایتان شرح می‌دهیم تا این مقاله را با دید بهتری بخوانید.

اجرای ریشه پله بتنی در پی

هنگام آرماتوربندی پی در اسکلت های بتنی باید برای راه‌پله هم، مانند ستون ها آرماتورهای انتظار در نظر گرفته شود که به آن ریشه پله بتنی در پی گفته می شود.

بار ناشی از رمپ و پاگرد هر کدام از راه‌پله‌های بتنی از طریق تیرها و سقف طبقات به ستون ها و از طریق ستون ها به پی منتقل می شود. اما بار دو رمپ ابتدایی و بخشی از بار اولین پاگرد مستقیماً به پی منتقل می شود.

لذا ریشه پله‌ها در پی برای انتقال این بار تعبیه می شود. در واقع ریشه پله‌ها مانند یک ستون کوچک عمل کرده که بار رمپ و پاگرد اولین راه‌پله بعد از فونداسیون را به آن منتقل می کند.

آرماتوربندی راه پله بتنی

پس از اتمام بتن ریزی فونداسیون، ریشه پله‌ها مطابق نقشه های اجرایی قالب بندی شده و اولین رمپ اجرا می گردد. ارتفاع ریشه پله‌ها معمولا در حدود ۲۰ تا ۳۰ سانتی متر است.

در تصویر زیر یک نمونه اجرای ریشه پله‌ها نشان داده شده است که ارتفاع آن از ارتفاع معمول بیشتر است.

برای اینکه در مورد اجرای راه پله و نحوه محاسبه شیب آن بیشتر بدانید به مقالات ” تمام نکات اجرای راه‌پله و نحوه محاسبه شیب ، تعداد پله و ابعاد استاندارد راه‌پله مراجعه کنید.

اجرای راه پله

 

نحوه آرماتوربندی راه پله بتنی

آرماتوربندی راه پله بتنی شامل آرماتوربندی تیر نیم طبقه ، رمپ و پاگرد راه‌پله می شود.

یکی از موارد مهمی که معمولا رعایت نمی‌شود خم کردن درست آرماتورهای طولی راه‌پله است.

آرماتورهای طولی مش فوقانی رمپ باید پیش از محل خم، خم شده و به پایین بروند.

آرماتورهای طولی مش تحتانی رمپ باید بعد از محل خم، خم شده و به بالا بروند.

این کار سبب درگیری بهتر آرماتورهای رمپ و پاگرد می‌شود.

آرماتوربندی راه پله بتنی

آموزش راه پله

آرماتوربندی تیر نیم طبقه راه پله

اجرای راه‌پله‌های بتنی با آرماتوربندی تیر نیم طبقه آغاز می شود. آرماتورهای تیر نیم طبقه راه‌پله باید در دو ستون یا دیواربرشی کناری خود گیردار شوند.

پس هنگام آرماتوربندی و قالب بندی ستون ها و دیوار برشی دور باکس راه پله نباید آرماتورهای تیر نیم طبقه فراموش شود.

آرماتوربندی راه پله بتنی

برای مهار آرماتورهای تیر نیم طبقه در دو ستون کناری، هنگام قالب بندی ستون ها در یک تراز مشخصی بازشو تعبیه شده تا آرماتورهای تیر نیم طبقه در آرماتورهای اصلی ستون مهار شوند.

 

آموزش‌های اجرایی ساختمان

آموزش‌های فراتر از کاربردی

به جمع حرفه‌ای‌ها بپیوندید!

کلیک کنید

مسیر یادگیری مهندسی عمران

یک مسیر رایگان برای حرفه‌ای شدن

حتما تو این مسیر با ما همراه شو!

کلیک کنید

 

پس از مهار آرماتورهای تیر در ستون، بازشو با قالب و یونولیت بسته شده تا هنگام بتن ریزی ستون، بتن از بازشو بیرون نریزد. 

آرماتوربندی راه پله بتنی

اگر در زمان اجرای ستون های دور باکس راه‌پله، اجرای آرماتورهای تیر نیم طبقه فراموش شود باید بخشی از پوشش ستون یا دیوار برشی برای رسیدن به میلگردهای آن، جهت مهار آرماتور های تیر نیم طبقه تخریب شود.

آرماتوربندی راه پله بتنی

آرماتوربندی راه پله بتنی

آرماتوربندی راه پله بتنی

آرماتوربندی رمپ و پاگرد راه پله مطابق نقشه‌های اجرایی راه‌پله هم زمان با اجرای سقف انجام می شود.

در هر مرحله آرماتوربندی سقف میلگردهای انتظاری برای اتصال به رمپ بعدی راه‌پله در نظر گرفته می شود که در تصویر زیر مشاهده می کنید.

اجرای راه پله

پس از اینکه بتن ریزی سقف و راه‌پله یک طبقه انجام شد نوبت به اجرای قالب بندی و آرماتوربندی سقف و راه‌پله‌های بعدی می‌رسد.

میلگردهای طبقه زیرین به میلگردهای انتظار راه پله وصله شده و در یک طول هم پوشانی مهار می شوند.

آرماتوربندی راه پله بتنی

در سر دیگر آرماتورهای رمپ نیز، آرماتورهای رمپ پس از خم شدن از پاگرد عبور کرده و به آرماتورهای تیر نیم طبقه متصل و در آن مهار می شوند.

آرماتوربندی راه پله بتنی

در تصویر زیر اتصال رمپ بعدی را مشاهده می کنید. آرماتورهای رمپ به تیر میان طبقه و تیر طبقه متصل می شوند.

اجرای راه پله

نحوه قالب بندی راه پله بتنی 

پس از بتن ریزی ستون های اطراف تیر نیم طبقه و گیرش بتن آن ها، قالب های ستون باز شده و نوبت به اجرای قالب بندی و آرماتوربندی راه پله و سقف طبقه بعدی می رسد.

معمولا برای قالب کف رمپ و پاگرد از تخته های چندلایی روغن کاری شده استفاده می شود.

این تخته ها بر روی جک های سقفی قرار گرفته و محکم می شوند. قالب بندی کناره راه‌پله‌ها نیز به کمک قالب های فلزی انجام می شود.

پیش از بتنی ریزی باید از محکم بودن قالب های رمپ و پاگرد که با سیم نجاری به جک های سقفی و چوب چهارتراش بسته شدند اطمینان یافت. چون پایه ها باید وزن قالب، بتن تازه و افرادی که روی آن تردد می کنند را تحمل کند.

برای مشاهده آموزش  قالب بندی به مقاله تمام نکات قالب بندی و انتخاب قالب بتن سر بزنید.

اجرای راه پله

نحوه بتن ریزی راه پله بتنی 

پس از اتمام بتن ریزی ستون ها و دیوارهای برشی اطراف راه پله، تیر نیم طبقه ، رمپ و پاگرد راه‌پله‌ها هم زمان با سقف، قالب بندی و آرماتوربندی می شوند.

پس از اتمام قالب بندی و آرماتوربندی نوبت به بتن ریزی می رسد. بتن ریزی راه‌پله‌ها همراه با بتن ریزی تیرها و سقف انجام می شود.

بتن ریزی رمپ راه پله باید از پایین رمپ شروع شده و به سمت بالا هدایت شود.

اگر بتن ریزی از بالای رمپ شروع شود بتن به دلیل جاذبه به سمت پایین حرکت کرده و جدایی سنگدانه ها از ملات رخ می دهد.

این در حالی است که در بتن ریزی رمپ از پایین به بالا این جداشدگی بتن که کاهش مقاومت آن را به دنبال دارد اتفاق نمی افتد.

 

اجرای راه پله

نقشه اجرایی و دیتیل آرماتوربندی راه پله بتنی

دو نمونه فایل اتوکد از نقشه های اجرایی و دیتیل های مربوط به آرماتوربندی راه پله در دو ساختمان مختلف در زیر آمده است.

در هنگام مشاهده این نقشه های اجرایی و دیتیل های راه پله‌های بتنی به قطر و طول آرماتورها، طول هم پوشانی ، نحوه خم و اتصال آرماتورها به تیر نیم طبقه و تیر طبقه دقت کنید. 

دانلود نمونه شماره ۱ – نقشه اجرایی و دیتیل آرماتوربندی پله بتنی – فایل اتوکد

آرماتوربندی راه پله بتنی

دانلود نمونه شماره ۲ – نقشه اجرایی و دیتیل آرماتوربندی پله‌های بتنی – فایل اتوکد

آرماتوربندی راه پله بتنی

برای مطالعه بیشتر در مورد طراحی راه‌پله به مقالات نحوه مدلسازی راه‌پله‌ها در نرم افزارهای طراحی مانند ایتبس (etabs) وانواع پله‌های گرد همراه با نرم افزار طراحی stairdesignerسر بزنید.

در آموزش فراتر از کاربردی اجرای راه‌پلهها تمام تعاریف و نکات اجرایی همراه با تعداد زیادی فیلم ها و عکس های کارگاهی  آموزش داده شده اند. به صفحه این آموزش سر بزنید و فیلم های نمونه آن را مشاهده کنید.

 

برای اطلاع بیشتر از آموزش فراتر از کاربردی اجرای راه پله روی تصویر زیر کلیک کنید.

آموزش اجرای راه پله

 

امیدواریم در پایان این مقاله به جواب تمام سوال‌های خود در مورد آرماتوربندی راه پله بتنی رسیده باشید و از اینکه تا پایان مقاله با ما همراه بودید، تشکر می‌کنیم. نظرات و تجربیات خود را در مورد این مقاله با ما به اشتراک بگذارید.

مسیر یادگیری مهندسی عمران

یک مسیر رایگان برای حرفه‌ای شدن

حتما تو این مسیر با ما همراه شو!

کلیک کنید
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *