تفسیر بخشنامه سرجمع جدید از سیر تا پیاز همراه با فیلم

حتما تاکنون اسم بخشنامه سرجمع را شنیده‌اید، اما بخشنامه سرجمع جدید چیست؟ آیا به مفاد ذکر شده در قسمت پیمان اجرای کارهای ساختمانی به روش سرجمع سر زده‌اید؟ با تفسیر بخشنامه سرجمع آشنایی دارید؟ کاربرد هر کدام از ماده‌های این بخش را می‌دانید؟ در این مقاله، تفسیر بخشنامه سرجمع را مو به مو زیر ذره‌بین می‌بریم. پس تا انتها این مقاله با ما همراه باشید تا با دست پر از آکادمی عمران خارج شوید.

 

آنچه در این مقاله می آموزید:

معرفی قرارداد سرجمع

بخشنامه سرجمع جدید

تفسیر  بخشنامه سرجمع جدید

 

معرفی قرارداد سرجمع

پیش از آن که این مقاله را مطالعه کنید، ابتدا فیلم زیر را مشاهده کرده تا با قرارداد سرجمع آشنا شوید و با دید بهتری به مطالعه ادامه مقاله بپردازید. 

بخشنامه سرجمع جدید

در سال ۹۶ بخشنامه‌ سرجمع جدید با عنوان انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع منتشر و جایگزین بخشنامه سال ۸۹ با همین عنوان شد.

طبق این بخشنامه اگر متراژ زیر بنا پروژه زیر ۴۰۰۰ مترمربع باشد، برای انعقاد پیمان کارهای ساختمانی باید از قراردادهای سرجمع استفاده کنیم.

اما اگر متراژ زیربنا پروژه بیشتر از ۴۰۰۰ متر مربع باشد، کارفرما می‌تواند به تشخیص خود از قراردادهای سرجمع یا قراردادهای فهرست بهایی استفاده کند که به توضیح مفصل آن‌ها در مقاله قرارداد سرجمع چیست ؟| صفر تا صد تعدیل پیمان های سرجمع می‌پردازیم.

پیشنهاد می‌کنیم برای توضیحات بیشتر حتما آن را مطالعه کنید. در ادامه این مقاله به تفسیر بخشنامه سرجمع می‌پردازیم.

بخشنامه سرجمع جدید

تفسیر بخشنامه سرجمع جدید

در شرایط عمومی بخشنامه سرجمع جدید (انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع)، ۱۷ ماده ذکر شده که در این مقاله به تفسیر هر کدام از آن‌ها می‌پردازیم.

 

تفسیر ماده ۱ (موضوع پیمان)

در این بخش، موضوع اجرای عملیات که بر اساس مدارک، مشخصات فنی و نقشه‌های منضم به پیمان، توسط پیمانکار مهر و امضا شده، ذکر می‌شود.

 

تفسیر ماده ۲ (اسناد و مدارک پیمان)

در این بخش، اسناد و مدارک زیر ضمیمه پیمان می‌شود و هرگاه بین این موارد تناقضی وجود داشته باشد، اولویت مدارک بر یکدیگر طبق ردیف‌های زیر است:

۲-الف) پیمان حاضر و پیوست‌ها

۲-ب) نقشه‌های کلی، تفضیلی و اجرایی دارای مهر اجرا از سوی کارفرما یا مشاور، مثل:

۲-ب-۱) نقشه‌های پلان موقعیت، طرح استقرار و توپوگرافی

۲-ب-۲) نقشه‌های معماری

۲-ب-۳) نقشه‌های جزئیات اجرایی

۲-ب-۴) نقشه‌های سازه

۲-ب-۵) نقشه‌های تاسیسات مکانیکی

۲-ب-۶) نقشه‌های تاسیسات برقی

۲-ب-۷) نقشه‌های محوطه سازی، حصارکشی و غیره

۲-ج) مشخصات فنی خصوصی و عمومی منتشره در حوزه کارهای ساختمانی از طرف سازمان برنامه و بودجه کشور و استانداردهای فنی

۲-د) شرایط عمومی پیمان ابلاغ شده طبق بخشنامه شماره ۵۴/۸۴۲-۱۰۲/۱۰۸۸ مورخ ۱۳۷۸/۳/۳

۲-هـ) شرایط خصوصی پیمان ابلاغ شده طبق بخشنامه شماره ۵۴/۸۴۲-۱۰۲/۱۰۸۸ مورخ ۱۳۷۸/۳/۳

۲-و) دستور کارها، صورت مجلس‌ها، موافقت نامه‌ها و هر نوع سند دیگری که در مورد کارها و قیمت‌های جدید یا امور دیگر، در مدت پیمان تنظیم گردد و به امضای طرفین برسد.

۲-ز) برآورد ارائه شده در اسناد مناقصه که به عنوان فهرست بهای منضم به پیمان است و مقادیر این برآورد (به جز در ماده ۱۵ این پیمان) حقی برای طرفین ایجاد نمی‌کند.

 

آموزش‌های حوزه دفتر فنی آموزش‌هایی فراتر از کاربردی

به جمع حرفه‌ای‌ها بپیوندید!

بر روی اینجا کلیک کنید
مسیر یادگیری مهندسی عمران یک مسیر رایگان برای حرفه‌ای شدن

حتما تو این مسیر با ما همراه شو!

بر روی اینجا کلیک کنید

 

تفسیر ماده ۳ (مبلغ و ضریب پیمان)

قیمت پیشنهادی پیمانکار و ضریب پیمان که با توجه به شرایط این پیمان محاسبه شده، در این ماده ذکر می‌شود.

 

تفسیر ماده ۴ (مدت پیمان)

مدت زمان پیمان در این قسمت گفته شده که طبق آن پیمانکار پس از آن که عملیات موضوع پیمان را تکمیل و آماده بهره‌برداری کرد از کارفرما تقاضای تحویل موقت می‌کند.

 

 تفسیر ماده ۵ (دوره تضمین)

حسن انجام کار کلیه عملیات موضوع پیمان، ۱۲ ماه شمسی بعد از تاریخ تحویل موقت، توسط پیمانکار تضمین می‌شود.

اگر در دوره تضمین، معایب و نقایصی ناشی از کار پیمانکار در پروژه باشد، طبق ماده ۴۲ شرایط عمومی پیمان، پیمانکار مکلف است که آن معایب و نقایص را به هزینه خود رفع کند.

برای این که در مورد تضمین حسن انجام کار بشتر بدانید به مقاله تضمین حسن انجام کار و انجام تعهدات در قراردادهای پیمانکاریسر بزنید.

 

تفسیر ماده ۶ (نظارت)

نظارت بر اجرای تعهداتی که پیمانکار طبق مفاد این پیمان و اسناد و مدارک پیوست آن تقبل نموده است، به عهده مهندس مشاور معرفی شده از سوی کارفرما خواهد بود.

پیمانکار موظف است کارها را طبق اسناد و مدارک پیمان، اصول فنی، دستورات کارفرما و مشاور اجرا کند و حداکثر ۲۴ ساعت قبل از شروع هر فعالیت اجرایی اقدام به اخذ مجوز انجام کار از کارفرما یا مهندس مشاور نماید.

 

تفسیر ماده ۷ (ساعات عادی اجرای کار)

در این ماده، شروع و پایان ساعات عادی اجرای کار در شب و روز ذکر می‌شود و کارفرما آمادگی خود را برای انجام وظایف کارفرمایی در این ساعات اعلام می‌کند.

 

 تفسیر ماده ۸ (برنامه زمانی کلی و تفصیلی)

برنامه زمانی کلی متناسب با نحوه تامین مالی و برنامه زمان بندی اجرای کار است.

برنامه زمانی تفصیلی ظرف مدت حداکثر ۲۱ روز از تاریخ تحویل کارگاه طبق برنامه زمانی کلی و شروع کار، توسط پیمانکار به مهندس مشاور ارائه می‌شود.

دقت داشته باشید که پرداخت صورت وضعیت‌های موقت، وابسته به ارائه برنامه زمانی تفصیلی توسط پیمانکار به کارفرما است.

برنامه زمانی تفصیلی باید حداقل شامل اطلاعات زیر باشد:

برنامه زمانی شروع و اتمام ریز فعالیت‌ها به تفکیک و با جزئیات فنی

برنامه زمانی حضور تعداد عوامل فنی و اجرایی در کارگاه

برنامه زمانی استقرار ماشین آلات در کارگاه به تفکیک نوع و تعداد

برنامه زمانی تهیه و تامین مصالح

ارائه نمودار پیشرفت فیزیکی فرضی پروژه و تعیین مبالغ کارکردهای ماهانه

تفسیر بخشنامه سرجمع

تفسیر ماده ۹ (تعدیل آحاد بها)

طبق این ماده به قیمت‌های پیمان مطابق فصول و فهرست تعیین شده برای هر فعالیت در جدول ساختار شکست، تعدیل آحاد بها تعلق می‌گیرد.

برای مطالعه بیشتر در مورد تعدیل سرجمع حتما به مقاله قرارداد سرجمع چیست ؟| صفر تا صد تعدیل پیمان های سرجمعسر بزنید.

 

تفسیر ماده ۱۰ (رئیس کارگاه)

پیمانکار باید قبل از شروع عملیات اجرایی، فردی که واجد شرایط است (مثل داشتن مدرک تحصیلی و سابقه مفید)، با ارسال مدارک تعیین شده به منظور متصدی ریاست کارگاه به مهندس مشاور و کارفرما معرفی کند.

دقت داشته باشید که رئیس کارگاه باید در زمان فعالیت کارگاه، در آنجا حضور داشته باشد و چنانچه رئیس کارگاه بدون جایگزین مناسب در کارگاه حاضر نباشد، به ازای هر روز معادل ۰٫۰۰۰۲ مبلغ اولیه پیمان تا سقف ۰٫۰۰۴ مبلغ اولیه پیمان، از مطالبات پیمانکار کسر می‌شود.

 

تفسیر ماده ۱۱ (پیش پرداخت)

طبق این ماده، کارفرما بنا به درخواست پیمانکار مبلغی را به عنوان پیش پرداخت به پیمانکار می‌پردازد.

در صورتی که درصدی مشخص از مبلغ اولیه پیمان به عنوان پیش پرداخت تعیین نگردد، متوسط بازه تعیین شده در دستورالعمل ملاک عمل خواهد بود.

برای مطالعه بیشتر حتما به مقاله استهلاک و نحوه پرداخت پیش پرداخت به پیمانکار در شرایط عمومی پیمان سر یزنید.

 

تفسیر ماده ۱۲ بخشنامه سرجمع 

۱۲-الف) نرخ پیمان

طبق این ماده نرخ پیمان بر حسب هر واحد کار که شامل کلیه کارهای اجرایی طبق نقشه و مشخصات است به شرح جدول زیر بیان می‌شود.

تفسیر ماده 12 بخشنامه سرجمع

در صورتی که اجرای هر یک از اقلام کار در موضوع پیمان به عهده پیمانکار نباشد، عناوین آن در پیوست شماره یک درج می‌شود.

 

۱۲-ب) نحوه اندازه گیری سطح زیر بنای ساختمان

سطوح زیربنای هر ساختمان (به تفکیک هر طبقه) بر اساس تصویر افقی سقف‌ها (پشت تا پشت) اندازه‌گیری شده و پیش‌آمدگی سقف‌ها مثل بالکن جزء زیربنا محسوب می‌شود.

دقت کنید که راه پله‌ها و چاله آسانسور همگی جزء تصویر افقی سقف‌ها حساب می‌شوند.

اما بازشوهای واقع در سقف با تصویر افقی بیش از ۳ مترمربع مثل نورگیرها، جزء زیربنا به حساب نمی‌آیند.

 

۱۲-ج) پرداخت‌ موقت

پرداخت‌های موقت، ماهانه بر اساس درصدی از مبلغ هر یک از زیر پروژه‌ها به شرح جدول موجود در بند “الف” این قسمت از بخشنامه سرجمع جدید صورت می‌پذیرد.

تفسیر بخشنامه سرجمع

بهای مصالح پایکار، بر اساس فهرست مصالح پایکار و شرایط تعیین شده در فهرست بهای واحد پایه سالی که برآورد بر اساس آن تهیه شده، مشخص می‌گردد.

برای توضیح بیشتر پیشنهاد میکنیم به مقاله مصالح پای کار زیر ذره بین آکادمی عمران همراه با فیلم سر بزنید.

 

۱۲-د) پرداخت قطعی

مبلغ پرداخت قطعی به پیمانکار، از حاصل ضرب ارقام اندازه گیری شده طبق بند “ب” و نرخ پیمان طبق بند “الف” به علاوه موارد احتمالی ذکر شده در ماده ۱۳ به دست می‌آید.

 

۱۲-هـ) کسور قانونی

کسور قانونی بر عهده پیمانکار است که توسط کارفرما از هر پرداخت، کسر و به حساب مراجع مربوطه واریز می‌شود.

البته در مورد حق بیمه تامین اجتماعی طبق ضوابط و ابلاغیه‌های مورد عمل در طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای عمل خواهد شد.

 

۱۲-و) جبران خسارت دیرکرد در پرداخت‌ها

همانطور که قبلا در این مقاله اشاره کردیم، اگر کارفرما در پرداخت پیش پرداخت‌ها، صورت وضعیت‌ها (موقت، قطعی و تعدیل) و سپرده‌ها تاخیر کند، به منظور جبران خسارت ناشی از تاخیر، کارفرما بر اساس نرخ تورم ماهانه اعلام شده توسط بانک مرکزی، در مبلغی که پرداخت آن به تاخیر افتاده، متناسب با مدت تاخیر، به پیمانکار خسارت پرداخت می‌کند. 

مدت تاخیر در هر پرداخت، از تاریخ آخرین مهلت گفته شده در ماده ۳۷ شرایط عمومی پیمان تا تاریخ تحویل چک به پیمانکار یا واریز وجه به حساب وی خواهد بود.

 

۱۲-ز) تاخیرات

کارفرما موظف به پرداخت خسارت تاخیر در پرداخت طبق بند “و” است. دقت داشته باشید تاخیر در پرداخت صورت حساب موجب تمدید مجاز مدت پیمان می‌شود.  

برای مطالعه بیشتر در این مورد حتما به مقاله لایحه تاخیرات و چگونگی تهیه و تنظیم حرفه‌ای آن + بخشنامه ۵۰۹۰ سر بزنید.

 

۱۲-ک) تغییر محل کارگاه

اگر کارفرما کل محل زمین مشخص شده در اسناد و مدارک پیمان را تغییر دهد، با درخواست پیمانکار، مطابق با ماده ۴۸ شرایط عمومی، پیمان خاتمه می‌یابد.

 

تفسیر ماده ۱۳ (تغییرات)

در صورتی که بعد از انعقاد پیمان و در حین اجرا کار، تغییراتی در مشخصات فنی یا نقشه‌های اجرایی از طرف کارفرما رخ دهد و این تغییرات حجم عملیات کار را نسبت به نقشه‌های اولیه تغیر دهد، پیمانکار با رعایت حدود گفته شده در ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان باید پروژه را با نرخ گفته شده در پیمان جلو ببرد.

برای مطالعه بیشتر در مورد ماده ۲۹ شرایط عموم پیمان به مقاله تغییر مقادیر پیمان در قراردادهای پیمانکاری | تفسیر ماده ۲۹ شرایط عمومی مراجعه کنید.

در صورتی که تغییرات در متراژ کار ایجاد شود، بهای این تغییرات بر مبنای نرخ تعیین شده محاسبه گردیده و در صورتی که تغییرات مربوط به جزئیات کار باشد، طبق ردیف‌های فهرست‌ بهای واحد منضم به پیمان با اعمال شاخص‌های فصلی به کار رفته در برآورد محاسبه می‌شود.

اما سوالی که در این جا ممکن است برایتان پیش آید این است که قیمت کارهای جدیدی که بهای واحد آن در فهرست بهای منضم به پیمان موجود نیست چگونه محاسبه می‌شود؟

در پاسخ باید بگوییم، قیمت کارهای جدید با استفاده از نرخ واقعی زمان و محل اجرا و صرفا با اعمال ضریب بالاسری تعیین می‌شود و سقف مبلغ این کارها حداکثر ۱۰ درصد مبلغ اولیه پیمان است.

پیشنهاد می‌کنیم برای توضیح بیشتر در مورد قیمت جدید و ضریب بالاسری به مقالات ردیف های ستاره دار در فهرست بها و قیمت جدید + فیلم و آنالیز ضریب بالاسری در شرایط عمومی پیمان و انواع آن در یک مقاله سر بزنید.

 

تفسیر ماده ۱۴ (تعلیق پیمان)

در صورت بروز مصداق تعلیق، پیمان مشمول ماده ۴۹ شرایط عمومی پیمان شده و کارفرما در مدت پیمان، اجرای کار را تنها برای یک بار و حداکثر به مدت یک ششم مدت اولیه پیمان یا سه ماه (هر کدام که بیشتر باشد) معلق می‌کند.

سایر ضوابط تعلیق بر اساس ضوابط ماده ۴۹ شرایط عمومی پیمان تعیین می‌شود.

 

تفسیر ماده ۱۵ (فسخ یا خاتمه پیمان)

در صورتی که پیمان مشمول ماده ۴۶ یا ۴۸ شرایط عمومی پیمان شده و فسخ یا خاتمه پیمان اعلام گردد و کار به صورت نیمه کاره تحویل گرفته شود، صورت وضعیت قطعی کار بر اساس کارهای انجام شده و درصدهای موقت محاسبه می‌شود.

در مورد فعالیت‌های تکمیل شده، در صورت وجود تفاوت بین مبالغ حاصل از درصدهای موجود در جدول ساختار شکست و برآورد منضم به پیمان، چنانچه مجموع مبالغ ناشی از این تفاوت تا زمان خاتمه یا فسخ، برابر یا کمتر از ۵ درصد مبلغ اولیه پیمان باشد، اولویت با مقادیر ذکر شده در برآورد منضم به پیمان است.

در خاتمه پیمان علاوه بر موارد گفته شده، پیمانکار مبلغی را به عنوان وجه التزام (که طبق فرمول زیر محاسبه می‌شود) دریافت می‌کند که با داشتن آن و سایر موارد گفته شده، تایید می‌کند که هیچ ادعایی بابت هزینه خاتمه پیمان ندارد.

بخشنامه قراردادهای سرجمع

 حتما برای مطالعه بیشتر در مورد فسخ پیمان به مقاله فسخ پیمان از صفر تا صد + تفسیر ماده ۴۶ – ۴۷ شرایط عمومی پیمان و در مورد خاتمه پیمان به مقاله ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان و اقدامات خاتمه پیمان در یک مقاله سر بزنید.

 

تفسیر ماده ۱۶ (تجهیز و برچیدن کارگاه)

پرداخت هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه که درصد وزنی آن‌ها در ساختار شکست کار آمده، در دو مرحله انجام می‌شود:

۱۶-الف) ۵۰ درصد وزنی منظور شده برای تجهیز کارگاه در جدول ساختار شکست کار، پس از اجرای تجهیز اولیه لازم به منظور شروع عملیات موضوع پیمان

۱۶-ب) ۵۰ درصد وزنی منظور شده برای تجهیز کارگاه در جدول ساختار شکست کار متناسب با پیشرفت عملیات موضوع پیمان

 

سایر قوانین، طبق ضوابط مربوط به فهرست بها واحد پایه سالی که برآورد بر اساس آن تهیه شده است، تعیین می‌گردد.

برای توضیحات بیشتر در مورد تجهیز و برچیدن کارگاه حتما به مقاله تجهیز کارگاه چیست ؟ صفر تا صد مراحل تجهیز کارگاه سر بزنید.

 

تفسیر ماده ۱۷ (حل اختلاف)

در انتهای این مقاله به تفسیر ماده ۱۷ بخشنامه سرجمع  می‌پردازیم.

هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد اسناد و مدارک پیمان بین دو طرف اختلاف نظر پیش آید، لازم است با توجه به مفاد این ماده موارد زیر اجرا شده و اسناد و مدارک مربوط به نتایج اجرای هر مرحله، از جمله عدم همکاری هر دو طرف، قابل ارائه باشد.

 

۱۷-الف) تفسیر و رفع ابهام

چنانچه موضوع مورد اختلاف مربوط به ضوابط و بخشنامه‌ها باشد، هر یک از دو طرف می‌توانند جداگانه از سازمان برنامه و بودجه کشور تفسیر مربوطه را بخواهد.

باید در نظر داشت، پاسخ سازمان برنامه و بودجه کشور برای طرفین ملاک عمل است.

 

۱۷-ب) مذاکره و کارشناسی

در اختلاف نظرهایی که خارج از بند” ۱۷- الف” باشند، می‌توان برای حل سریع‌تر، قبل از ارجاع به داوری به یکی از روش‌های زیر عمل کرد:

۱۷-ب-۱) موضوع توسط هر یک از دو طرف به صورت کتبی به طرف دیگر اعلام شود، سپس در جلسه‌ای با حضور مهندس مشاور، موارد اختلاف را بررسی و حل کنند.

۱۷-ب-۲) اگر با توجه به بند”۱۷-ب-۱″ حل نشد، پس از توافق دو طرف، موضوع به هیات کارشناسی انتخاب شده، ارجاع داده می‌شود.

در صورت پذیرش نظر کارشناسی توسط هر دو طرف، موضوع، صورت جلسه و پس از امضا در اختیار دو طرف قرار می‌گیرد و طرفین موظفند طبق آن عمل کنند.

۱۷-ب-۳) کارشناس یا هیات کارشناسی می‌تواند قبل یا بعد از بروز اختلاف، با توافق هر دو طرف انتخاب شود. در هر صورت، انتخاب کارشناس یا هیات کارشناسی بعد از انعقاد پیمان انجام می‌شود.

۱۷-ب-۴) در پروژه‌های عمرانی استانی و ملی استانی، در صورت توافق هر دو طرف، شورای فنی استان می‌تواند جایگزین هیات کارشناسی شود.

 

۱۷-ج) داوری

چناچه طرفین طبق بند”۱۷-ب” به توافق نرسند، باید به شرح زیر عمل کرد:

هر یک از طرفین، موارد اختلاف را به نماینده ویژه رئیس جمهور (رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور) ارجاع می‌کنند که در صورت موافقت موضوع اختلاف برای داوری به شورای عالی فنی ارجاع داده می‌شود.

ارجاع موضوع مورد اختلاف به نماینده ویژه رئیس جمهور، تغییری در مسئولیت‌ها، وظایف و تعهدات دو طرف ایجاد نمی‌کند و دو طرف باید به تعهدات خود طبق اسناد و مدارک پیمان پایبند باشند.  

 

امیدواریم در پایان این مقاله به جواب سوال‌های خود در مورد تفسیر بخشنامه سرجمع رسیده باشید و از اینکه تا پایان مقاله با ما همراه بودید، تشکر می‌کنیم. نظرات خود را در مورد این مقاله با ما به اشتراک بگذارید.

مسیر یادگیری مهندسی عمران یک مسیر رایگان برای حرفه‌ای شدن

حتما تو این مسیر با ما همراه شو!

بر روی اینجا کلیک کنید

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *